Madarász Gyula – Magyarország madarai

Madarász Gyula, dr.: Magyarország madaraiMadarász Gyula – Magyarország madarai

A hazai madárvilág megismerésének vezérfonala. 170 eredeti szövegrajzzal és 9 műmelléklettel. Anhang: Die Vögel Ungarns. Auszug in deutscher Sprache. A Magyar Nemzeti Múzeum kiadványa. Első kiadás.

Bp., 1899–1903, (Hornyánszky Viktor ny.). XXXIII,[3], 666p., IX t. (kőnyomatok, ebből 6 színes).

Nemeskisfaludi Madarász Gyula (1858–1931) ornitológus, festőművész, a Magyar Nemzeti Múzeum madártani osztályának egykori vezetője. Tételünk – fő műve – gazdagon illusztrált klasszikus rendszertani és leíró mű, amely mint határozókönyv, sokáig közkézen forgott. Ő volt az első ornitológusunk, aki a hazai faunán kívül az egyetemes madárvilágot is behatóan tanulmányozta és ezen a téren külföldön is elismerést szerzett. Számos új madárfajt és alfajt írt le. Művészeti tanulmányait Ligeti Antalnál végezte. Mint madárképfestőt nemzetközi szinten is elsőrangúnak ismerték el. Műveit mindig saját kezűleg illusztrálta. Gerincén aranyozott, félvászon kötésben.

Előjegyezhető