A Természet – Állattani, vadászati és halászati folyóirat 1901

A Természet - Állattani, vadászati és halászati folyóirat 1901:1902A Természet – Állattani, vadászati és halászati folyóirat 1901/1902

Szerkeszti Dr. Lendl Adolf és Lakaos Károly

V. évfolyam. 1-24 szám. Teljes

A kötet tartalmazza a Halászat cïmū szaklap III. teljes évfolyamát.

Rengeteg szöveg közti illusztrációval, igen szinvonalas korabeli újság volt.

Kiadói dïszesen aranyozott, kötésben jó állapotban.

65.000 ft

A TERMÉSZET 1899. szeptember 1.-1900. augusztus 15.

I. szám:
Tűnődés. (Vers). Lakatos Károly.
A keletről nyugatnak tartó vándorlás „törvénye”. Sajó Károly.
Az égő tanya. Boér Miklós.
A sárkány. Krenedits Ferencz.
Vadaszat: A szalonkák fészkelése, pusztulása és csalogatósíppal való vadászata. Gy. Takách Gyula.
Gulipán-fogás. Bársony István.
A Tiszántúl és Erdély vadászati viszonyai. B.
Vizslászat. Tudósítások. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

II. szám:
A keletről- nyugatnak tartó vándorlás „törvénye”. (Vége.)
Sajó Károly.
A Balaton álma. (Vers.) Rostkowicz Arthur.
A rab-király szabadon.. (7. folyt.) Bársony István.
A sárkány. (Folyt.) Krenedits Ferencz.
A ragyás képű ember. Csenyi Gyula.
Néhány gyakrabban előforduló lepkefaj. Tafner Vidor.
Vadászat: A szalonkák fészkelése, pusztulása és csalogató
síppal való vadászata. (Folyt, és vége.) Gy. Takách Gyula.
Feleletek szerkesztőségünkhöz intézett szakkérdésekre. Irodalom. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

III. szám:
Az ösztön határai. Gauss Viktor.
Vízivadászat a Kis Balatonon. Dr. Ágh Géza.
Szent-Ivány. Vértessyné Makfálvy Gizella.
Egynémely rovarról. K. Ö.
Különféle nyúlpecsenyék, s-n.
Őszszel. (Vers.) Lengyel László.
Vadászat: Az ölyv táplálkozási viszonyairól. Lakatos Károly.
Az idei agancskiállítás. Nagysurányi orsz. vizslaverseny.
Agarászat. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

IV. szám:
A pusztuló állati és növényi élő kincsek megmentése Németországban. Sajó Károly.
A rab-király szabadon. (8. folyt.) Bársony István.
A sárkány. (Folyt, és vége.) Krenedits Ferencz.
A menekülő. Kisteleki Ede.
A vándorpatkányról, ifj. Bartal Aurél.
Vadászat. Mátray Gyula.
” Az ölyv táplálkozási viszonyairól. (Folytatás.) Lakatos Károly.
Feleletek szerkesztőségünkhöz intézett szakkérdésekre.
Megfigyelések. Heller Rikhárd.
Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

V. szám:
A pusztuló állati és növényi élő kincsek megmentése Németországban. (Folyt, és vége.) Sajó Károly.
A székesfehérvári „Sóstó”, ifj. Szüts Andor.
A lepkék, fürkésző darazsak és legyek. Tafner Vidor.
Egy vizsla emlékiratai. Bodon József.
A magyar zoologusok működése. -sz.
Vadászat. K. L.
A Sauer és Sohn-féle fegyverkonstrukcziók. ifj. Bartal Aurél.
Az ölyv táplálkozási viszonyairól. (Folyt.) Lakatos Károly.
Feleletek szerkesztőségünkhöz intézett szakkérdésekre. Az
idei szarvascserkészetekről. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

