Lázár Kálmán Gróf – Természetbarátok és vadászok évkönyve (1867)

Természetbarátok és vadászok évkönyve 1867Lázár Kálmán Gróf – Természetbarátok és vadászok évkönyve

Pest, 1867, Emich Gusztáv magy. akad. nyomdász kiadása és nyomása, 258 oldal.
Első kiadás. Természetbarátok és vadászok évkönyve. I. évi folyam. Szerkesztette: Gr. Lázár Kálmán.

Hat fekete-fehér, feliratos különnyomatú képpel (köztük egy Ujfalvy Sándort ábrázoló képtáblával és a pesti állatkert kihajtható térképével) és számos fekete-fehér fametszvénnyel illusztrált, valamint részletes tartalomjegyzékkel kiegészített kiadás. A címlapon és néhány oldalon tulajdonosi bejegyzés látható. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál Pesten.

A szerkesztő, gróf Lázár Kálmán (Bencenc, 1827. május 27. – Erzsébetváros, 1874. február 27.) zoológus, ornitológus, vadász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az erdélyi ornitológia korai történetének jelentős alakja. Kolozsváron végzett jogi tanulmányokat. Önkéntesként részt vett az 1848-as magyar szabadságharcban. Madártani munkássága főként Erdély madárfaunájának tanulmányozására irányult. Elsőként állította össze az Erdélyben honos madarak listáját, mely 217 fajt tartalmazott. Rendszeresen jelentek meg cikkei és tanulmányai különféle hetilapokban és szakfolyóiratokban, valamint számos ismeretterjesztő könyvet és az Egyetemes magyar encyclopaedia részére ornitológiai szócikkeket írt. Ezenkívül vadászati és vadgazdálkodási tárgyú cikkei is jelentősek voltak. Szenvedélye volt a vadászat, ugyanakkor madarak és madártojások gyűjtésével is foglalkozott. Gyűjteménye 2000 kitömött madarat, valamint 8000 madártojást foglalt magába.

A tartalom:

A csillagos ég
Vadász naptár. Bérczy K.-tól
Ménes naptár
Az Állatvilág. Szerkesztőtől
Erdőszeti naptár. Erdődy Adolftól
Két férfiu. Ujfalvy Sándortól
Ujfalvy Sándor (élet- és jellemrajz, arczképpel). Szerkesztőtől
A madarak kedélyesség. Brehm Lajostól
Egy vadászati kirándulás nyugoti Mexikoban. Xántus Jánostól
A tenger növényvilága. Hallier Ernőtől
Egy vadkecske vadászat Spanyolhonban (rajzzal). Dr. Brehm Rajnoldól
A pesti állatkert (14 rajzzal). Szerkesztőtől
Az állatok alakjának befolyása azok termelési képességére. Kodolányi Antaltól
A madárvilágból. Csató Jánostól
Az erdő kártékony rovarai (8 rajzzal)
Egy Gazella Vadászat Perzsiában (rajzzal). Vámbéry Ármintól
Nadály tenyésztés

Korabeli félvászon kötésben. Előjegyezhető