Dr. Sterbetz István- Vízivad

További Vadászkönyvek

vízivadDr. Sterbetz István- Vízivad

Mezőgazdasági Kiadó 1972. Budapest. 204 oldal.

A könyv összefoglalja mind azt a tudást, amit a vízivadről tudni értelmes. A hazai környezetet, a vadászható védett ás pusztuló fajokat,

úgy mint a vadludakat, vadrécéket, szárcsákat. olvashatunk a vízivad ellenségeirő, betegségeiről és életkoráról, a vízivad

hasznosításáról és jelentőségéről. Rengetek színesés fekete-fehér illusztrációval.

5000 ft