Thurn Rumbach István – Erdélyi Szarvasok és Medvék Nyomában

thurn rumbach istván erdélyi szarvasok nyomábanThurn Rumbach István – Erdélyi szarvasok és medvék nyomában

Dr. Vajna és Bokor Kiadása, Budapest, 1941-es eredeti első kiadás. 225 oldal.

THURN-RUMBACH ISTVÁN 18 éven keresztül vadászott nagyvadra a Kárpátok vadonjaiban, abban a világban, ahol a vadász számára egy életre szóló felejthetetlen emlék terem. Ezen hosszú idő alatt a Kárpátokban élő valamennyi nagyvad puskája elé került. Őszinte hűséggel írja le élményekben és fáradalmakban gazdag átéléseit, vadászatait szarvasra, medvére, farkasra, hiúzra és siketfajdra. Rajongó természetszeretet adja írásához a szinte poétikus színt. A szerző számos eredeti vadász- és hangulatos tájképfelvétele a természeti szépségek iránti fogékonyságát tükrözik vissza.

Előszó:

A könyvben szereplő Hans Philipowicz az én egykori harctéri bajtársam. Egyébként ő volt Bukovinának vadászati felügyelője is, kinek módjában állt megismertetni velem a kárpáti vadon szépségeit. Barátságának köszönhettem, hogy a megszállt Erdélyben 18 éven át zavartalanul vadászhattam; mi sem természetesebb tehát, minthogy a jóbarátnak mindezekért szerény könyvem első oldalán mondjak köszönetet!
De köszönet jár Philipowicznak azért is, hogy az apróvadvadász berkeiből rávezetett engem a nagyvad-vadász kalandos ösvényeire. Elvitt abba a világba, ahol az ember közvetlen érintkezésbe jő a természet örök rejtélyeivel s ahol a vadász számára annyi felejthetetlen, mondhatnám egy életre szóló emlék terem.
Midőn útjára bocsátom ezt a könyvet, melyben kárpáti élményeimből mindössze egynéhány kiszemelt történet foglaltatik, bevallom, hogy ezeket a történeteket úgy válogattam össze, hogy azok az olvasónak minél több tanulságot szolgáltassanak. Hagytam helyet közismert vadászbűnök kiszerkesztéséhez is, ha ez nem fért volna el már egyébként is a sorok közt. Ezt azonban – kérem – ne vegyék rossz néven ! Én e tekintetben javíthatatlan vagyok. Leírhattam volna talán érdekesebb élményeket, de tanulságosabbakat semmiesetre sem.

A tartalom:

Ismerkedés a Kárpátokkal (Egy eltévedésem története)
Bikák
Az első
Vadászéletem legértékesebb zsákmánya
Az Emberhegy völgyében
1928
Máramaros
Tizenegy nap egy bőgő bika nyomában (1934)
Medvék
Első találkozásom a medvével
A vérmedve
A harmadik, amely támad
A nyájak réme
Mihail Ivanovics Toptygin
Hogy készül a medveles?
Különféle
Farkasok
Hiúz a dögnél
Keselyűvadászat
A kiskakas
A nagykakas
Függelék. A kárpáti vadász célszerű felszerelése

Eredeti vászon kötésben nagyon jó állapotban. Eredeti első kiadás. 24.000 ft

Erdélyi szarvasok és medvék nyomábanErdélyi szarvasok és medvék nyomábanErdélyi szarvasok és medvék nyomábanErdélyi szarvasok és medvék nyomában...Erdélyi szarvasok és medvék nyomában...
thurn rumbach istván
Thurn Rumbach István - Erdélyi szarvasok és medvék nyomában