Nozdroviczky Lajos – Vadászemlékeim (1933)

NOZDROVICZKY Lajos Vadászemlékeim 1930

Nozdroviczky Lajos – Vadászemlékeim

Budapest, Stádium Sajtóvállalat, 1933. Eredeti első kiadás.

Nozdro

viczky hazánk legsikeresebb szalonkavadásza volt és a legnagyobb tapasztalattal rendelkezett e kedves kis madarunkkal kapcsolatban.

A könyvet Vezényi Elemér művészi rajzai illusztrálják. Szürke vászon kötésben jó állapotban.  Kiváló és rendkívül ritka vadászkönyv.

Részlet a könyvből:

A NOZDROVICI VÖLGY
Odafönt, az örökösen siető Vág folyó mentén van egy bájos völgy, ölében – családom ősi fészke.
Ott születtem, ott neveltek, oda visznek gondtalan gyermekkorom bűvös-bájos emlékei.
Valamikor régen, … még mikor hosszú fehér szakállal tudtam az Istenkét, imára kulcsolt kezekkel, boldog álomba merültem, mert hiszen jó valék és másnapra kis puskát ígértek; – talán Diana már akkor takart be varázsfátyolával, hogy azután soha többé ne meneküljek ihletétől.
Nap-napot váltva, lassan múltak gyermekéveim, mert minden napnak minden órája soha nem látottakat hozott és jól emlékezem, hogy a sok csacsi kérdést alig győzték felelettel.
De megérkezik a szigorú nevelőtanár úr is, ráncbaszedi a kis rakoncátlan életet, formázza az akaratát, igazgatja a lelkét és végül jóbarátja lesz a kis embernek. Aztán ott terem a verebek és rigók örökös mumusa, kis kapszlis puskával a vállán, széltében-hosszában járja a szép völgyet.

45.000 ft

NOZDROVICZKY Lajos Vadászemlékeim elso kiadasNOZDROVICZKY Lajos Vadászemlékeim konyvNOZDROVICZKY Lajos Vadászemlékeim vadaszkonyve