Vojnich Oszkár – A Csendes Óceán szigetvilága

Vojnich Oszkár - A Csendes Óceán szigetvilágaVojnich Oszkár – A Csendes Óceán szigetvilága

Úti jegyzetek

Budapest, 1908,

A tehetős földbirtokos a világ számos távoli pontjára eljutott, sikeres és érdekes
vadászkalandokban volt része.
407 oldal, regeteg eredeti fényképfelvétellel.
Eredeti aranyozott angolvászon kötésben, kicsit foltos kötésben de stabil állapotban. Ritka könyv.

Előjegyezhető

“Naplóm vezetésénél alapjában az a gondolat vezérelt, hogy népszerű formában közzé tegyem a tapasztalataimat és hogy a bejárt vidékeken való utazás esetére némi útbaigazítással szolgáljak.
Ilyen naplószerű feljegyzés keretéből tulajdonképen mellőznöm kellett volna minden célzatos irányt, ami a tudákosság bélyegét nyomhatja a leírásra, viszont a naplóvezetés másik elvét sem hagyhattam figyelmen kívül, vagyis hűnek kellett maradnom magamhoz, a benyomások, megfigyelések szülte gondolatmenethez. Tekintve, hogy leginkább a vulkanikus vidékeket kerestem fel, ez irányban talán átléptem az általános érdeklődés határát, ugyanígy állhat a dolog a két New-Zealand szigeten és San-Franciscoban szemetszúró szociális viszonyok tárgyalásánál. Mint nem szakbeli, itt természetesen messze elmaradhattam a tudományos birálat alá vehető munkásságtól, amiért ezennel lekritizálom magamat, de mégsem változtatok a friss benyomások hatása alatt tett feljegyzéseken.”

Voinich Oszkár (1864-1914) földbirtokos, utazó, földrajzi író. Vagyoni körülményei lehetővé tették, hogy több Föld körüli utat tegyen, amelyen a tengerpartok viszonyait, főleg a vulkanikus hatásokat tanulmányozta. A dúsgazdag bácskai nábob több mint húsz éven át szakadatlanul járta a nagyvilágot: időtöltésből, úri passzióból, szinte foglalkozásszerűen. Kortársai elsősorban vadászként tartották számon, leveleiben izgalmas vadásztörténeteket mesélt el, írt le. Ezek aztán, a család jóvoltából, rendre meg is jelentek a lapokban. Más alkalmakkor is írtak róla az újságok, ezekből a cikkekből a biztos kezű oroszlánvadász, az egzotikus vidékeket bejáró utazó férfias képe rajzolódik ki.
Első nagyobb útjának 1893-ban vágott neki: egy luxushajón az USA-ba utazott. Jelen kötet ennek az útnak az élményeit örökíti meg.
Termékenysége a századelőn éri el tetőfokát, amikor a távol-keleti térségek és Óceánia felé tájékozódik, vagy a forró Afrika vadászterületeit járja. Különös élete volt Vojnich Oszkárnak, különös módon is halt meg: visszatérve egy kelet-afrikai vadászatról, egy Port-Said-i szállóban, ötvenedik születésnapján szíven lőtte magát.

 

vojnich oszkárvojnich oszkár a csendes óceán szigetvilága