Dr. Kalmár János – Régi magyar fegyverek

kalmár régi magyar fegyverekDr. Kalmár János – Régi magyar fegyverek

Az egyik legátfogóbb könyv régi idők magyar fegyvereiről. Rengeteg fotóval illusztrálva 430 oldalon. Ritka könyv, jó állapotban a szélei picit szakadozott papir vedõborítóval. Előjegyezhető

Két évezreden át újra s újra felzendül Európa költészetében az “arma virumque cano…” vergiliusi gondolata, amelyben a fegyver és a hős egymásban testesül meg. Nálunk magyaroknál különösen egybeforrt a kettő, híven őrizvén azoknak az időknek emlékét, amikor szemtől-szembe csaptak össze az ellenfelek, s amelyekben elsősorban nem a technika döntött, hanem az ügyesség, rátermettség, erő, virtus és a kézbe illő fegyver. A régi időknek a tűzfegyverek elterjedése vetett véget, amikor a messzeható fegyver úgy ejtett halálos sebet a támadón, hogy az azt sem tudta, ki küldte beléje az “ólomfecskét”. Az egyéni szembenállástól való elszakadás szab természetes hatást e könyv anyagának is: akkor ér véget a bemutatott fegyverek sorozata, amikor a “fegyvert, s vitézt…” egybeforrottsága megszűnik.

A tartalomból:

Előszó (dr. László Gyula)
Bevezetés
Közelreható támadófegyverek, szálfegyverek
Ütő- és sújtófegyverek
Buzogányok
Bárdok, balták, fokosok
Hajítóbárdok
Csákányok
Lőberendezéses fokosok (toporok)
Testőrbárdok
Szálfegyverek
Kopja és lándzsa
Nyárs, alabárdfélék, és egyéb gyalogsági szálfegyverek
Tornalándzsák, tornaeszközök
Vágófegyverek
Kardok
Szablyák
Hegyestőrök
Lóravaló pallosok
Tarsoly
Ötvösművészet a magyar szablyákon és kardokon
A pengék feliratos díszítése és csiszárjegyei
Kardcsiszárok
Tőrök, kések
Tőrfajták
Kések
Vadászeszközök
Irodalom
Távolraható fegyverek, várak
Hajítószerkezetek
Parittya
Kézi-íj és tegez
Számszeríj
Felajzókészülékek
Nyilak
Parittyaíj
Tüzérségi fegyverek, várak
Puskapor
Röppentyű
Puskaporvizsgáló készülékek
Mozsarak, ágyúk
Tüzérségi eszközök
Ágyúgolyók, kartácsok
Tüzszerszámok, bombák
Kézigránát
Petárda
Kézi lőfegyverek
Szakállasok, puskák, puskavillák
Puskaszurony
Szélpuskák
Pisztolyok és karabélyok
Magyar puskaművesek
Puskaporos palackok, felporzószaruk, tölténytartók
Puskafelhúzó kulcsok
Golyóöntő formák
A magyar várak
Irodalom
Védőfegyverek
Sodronyvértezetek
Sisakok
Középkori hadiöltözet és vértezetek
Pajzsok
Táborvédelmi eszközök
Sulyom, sulyomsaru
Spanyollovas
Dunazáró lánc
Irodalom
Lovasfölszerelés
Nyergek
Kengyelek
Zablák
Lóra való szájkosár
Sarkantyúk
Patkók
Irodalom
Zászlók
Irodalom
Időrendi mutató
Név- és tárgymutató
Német nyelvű tartalom és ábrajegyzék
Angol nyelvű tartalom és ábrajegyzék

kalmár fegyverekkalmár fegyverekkalmár fegyverek