Bedrich Machulka – Vadcsapáson Afrikában

További Vadászkönyvek

machulka vadcsapáson afrikában

 

Bedrich Machulka – Vadcsapáson Afrikában

A szerző az 1900-as évek első felében vadászott és hivatásos vadászként vadásztatott az afrikai kontinensen többek között Nemeskéri Kiss Gézát is. Több expedíciót is indított, rengeteg vadászkalandban volt része. Könyvében részletesen ír a korai afrikai felfedezőkről, a Kék és Fehér Nílus vidékéről.  Néhány fejezetcím: Az afrikai elefánt, az oroszlán, a bivaly, az őserdei elefánt, az afrikai sportvadászat stb.

Afrikának sok tekintetben különös, egészen egyéni varázsa van. Ezer veszélyt rejtegető sivatagjai, sztyeppéi és szavannái végtelennek tűnő pusztaságai lenyűgöző erővel hatnak mindenkire, aki szemtől szembe kerül velük. Olthatatlan vágy ég bennük, hogy újra visszatérjünk fenséges nyugalmához és csöndjéhez, amely azonban gyakran nyugtalansággal és félelemmel tölti el az embert. Egykor jómagam is áldozatul estem Afrika komor varázsának.
Sosem volt szándékomban, hogy közzétegyem sokéves afrikai tartózkodásom emlékeit, tapasztalatait; ha mégis ezt teszem, csupán barátaim buzgó unszolásának engedek. Az olvasóra bízom, hogy megítélje, sikerült-e elébe varázsolnom Afrika világának eleven színességét s egyben végtelen egyhangúságát.

Rengeteg fekete fehér fotóval illusztrálva. 313 oldal.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1963. Egészvászon kötésben, jó állapotban.
4500 ft