VI. szám:
A szomorú madár. Garády Viktor.
A rab-kiráiy szabadon. (9. folyt.) Bársony István.
A lepkék, fürkésző darazsak és legyek. (Folyt. és vége.)
Tafner Vidor.
A házi poloskáról. Dr. Hajnóczi R. József.
A verébkérdésről. Szálay Lajos Elemér.
Galamblövészet.
Vadászat: Az idei agancskiállításról. Jager Albert.
A Sauer és.Sohn-féle fegyverkonstrukeziók. (Folyt, és vége.) ifj. Bartal Aurél
Vizslászat: Lady of the Walley. Egy öreg vizslásztól.
Agarászat. Báró Podmaniczky Géza.
Feleletek szerkesztőségünkhöz intézett szakkérdésekre. Vegyesek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

VII. szám:
Közeleg a tói már, (Vers.) Kisteleki Kde.
Tengerparti levelek. Garády Viktor
Egy vizsla emlékiratai (Folyt, és vége.) Bodon József.
A magyar zoologusok működése. – sz
Megfigyelések. Jurán Vidor.
Vadászat: Az osztrák-magyar állam vasut-társaság erdeinek
szarvasokkal való betelepítése. Merkl Ede
Vadászati és zoologiai kiállítás.
A komondorról. -s.
A monostorszigeti vizslaverseny. (Folyt. és vége.) Egerváry Gyula
Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

VIII. szám:
Virágrege. (Vers.) Lakatos Károly.
Czédulák egy természetrajzba. Gárdonyi Géza.
Szerencsés vadász-nap. Mátray Gyula.
Őzvadászaton. ifj. Petricsek István.
Tud-e a vipera ugrani ? Merkl Ede.
Kakas-jellemek. Bánhegyi Olga.
A verébkérdéshez. ifj. Szüts Andor.
Vadászat: A tőrvetés elemei. Lakatos Károly.
A foglyok téli etetéséről. Kerpely B.
Tudósítás, (Dr. Révay László.)
Vegyesek.
” Szitakötők. (Vers.) Kató József.
Szerkesztői üzenetek.

IX. szám:
A tenger háztartása. Garády Viktor.
A rab-király szabadon. (10. folyt) Bársony István.
Adat a disznó történetéhez. Bebercsi.
Ősz van. (Vers.) Róna Béla.
Ornithologia: Fogságban tartott czinkók. Betegh Lajos.
A magyar zoologosok működése, -sz.
Vadászat: A tőrvetés elemei. (Vége.) Lakatos Károly.
Egy vadpusztító kultúrintézmény. Lázár Lajos.
Vadászati tudósítások. (Kákos Sándor és B.)
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

X. szám :
Állataink a néplegendákban. Boér Miklós.
Véletlen vaddisznó-vadászat. Gy. Takách Gyula.
Az orvmadarak létfentartási működése. Lakatos Károly.
Vadlúd-lesen. Szombat fai.
A magyar zoologusok működése. -sz.
Madár-szólás. Földváry Miksa.
Vadászat: A vidra és vadászata. Kerpely B.
Feleletek szerkesztőségünkhöz intézett szakkérdésekre.
Lakatos Károly.
Vegyesek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XI. szám.
Állataink a néplegendákban. (Folyt és vége.) Boér Miklós.
Az első próba. Váli Tibor.
Az anyátlan méhkasok; petéket rakó munkások. Tafner Vidor.
Róka-furfang. Kővári Ármin.
A hétpöttyös bődéről. Magaslaki.
Érdekesebb adatok intézetünkből.
Vadászat: Február. Kn. (Lakatos Károly.)
Az erdei szalonka húzásáról. Lakatos K.
Országos ebkiállítás. , „
A vércse és ölyv kártékonyságáról. Storez Mátyás.
Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

