Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India Japan China Tibet és Birma országokban (1882)

Kreitner Széchenyi BélaKreitner Gusztáv – Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India Japan China Tibet és Birma országokban

200 eredeti fametszettel. Az utazás szines átnézeti térképépével.

Budapest, 1882-es kiadás. Révai Nyomda.

Széchenyi Béla számos híres tudossal együtt tette meg ezt az utat, komoly tudományos eredményeket értek el, melyekről részletesen beszámolnak könyvükben. Igen korai magyar nyelvű könyv a távoli Ázsiáról.

A kötet szerzője, Gustav Ritter von Kreitner (Odrau, 1847. augusztus 2. – Jokohama, 1893. november 20.) osztrák katonatiszt, geográfus, diplomata. 1866-ban önkéntesként belépett a hadseregbe, majd 1872-ben a katonaiskola befejezésével eredményes tiszti vizsgát tett. A monarchia katonai földrajzi intézeténél szolgált öt évet, mint térképész, hadnagyi rangban. 1877-ben mint térképész vett részt gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expedíciójában, Bálint Gábor nyelvésszel, valamint Lóczy Lajos geológussal együtt. Érdemeiért megkapta az Osztrák Császári Vaskorona-rend 3. Osztálya kitüntetést és az ezzel járó nemesi címet. 1886-ban tagja lett a Leopoldinának (a Német Tudományos Akadémiának). 1884-től yokohamai konzul, majd 1892-től főkonzul.

“Utazási müvem befejeztével kötelességemnek tartom, első sorban expedicziónk vezetőjének, ezen nagyszerű alapra fektetett tudományos czélú utazás szerencsés és eredménydus kiviteléért köszönetemet és feltétlen elismerésemet kifejezni.
Gróf Széchenyi Béla dicsőült atyja szellemében működött, midőn ezen expediczió felszerelésénél magas társadalmi állása minden előnyéit, összes tevékenységét s akaratát a tudomány hasznára értékesítette. Erélyének s óvatosságának köszönhetjük, hogy ma benső megelégedéssel tekinthetünk vissza az elért eredményekre. Ennek tudatában elenyésznek az átélt fáradalmak és bajok, a veszélyek és ellenségeskedések, melyeknek a részint nyeregben, részint gyalog megtett nagy uton ki voltunk téve.
Mint az expediczió geographusának legjobb alkalmam volt a földet és népeit egymáshoz való viszonyukban és alárendeltségükben pontosabban, mint bárki, megfigyelhetni, s reménylem, hogy mindkettőt, a kápráztató, de többnyire valótlan felcziczomázástól mentten, előítélet nélkül vázoltam, és a t. olvasónak változatos, hol vidám s mulattató, hol komoly s válságos uti élményeink elbeszélése folyamában a távol kelet nagy birodalmairól s országairól élénk képet nyújtottam, melynek hü voltát minden szakember készségesen el fogja ismerni. – Expedicziónk vezetőjének társadalmi állása, melynek a chinai kormányférfiak különös kedvezmények nyújtása által hódoltak, leginkább tette ránk nézve lehetővé ez ősrégi, a nyugati polgárosodás befolyásától konokan elzárkózó kulturnép társadalmi és házi életébe mélyebben beletekinteni. “

Az eredeti dïszes aranyozott vászon felhasználásával készült késöbbi könyvkötõi kötésben, stabil jó állapotban. 2-3 oldalon régi javításokkal.

A könyvet anno elég savas papírra nyomtattak mely idõvel fõleg rossz tárolási körülmények között hamar töredezni kezdett és szétmálott, így a példányok nagy része mára ïgy 140 év utan teljesen tönkrement. Jellen példány belül kiváló állapotban maradt fenn kiválóan olvasható és forgatható kötet.

Ritka és korai utikonyv. 90.000 ft

Gróf Széchenyi Béla keleti utazásaGróf Széchenyi Béla keleti utazása 1882Gróf Széchenyi Béla keleti utazása Kreitner Gusztáv

kreitner gusztáv keleti utazás