Jilly Sára – Vadászkutya útmutató

Jilly Sára Vadászkutya útmutatóJilly Sára, Kollár János – Vadászkutya útmutató

Nimród Vadászakadémia 4. kötete.

Nimród Alapítvány-Nimród Vadászújság-Dénes Natúr Műhely Kiadó
Budapest, 2000

180 oldal sok illusztrációval.

Kiváló állapotban, sok fotóval.

Előjegyezhető

Minek nekünk vadászkutya? Ha sok a vad, azért, hogy a vadászat során a zsákmány egy része veszendőbe ne menjen. Ha kevés a vad, akkor pedig azért, hogy legalább abból a kevésből megtaláljunk valamennyit, és közben kutyánk munkájában is gyönyörködhessünk. Be kell látnunk tehát, hogy vadászkutyára mindenképpen szükségünk van!…
A vadászebeink által hajtott gazdasági haszon nyilvánvaló. A kutyatartás a hagyományőrzés, a vadászati tradíciók ápolása miatt is kívánatos, hogy legyen mibe kapaszkodnunk ebben a rohanó, zaklatott világban. Bár paradoxonnak tűnhet, de az állatvédelmi szempontok is a vadászebek használata mellett szólnak: az elvétett lövés nyomán sebesülten elmenekülő vad hosszú szenvedésre lenne kárhoztatva… Kutyánk segíthet abban, hogy mégis megtaláljuk, s eleget tegyünk elemi kötelességünknek, és megváltsuk szenvedéseitől.
A harmadik évezred küszöbére érve lemondhatjuk, hogy “embervédelmi” okokból is szükségünk van négylábú vadásztársainkra! A kutyatartás egyúttal sajátos életformát is kíván az embertől: rendszerességet, mozgást, gondoskodást, szeretetet feltételez. A természet közelségét.
Ha már vadászkutyát tartunk, törekednünk kell arra, hogy megfelelő képzése és tanítása révén kihasználhassuk kutyánk képességeit, és sok örömünk teljék benne.
Vadászatainkon manapság kétféle kutyával találkozhatunk: vadászkutyával és a vadászt kísérő kutyával…
Ez a könyv azért íródott, hogy hozzásegítse a vadászokat ahhoz, hogy vérbeli vadászkutyáik lehessenek.

A tartalomjegyzék:

Történeti áttekintés
A kutyák csoportosítása
A vadászkutyák csoportosítása
Fajtaleírások
Kutyatartás, etetés, gondozás
Általános kynológiai ismeretek
Testtájak
A kutya fogazata
A kutya szaporodása
Vadászkutya-egészségügy
Betegségre utaló jelek
A leggyakoribb betegségek és kezelésük
Sérülések
Vadászkutyák munka közben
Vizslák vadászat közben
Solymászat vadászkutyákkal
Kajtatóebek munkája
Elhozóebek (retrieverek) használata
Vérebek
Kotorékebek munkája
Vaddisznós kutyák
A vadászkutya fajtájának és az egyed kiválasztásának szempontjai
Kiválasztás vadászati módik szerint
A fajta megválasztása
Az egyed kiválasztása
Idomított, kész vadászkutya beszerzése
Vadászkutyák nevelése, idomítása
Az idomításról
Alapidomítás
Apróvadra használt kutyák speciális feladatai
Vizslák gyakori hibái és kiküszöbölésük
Vérebek nevelése
Kotorékebek nevelése, idomítása
Vaddisznós kutyák nevelése
Modern technikai eszközök alkalmazása az idomítás és munka során
Vizsgák és versenyek
Szakkifejezések
Irodalomjegyzék