Rosti Pál – Uti emlékezetek Amerikából – 1861

Rosti Pál Úti emlékezetek AmerikábólRosti Pál – Uti emlékezetek Amerikából

[Klette G. rajzaival]. Első kiadás. Pest, 1861, Heckenast Gusztáv. Címlap (tónusos kőnyomat), [8], 198,[2]p., 15t. (ebből 12 tónusos és 2 színezett kőnyomat, 1 kétosztatú acélmetszet), 1 lev. hibajavítás.

A táblák előtt japánpapírral. További 24 szövegközti és 1 egészoldalas fametszettel illusztrálva. A kőnyomatokat Rosti fényképei alapján Klette Gusztáv (1834–1902) rajzolta kőre, Reiffenstein és Rösch nyomtatta Bécsben. Az acélmetszetet Moritz Rugendas (1802–1858) után Johann Poppel (1807–1882) metszette, Gustav Georg Lange (1812–1873) nyomtatta Darmstadtban. Példányunkba a fűzött kiadás borítóját nem kötötték be. A magyar utazási irodalom egyik legszebb kiadványa. Szerzője Barkóczi Rosti Pál (1830–1874) földrajztudós, néprajztudós, fotográfus, Eötvös József sógora volt. 18 évesen Károlyi-huszárként harcolt a szabadságharcban, ezért menekülnie kellett. Münchenben és Párizsban tanult, többek között fényképészetet, majd alapos felkészülés után 1856 és 1859 között bejárta Texast, Közép-Amerikát, a Karib-szigeteket és Dél-Amerika északi részét. Hazatérése után megfigyeléseit, élményeit papírra vetette, és az általa készített képekkel együtt kiadatta. E műve alapján választotta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává. A kötet képei kivételes technikai változatosságot mutatnak: a színezett kőrajzok, a tónusos litográfiák, az acélmetszetű képek és a fametszetek a korszak képsokszorosítási eljárásainak legfontosabb változatai. Közép- és Dél-Amerikában készült felvételei a tájék legelső fotográfiai rögzítései közé tartoznak, ezért a művet a fotótörténészek is számon tartják. 1992-ben reprintje készült. Korabeli, aranyozott vászonkötésben.

Előjegyezhető