Mess Béla – Szikével Tollal Puskával

mess béla szikével tollalMess Béla – Szikével Tollal Puskával

Terraprint, 1999-es kiadás.

Egy készülő vadász-trilógia első kötetét tartja kezében az olvasó. Az orvosprofesszor szerző közel fél évszázada járja szenvedélyes vadászként az ország vadászterületeit. Ebben az első kötetben főleg a hazai nagyvaddal kapcsolatos tapasztalatait, megfigyeléseit és élményeit foglalja össze. A vadnál észlelt különleges „boncesetek” és a vad magatartásának megfigyelése mellett éles szemmel figyeli az embereket, a vadászokat is, és tollhegyre tűzi azok hibáit, de szeretettel és elismeréssel emeli meg vadászkalapját az elhunyt vadászbarátok előtt is. A természettudományok rendszerezéséhez és az orvos-biológiai közlésekhez szokott szerző vadászíróként is megmarad elsősorban a tények közlésénél, de saját érzéseit, gondolatait, néha egy-egy csípős megjegyzését sem rejti véka alá. Rendszerező hajlamának megfelelően írója e könyvben is több fejezetre, azokon belül alfejezetekre, majd az egyes történetekre tagoltan meséli el mozgalmas vadászéletét. A könyv végéhez csatolt fényképek többségében a szerző eredeti felvételei, melyek vagy a vadászat helyszínén készültek, vagy a könyv egyes fejezeteinek fő mondanivalóit hivatottak szemléltetni. E könyv kellemes és hasznos szórakozást ígér vadászoknak, természetbarátoknak és a természet iránt fogékony ifjúságnak egyaránt.

194 oldal a végén fotókkal illusztrálva.

A szerző által dedika2lt kötet. Előjegyezhető