Dr. Bán István – Csodaszarvas avagy a magyar õz es szarvas világhírének titka

További Vadászkönyvek

CsodaszarvasDr. Bán István – Csodaszarvas

Avagy a magyar õz es szarvas világhírének titka

A szerző – vadászcsalád gyermekeként – maga is harminc éve vadász. Az erdőmérnöki és a matematikusi diploma megszerzése után elméleti szinten és a gyakorlatban egyaránt kutatja a természet törvényszerűségeit. A természeti jelenségeket agrofotogrammetriai, biofizikai, biomatematikai és számítástechnikai módszerekkel vizsgálja, így igyekszik megoldani a mezőgazdasági, erdészeti és vadgazdálkodási kérdéseket. Ez a műve – szinte egyedülálló módon – egyszerre veti össze a meteorológiai, talajtani, növénytermesztési, erdészeti és vadgazdálkodási állapotjellemzőket, s így kutatja a magyar őz és szarvas világhírnevének titkát. A könyv mind a gyakorló vadász, mind az erdész számára hasznos ismereteket tartalmaz.

 

A tartalomból:

A magyar őz- és szarvasállomány általános
megítélése
Vad számlálás
öldi terepi vadszámlálás
Tényadatokkal korrigált vadlétszám
Légi vadszámlálás
Vizuális légi észlelés
Légi észlelés fotoemulzióval
Légi vadszámlálás a gyakorlatban
Vadgazdálkodási tervek 1980-1990
Vadgazdálkodási tervek a jövőben
Élőhely állapotjellemzők
Az élőhely légi megfigyelése
Élőhely jellemzőket tartalmazó adatbázisok
Vadgazdálkodási adatbázis
Erdészeti adatbázis
Mezőgazdasági adatbázis
Terepi felvétel és helyszínelés
Az élőhely biomassza-hozamának vizsgálata
A kultúrnövények hozamának vizsgálata
Az erdő hozamának vizsgálata
Az őz és szarvasállomány hozamának
vizsgálata
A trófea
Az őzbak elejtést ideje trófea alapján
A szarvasbika elejtési ideje trófea alapján
A szarvastrófea-állapotjellemzők közötti
összefüggés
Az őz- és szarvasállomány kapcsolata
az élőhellyel
A talaj hatása az őzagancsra
Az erdő hatása a szarvasra
Az erdő és a szarvas vemhessége közötti
kapcsolat
Az erdő és a szarvasagancs közötti kapcsolat
Az őz- és szarvasállomány hatása az erdőre
A vadkárról általában
Erdei vadkár
Szarvasállomány-szabályozás vadkár alapján
A meghatározó körülmények összessége

Budapest, 1991. Tűzött kötés 324 oldal. 6000 ft