XII. szám.
Az emberi nem tavasza. Sajó Károly.
Alkonypír. (Vers.) Feleki Sándor
A rab király szabadon (II. folytatás). Bársony István.
Az orvmadarak létfentartási működése. (Folyt, és vége.) – Lakatos Károly.
A magyar zoológusok működése. – sz.
Megfigyelések az állatvilágból. Orosz Endre.
Vadászat: Füsttelen lőporok és a rozsda elleni olajok. Ifj. Bartal Aurél.
A romániai madárkereskedésról. Betegh Lajos.
Tudósítások. Tarján Tibor, Ifj. Balázsovich István és Craus Gézától.
Dr. Mika Károly. (Necrolog.)
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XIII. szám.
Dal a varsányháti kis erdőről, (Vers.) Kató József.
Az állatok szerepe a növények terjedésében. Szittyái Géza.
Az első szalonkám. Petricsek István.
Hazai történetünk állatregéiből. Hanusz István.
Egy lap a vadásznaplómból. Mátray Gyula.
A mamut. Bébercsi.
Przewalsky-féle élő vadlovak Európában. Sajó Károly
Vadászat: Füsttelen lőporok és rozsdaelleni olajok. (Folyt. és vége). ifj. Bartal Aurél.
A fejedelmi vadászatok egyik színhelyéről. M.
A csövek ölőerejéről. Fegyver-aczélcsövekről. – Hírek intézetünkből.
Vegyesek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XIV. szám.
A természet mint a magismerés alapja. Kiss V. M.
Miska bácsi. Nagy Imre.
A tenger szárnyas élősdijei. Betegh Lajos.
Az ón kedveltjeim. Glück István.
Hazai történetünk állatregéiből. (Folyt, és vége.) Hanusz István.
A zsírok mikroszkópi vizsgálata. J. J.
Vadászát: Néhány szó az ölyvkérdéshez. Dobay László.
Itt vannak ők!
Vegyesek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XV. szám.
Tavaszi ének. Lampért Géza.
Bosszú az állatvilágban. Zelles Aladár.
Zergék után. Kelemen Ferencz.
Az almamoly. Sajó Károly.
Vadászat: Adatok a vadászat történetéhez. Nimród.
Néhány szó az ölyvkérdéshez. (Folyt.) Dobay László.
A vadtenyésztésről. Mátray Gyula.
Feleletek.
Helyreigazítás. H.
A magyar zoologusok működése. -sz.
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XVI. szám.
Az állatok psychikai életéről. Dr. Gorka Sándor.
A sasmadár. (Vers.) Lakatos Károly.
Folyó partján. Csendes László.
Az almamoly. (Folyt.) Sajó Károly.
Ornithologia: A kerti és kis őrgébicsről, ifj. Sziits Andor.
Vadászat: A vadtenyésztésről. Gy. Takách Gyula.
Az 0. M. E. E. országos és egyesületi ebkiállítása. Gozsdu Elek.
Tudósítások (Gintncr Bálint és Fábián GáspáribX).
Tudomásul az erdész és hivatásos vadász uraknak. Lakatos Károly.
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XVII. szám.
Tavaszi hervadás. Boér Miklós.
A virágokhoz. (Vers.) Lakatos Károly.
A rab-király szabadon. (12. folyt.) Bársony István.
Az almamoly. (Folyt, és vége.) Sajó Károly.
A magyar zoológusok működése. – sz.
Ornithologia: A kerti és kis őrgébicsről. (Folyt, és vége.)
ifj. Szüts Andor.
Vadászat: Néhány szó az ölyvkérdéshez. (Folyt, és vége.)
Dobai László.
Feleletek. Lakatos Károly.
A fiumei galamblövészetekről.
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XVIII. szám.
Fent és alant. Vihar Győző.
Az igaz szeretet. (Vers.) Lakatos Károly.
A régi jó időkből. Szilágyi Imre.
Hasznosak-e a hangyák? Sajó Károly
Az édesvizi Hydráról. Endrey Elemér.
Ornithologia: A vetési varjú költési viszonyai. Fábián Gáspár.
Megfigyelések. Fábián Gáspár és Bársony Jánostól
Vaddisznó-históriák. Gyöngyöshalászi Takách Gyula
Kétféle borzvadászat. Sommerfeld Arthur
Agancskiállitás.
Feleletek. Lakatos Károly.
Irodalom Változás intézetünkben. Szerkesztői üzenetek.

