Nemeskéri Kiss Sándor – Hol nem volt (1943)

nemeskéri kiss sándor hol nem voltNemeskéri Kiss Sándor – Hol nem volt

A szerző Nemeskéri Kiss Géza királyi vadászmester testvére volt. Diplomataként dolgozott Európa számos országában, szabadidejét a vadászatnak szentelte. Gyakran jelentek meg írásai a korabeli Nimród Vadászújságban.

A szerző tollrajzaival és fényképeivel.

Budapest,  1943-as kiadás.  Vajna és Bokor Könyvnyomda.

437 oldal, 16 fotóval.  Szövegközti rajzokkal illusztrált. Kiadói félvászon kötésben jó állpaotú könyv.

Részletes, olvasmányos és tanulságos vadászati könyv.

Oldalszámozáson belül a szerző szövegközti humoros, a vadászéletből vett rajzaival, melyek jól illusztrálják a szakíró vadászati elveit, szabályait, tanácsait, anekdotáit, történeteit – valamint a vadászat mint sport és mint társadalmi esemény etikettjét.

Az Egyszer volt.. . című vadászkönyv folytatása, melyben a szerző félszázados tapasztalatait osztja meg vadász és nemvadász olvasóival.

Elõszó:

Igen, az Egyszer volt… című könyvem testvére; számos olvasóm ismételt biztatására írtam.
Mégis, e könyv nem egy tekintetben más, mint elődje, amennyiben kevesebb benne az egyes vadászataim leírása, viszont több az olyan anyag, melyet idestova fél évszázados tapasztalataim leszűrődésképpen csoportosítok, ezt mintegy szerény örökséget hagyva az utánunk következő fiatal vadásznemzedéknek.
A vadászatot könyvből megtanulni nem lehet, de talán nincsen is olyan mű, mely e gyönyörű sportnak minden csínját-bínját maradéktalanul tartalmazná. Viszont magamról tudom, hogy gyakran igen nagy hasznom volt tapasztalt vadászok elbeszéléseinek figyelmes hallgatásából, idevágó könyveinek szorgalmas forgatásából, mert bolond az, aki más kárán nem akar tanulni. A hosszú vadászélet tapasztalatai pedig igen gyakran saját baklövéseink utólagos mérlegeséből szűrődnek le; régi igazság, hogy egy-egy “elfuserált” cserkészetből néha többet tanulunk, mint tíz sikeresből.

Kiadói félvászon kötésben.  A könyv nagyon jó állapotban van. 26.000 ft

A tartalom:

…Hol nem volt
Mi is az a vadászat?
Csülkösvad
Apróvad, vízivad
Öltözék
Fegyver, lőszer
Egyéb fölszerelés
Cserkészés
Cserkészútak
Les, leshelyek
Hajtás, lőállások
Falkavadászat
Sólymászat
Kopózás
Hazai vadászemlékek
Libázás
Uhuzás
Disznók
Őzbak
Túzok
Farkasra Erdélyben
Utószüret
Bőgésután
Őszi ködben
Vércsapán
Selejtezés
A háromlábú
Külföldi dolgok
Schorfheide
Jávorszarvasra Finnországban
Lengyelországi emlékek
Süketfajdra Észtországban
Rénszarvasok között
Kopózás Finnországban
Lazacfogás
Szarvasbőgés Lettországban
Észtországi hajtóvadászat
Tíz ősz a Pilis-hegységben
Vegyes tapasztalatok
Azonos sebzés, eltérő jelzés
Farkaskutyák
“Sebzetten átment a szomszédba”
A magyar vadásznyelv kérdéséhez
Szarvasagancsainkról
Szokások, babonák
Vadorzók
Hölgyek vadászaton
Esetek
Búcsúzés

hol nem volt nemeskeri kiss sandorhol nem volt nemeskeri kiss sandor 2hol nem volt nemeskeri kiss sandor 3hol nem volt nemeskeri kiss sandor 4hol nem volt nemeskeri kiss sandor 5hol nem volt nemeskeri kiss sandor 6hol nem volt nemeskeri kiss sandor 7