Szederjei Ákos – Róna István – Mit kell tudni a vadászsportról?

További Vadászkönyvek

szederjei mit kell tudni a vadászsportrólSzederjei Ákos – Róna István – Mit kell tudni a vadászsportról?

Segédkönyv a vadászvizsgához. (Szaklektor: dr. Bertóti István.) Bp. 1967. Sport. (Alföldi ny.) 179 l. 197 mm. 88 fekete-fehér fotóval és két szövegközti ábrával illusztrálva. Példányszám 3900. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány.

A vadászvizsga ma már kötelező. Az anyagát tartalmazó segédkönyveken kívül azonban eddig még nem volt egy olyan kérdés-felelet formájában feldolgozott összefoglaló mii, amely pedig ma már minden vadászkultúrával rendelkező országban megtalálható. Ezt a kis könyvet a nemzetközi szakirodalom vadászvizsga anyagának figyelembevételével készítettük a magyarországi viszonyokra alkalmazva. Ebben röviden összefoglaltuk a legszükségesebb elméleti tudnivalókat.
A vadászatot azonban nem lehet kizárólag könyvből megtanulni, feltétlenül szükség van terepgyakorlatra is. Ez elsősorban a fegyverkezelésnél elengedhetetlen. ,,Gyakorlat teszi a mestert” – mondja a közmondás. Ez a vadászokra is vonatkozik. Ezért mielőtt a kezdő vadász vadra fogja a puskáját, a terepen is gyakorolja és sajátítsa el a fegyverkezelést, valamint az igaz vadászhoz méltó viselkedést. Öreg vadászok és hivatásos vadászok társaságában, azok felügyelete mellett lesse el, tanulja meg a gyakorlati fogásokat.
A sportvadász abban különbözik a többi sportolótól, hogy neki – ha kismértékben is -, de foglalkoznia kell a szórakozás tárgyát képező vad tenyésztésével, életmódjával, megmaradásának és elszaporodásának biztosításával is. Akármilyen anakronizmusnak hangzik, tény, hogy ma már nem lenne vad, ha a természetkedvelő vadászok azokat nem óvnák és tenyésztenék. Ezért tértünk ki a vadtenyésztés alapfogalmainak ismertetésére is.
Ugyanígy meg kellett emlékeznünk a vadász segítőtársáról, a vadászkutyáról is. Már a régi vadászmondás is azt tartotta, hogy: „eb a vadász, kutya nélkül”. Ez jól kifejezi a vadászkutya nélkülözhetetlenségét. Minden sportágnak, mesterségnek megvannak a szakkifejezései. Vadászkultúránk kialakulásának, fejlődésének következménye a magyar vadásznyelv is, amely tömören, de találóan nevezi meg a vadtenyésztés és a vadászsport különböző mozzanatait.
A vadászat rendkívül sokoldalú sport és szórakozás: a sportvadász nemcsak a lő sport, hanem a testet-lelket üdítő természetjárás kedvéért is járja az erdőt, mezőt. Ehhez a szép, felejthetetlen sporthoz kívánunk a vadászoknak JÓ VADÁSZATOT!

Előszó
A sportvadász
Hazai vadfajok
A vadászat módjai
A vad elejtése és birtokbavétele, a trófea és a vadászszokások
Fegyver-, lőszerismeret, a vadászfegyver kezelése, belövése a vadász felszerelése
Vadászati és egyéb berendezések, a vad óvása és tenyésztése
A vadászkutya, a vadász segítőtársa
A vadászathoz szükséges fontosabb tudnivalók
Természetvédelem, kutatás, irodalom
Vadász-szakkifejezések

4500 ft