Bársony István – Erdőn mezőn (1904)

Bársony István - Erdőn mezőn

Bársony István – Erdőn mezőn

Bársony István – Erdőn mezőn. Természeti és vadászati képek.

Spányi Béla, Pataky László, Mesterházy Kálmán, Ujváry Ignácz, Goró Lajos és más művészek eredeti rajzaival.

Budapest 1904. 207 oldal.

Bársony István nagysikerű vadászkönyve a századforduló elejéről. Rengeteg egészoldalas valamint szöveg közti illusztrációval. Gyönyörű kivitelű, nagy alakú díszalbum jó állapotban. Festett és aranyozott zöld egészvászon díszkötésben.

“Rajongásomnak egyetlen olyan tárgya volt minden időben, amelyhez egy pillanatra se voltam hűtelen s amelynek a szakadatlan csodálásában évek és évtizedek mulhattak el fölöttem anélkül, hogy ideálom szépséges arczának a látásával beteltem volna.
Ideálom a felséges természet.
A síkság s a hegyvidék egyaránt; a náddal susogó láp, a pacsírtát nevelő mezőség, az árnyékot szülő erdők homálya.
Azok, akik hisznek, a templomba csak áhitatos szivök érzelmeinek a társaságában vágynak belépni, minden egyéb kiséret nélkül. Én is a magányt kerestem mindig az én templomomban, a nagy természetben.
a természetimádás módot adott folyvást, hogy kivegyem részemet a férfias szórakozások legváltozatosabb fajtájából, a vadászatból;a vadászat szenvedélye pedig egyre odavonzott az istenségem oltára elé, ahol csak megerősödhetett, de soha meg nem fogyatkozhatott a természet iránt érzett igaz szerelmem.
Ez a könyv az én szerelmi vallomásom.
Amit az egyedüllét csöndes óráiban húsz év óta láttam és éreztem odakint, s amit mint vadász magam átéltem, vagy pedig igaz források után szedegettem össze a vadászélet végtelenül gazdag krónikájából: abból mondok el egyet-mást, szűk határok között.”

70.000 ft

A tartalom:
I. Arasznyi világ
II. A haldokló halál
III. Kis ínségesekIV. Tavaszi szellő
V. Szerelem a síkon s a berekben (szín-nyomatú képpel)
VI. Itt vannakVII. Szárnyas Don Juanok
VIII. Május
Esik esö
IX. Pillangó
X. A róna titkaiból (színnyomatu képpel)
XI. Szegény Pupák
XII. Junius
XIII. Őzike (színnyomatu képpel)
XIV. Hajnali órák (színnyomatu képpel)
XV. Zizegő nád közt (színnyom. képpel)
Este
XVI. Nyár végén (szín

nyomatu képpel)
XVII. Ősz az idő (színnyomatu képpel)
XVIII. Az erdő basái (színnyomatu képpel)
XIX. Lármás vizek
Pihenő
XX. A puszta éjszakája
Egy nyárfasorról
XXI. Kócsagles
XXII. Erdők szívében (színnyomatu képpel)
XXIII. Véres nap
XXIV. Az első hóXXV. Téli hajtóvadászat (színnyomatu képpel)

XXVI. Álmok
Érdekes alakok.
XXVII. Vadorzók (színnyomatu képpel)
XXVIII. A hegy betege
XXIX. A halkirály
XXX. Vizi-fiú (színnyomatu képpel)
XXXI. A vándor-madarász
XXXII. Tógyerka
XXXIII. A füstös família
XXXIV. Az uj erdészsegéd (színnyomatu képpel)
XXXV. Öreg czimborák
XXXVI. A néma kerülő
XXXVII. Csörsz és Penyige
XXXVIII. A vad-ember (színnyomatu képpel)
XXXIX. Borbolya eseteiA nemezis
XL. Johann Csesztelnák
XLI. Páter Belegi, a farkasvadász
XLII. Onucz

Színes képek.

1. Erdőn, mezőn (belső czímkép).
2. Pihenő. (A »Nyár végén« czímü czikkhez)
3. Végzetes légyott. (A »Szerelem a síkon s a berekben« czímü czikkhez).
4. A róna titka. (»A róna titkaiból« czímü czikkhez)
5. Nyári éj az erdőn. (Az »Őzike« czímü czikkhez)
6. Vigyázz! (Az »Őzike« czímü czikkhez)
7. Hajnali órák. (A »Hajnali órák«czímü czikkhez)
8. Az ingovány haramiája. (A »Zizegő nád« közt czímü czikkhez)
9. Áll a kutya. (Az »Ősz az idő« czímü czikkhez)
10. Az erdő basái. (»Az erdő basái« czimü czikkhez)
11. Erdő szívében. (»Az erdők szívében« czímü czikkhez)
12. Vaddisznók a hajtásban. (A »Téli hajtóvadászat« czímü czikkhez)
13. A vadorzó tragédiája. (A »Vadorzók « czímü czikkhez)
14. A vizi-fiú. (»A vizi-fiu« czímü czikkhez)
15. Ezek azok! (»Az uj erdészsegéd« czímü czikkhez)
16. A vad-ember tanyáján. (A »Vad-ember« czímü czikkhez)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bársony istván szalonkavadászat
Bársony István Erdőn mezőn

Bársony István Erdőn mezőn