Keresztesi Béla – Magyar erdészet 1954-1979

Keresztesi Béla - Magyar erdészet 1954-1979Keresztesi Béla – Magyar erdészet 1954-1979

Az erdővel szembeni gazdasági és társadalmi követelmények az elmúlt évtizedekben az egész világon megnövekedtek. Az olajárrobbanás és a nyersanyagválság óta a fának mint energiaforrásnak és nyersanyagnak a jelentősége egyre fokozódik. Ugyanakkor az urbanizáció, a környezetszennyezés, a szabadidő-növekedés következtében az erdő mint tájjelenség és mint bennünket körülvevő természeti környezet fontos része is mindinkább előtérbe került. E változások eredményeként az erdészet korunkban tárgyi tartalmában és működési területében egyaránt új fejlődésnek indult.
E kötet a magyar erdészetnek az utóbbi évtizedekben bekövetkezett fejlődését ismerteti, melynek alapja az 1954-ben kidolgozott és a kormány által elfogadott, természeti adottságainknak, gazdasági lehetőségeinknek és szakmai felkészültségünknek megfelelő gazdaságpolitikai koncepció volt. Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is számon tartott eredményeket hozott. A két világháború közötti időszakban évente 3 millió m3 fát termeltek ki Magyarországon. jelenleg az évente kitermelhető fatömeg több mint 8 millió m3. Ugyanakkor általánossá vált az erdők többcélú hasznosítása, a jóléti erdőgazdálkodás. A fakitermelés mellett erdeink ma már a környezetvédelmet, az üdülést, turizmust és a vadászatot egyaránt szolgálják.
A könyvet azok írták, akik a magyar erdészet fejlesztését az elmúlt évtizedekben felelős beosztásokban irányították. Írásaik átfogó képet adnak az erdészetpolitikáról, az erdészet szervezetéről, a tervgazdálkodásról,a termőhelyekről, a termesztett fajokról, az erdők telepítéséről, felújításáról sé neveléséről, az erdei üdülésről és a környezetvédelemről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról, az erdők egészségi állapotáról, a fakitermelésről, a gépesítésről, az erdei útépítésről, a munkaerőgazdálkodásról, a fafeldolgozásról és a fakereskedelemről, végül az erdészeti oktatásról és a kutatómunkáról.
E gazdagon dokumentált és illusztrált kötet tárgya és közérthető stílusa révén nem csupán a szakmberekhez szól, joggal tarthat számot mindazok érdeklődésére, akiknek szívügyük erdeink jelene és jövője.

1982-es kiadás. Kiváló állapoban. Előjegyezhető