Hellebronth Béla – A kapásból való lövés. HOGYAN LŐJJÜK A MOZGÓ VADAT? (1918)

hellebronth kapából való lövésHellebronth Béla – A kapásból való lövés.

HOGYAN LŐJJÜK A MOZGÓ VADAT?

Harmadik bövített kiadás 1918-ból. 149 oldalon fotókkal és illusztrációkkal.

Elõszó:

Huszonöt éves vadász vagyok, tizenöt éve versenylövő, ennek dacára be kell vallanom, hogy mindannak, amit e könyvben megírtam, túlnyomó része a legutóbbi időkig magam előtt is ismeretlen volt. Ám nem restellem ezt bevallani, mert hiába kérdeztem fiatal vadászkorom óta tapasztalt “öreg vadászokat”, hiába olvasgattam feszült figyelemmel a szakirodalom tekintélyes számú termékeit, a munkám címlapjára írt kérdésre kielégítő feleletet nem kaptam.
Bár mind intenzívebben éreztem, hogy a kérdés szabatos megoldása elsőrangú szükségességet képez, azt is meg kell vallanom, hogy ha a világháború ránk nem zúdul, aligha ültem volna be azok közé, akik a megoldást megkísérlik.
Ám a harcmozdulatok szünetelése alatt a katonának sok ideje van a szemlélődésre s Orosz-Lengyelország egyik téli kora sötét estéjén ellenállhatatlan vágy szállt meg, hogy ismét szembeszálljak a kérdéssel.
Az eredmény ezen értekezés lett.

A taratolomból:

Első rész
A sörétes fegyver és töltény
A fegyver belövése
A töltény
Második rész
Kapásból való lövés álló vadra
A kapásból való belövés
A fegyveralkat vizsgálata
A kapás személyi tényezői
A kapási gyakorlatok
Harmadik rész
Kapásból való lövés mozgó vadra
Az elébe lövési mérték fogalma
Az elébe lövési mérték gyakorlati meghatározása
A kapási mérték fogalma
A térbeli mozgások felbontása
A vadsebességek
A serétek átlagos sebessége
A vadmozgások a három fősíkban
Az agyaggalamblövés
Függelék
Handikap szabályzat

Eredeti papír kötésben nagyon szép megkímélt állapotban. 35.000 ft

Hellebronth Béla - A kapásból való lövéshellebronth kapából való lövés