Chernel István – A Magyar Birodalom madarainak névjegyzéke (1918)

Chernel István - A Magyar Birodalom madarainak névjegyzékeChernel István – A Magyar Birodalom madarainak névjegyzéke (Nomenclator avium Regni Hungariae)

“Kerek 20 éve immár, hogy a madártan magyar mvelinek hazánkezeréves fennállása évében (1896) Budapesten való összejövetele alkal- mával kelt határozatából a Magyarország területén elforduló madárfajok névjegyzéke «Nomenclator Avium Regni Hungáriáé» címen 1898-ban közkézre került. E névjegyzék kiadásával elssorban arra törekedtünk, hogy a közhasználatban eladdig ingatag és korántsem következetes alkalmazását úgy a graeco-latin, valamint a magyar madárneveknek szabatosan megállapítsuk és a jövendben munkásságunk minden vonalán használjuk. Intézetünk akkori fönöke, Herman Ottó, engem bízott meg e jegyzék összeállításával. A magyar nevek megállapításában az a felfogás vezetett, hogy irodalmunkból, szótárainkból s több ezerre rugó népies madárnévgyüjtésünkbl azt a nevet válasszam ki, amely az illet fajnak legmagyarosabb, nyelvileg legkifogástalanabb s országszerte leghasználatosabb neve. Kétes esetekben vagy megfelel név hiányában pedig Herman OTTÓ-val közösen állapodtunk meg bizonyos fajok elnevezésére nézve, miután néhány kiváló nyelvészünk és szaktársunk véleményét is kikértük…”

Budapest, 1918. M. K. Ornithologiai Központ kiadása. 76 oldal.
Kiadói papírborítóban.

Előjegyezhető