Vojnich Oszkár – A Csendes Óceán szigetvilága (1908)

Vojnich Oszkár - A Csendes Óceán szigetvilágaVojnich Oszkár – A Csendes Óceán szigetvilága

Úti jegyzetek

Budapest, 1908,

A tehetős földbirtokos a világ számos távoli pontjára eljutott, sikeres és érdekes
vadászkalandokban volt része.
407 oldal, regeteg eredeti fényképfelvétellel.
Régi aranyozott vászon kötésben,  jó állapotban. Ritka könyv.

“Naplóm vezetésénél alapjában az a gondolat vezérelt, hogy népszerű formában közzé tegyem a tapasztalataimat és hogy a bejárt vidékeken való utazás esetére némi útbaigazítással szolgáljak.
Ilyen naplószerű feljegyzés keretéből tulajdonképen mellőznöm kellett volna minden célzatos irányt, ami a tudákosság bélyegét nyomhatja a leírásra, viszont a naplóvezetés másik elvét sem hagyhattam figyelmen kívül, vagyis hűnek kellett maradnom magamhoz, a benyomások, megfigyelések szülte gondolatmenethez. Tekintve, hogy leginkább a vulkanikus vidékeket kerestem fel, ez irányban talán átléptem az általános érdeklődés határát, ugyanígy állhat a dolog a két New-Zealand szigeten és San-Franciscoban szemetszúró szociális viszonyok tárgyalásánál. Mint nem szakbeli, itt természetesen messze elmaradhattam a tudományos birálat alá vehető munkásságtól, amiért ezennel lekritizálom magamat, de mégsem változtatok a friss benyomások hatása alatt tett feljegyzéseken.”

Voinich Oszkár (1864-1914) földbirtokos, utazó, földrajzi író. Vagyoni körülményei lehetővé tették, hogy több Föld körüli utat tegyen, amelyen a tengerpartok viszonyait, főleg a vulkanikus hatásokat tanulmányozta. A dúsgazdag bácskai nábob több mint húsz éven át szakadatlanul járta a nagyvilágot: időtöltésből, úri passzióból, szinte foglalkozásszerűen. Kortársai elsősorban vadászként tartották számon, leveleiben izgalmas vadásztörténeteket mesélt el, írt le. Ezek aztán, a család jóvoltából, rendre meg is jelentek a lapokban. Más alkalmakkor is írtak róla az újságok, ezekből a cikkekből a biztos kezű oroszlánvadász, az egzotikus vidékeket bejáró utazó férfias képe rajzolódik ki.
Első nagyobb útjának 1893-ban vágott neki: egy luxushajón az USA-ba utazott. Jelen kötet ennek az útnak az élményeit örökíti meg.
Termékenysége a századelőn éri el tetőfokát, amikor a távol-keleti térségek és Óceánia felé tájékozódik, vagy a forró Afrika vadászterületeit járja. Különös élete volt Vojnich Oszkárnak, különös módon is halt meg: visszatérve egy kelet-afrikai vadászatról, egy Port-Said-i szállóban, ötvenedik születésnapján szíven lőtte magát.

Előjegyezhető

 

Vojnich Oszkár - A Csendes Óceán szigetvilága 1908vojnich oszkár a csendes óceán szigetvilága