XIX. szám.
Az északi fény. Közli: Dr. Hajnóczi R. József
A szabadban. (Vers.) Lengyel László.
A rab-király szabadon. (13. folyt.) Bársony István.
Lepke. Krenedits Ferencz.
Fent és alant. (Folyt.) Vihar Győző
Halászat: A fenéki halászkunyhó. Vutskits György dr.
A vad kizsigerelése, kifejtése és feldarabolása. Lakatos Károly
Megfigyelések. (Fábián Gáspár-tól.)
Feleletek. Lakatos Károly.
Szerkesztői üzenetek.

XX. szám.
A gödöllői áll. méhészeti gazdaság ünnepélyes megnyitása
Mocsárországból. Glück István.
Mi a nemes? (Vers.) Lakatos Károly.
Adatok a gazdászat fegyvertanához. Lakatos Károly.
Fent és alant. (Folyt, és vége.) Vihar Győző.
Vadászat: Süketfajd-vadaszat. Margitai József.
A vad kizsigerelése, kifejtése és feldarabolása. (Folyt, és vége.) Lakatos Károly.
Érdekes kis statisztika.
Megjegyzés. László Imre.
Szerkesztői üzenetek.

XXI. szám.
Miért ültettek. (Vers). Lakatos Károly.
Alkony a tengeren. Betegh Lajos.
A rab-király szabadon. (14. folyt.) Bársony István.
Az állatkínzásról.
Még néhány szó a viharágyúkról. Lakatos Károly.
Éjszaka. Tömörkény István.
Halászat : Halászat a Szamosban. Boér Miklós.
Vadászat: Süketfajd vadászat. (Vége.) Margitai József.
A „szunyog-sziget”. Steinwalter Ödön.
Vegyesek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XXII. szám :
Temetőben. (Vers.) Lakatos Károly.
A legegyszerűbb érzékszervek. Francé Rezső.
Az „öreg űr” tragédiája. K. Jurán Vidor.
Hiedelmek a bogarak felől. Krenedits Ferencz.
Helyreigazítás, ifj Bartal Aurél és Vihar Győzőtől.
Fenyves alján. (Vers.) Máthéné Szánthó Viktória.
Ornithologia: A „földi-tyúk” (Pratincola rubetra L.). Fábián Gáspár.
Halászat: Halászatok a Szamosban. Boér Miklós.
A nyestek, meny étek és a görény pusztítása. Lakatos Károly.
Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

XXIII. szám
Búcsú a pusztától. (Vers.) Kisteleki Ede.
A „tudás fája”. Vihar Győző.
A rab-király szabadon. (Í5. folyt.) Bársony István.
Halászati tanulmányút.
Hiedelmek a bogarak felől. (Folyt, és vége.) Krenedits Ferencz.
A fecskéhez. (Vers.) Lakatos Károly.
Ornithologia: Rendellenes tojások. Fábián Gáspár.
A tiszavirág. Dr. Vutskits György.
Állatjellemek. Bod Péter.
Fehér nyuszt.
A nyestek, menyétek és a görény pusztítása. (Folytatás.)
Lakatos Károly.
Az „Anhomis” golyós-fegyver. Gyöngyöshalászi Takách Gyula.
Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

XXIV. szám.
Az örök-tűz. Boér Miklós.
A rab-király szabadon. (16. folyt.) Bársony István.
Állati eledeleink. Hanusz István.
A majmok befolyása a növényformák kifejlődésére. Sajó Károly.
Az éjszakában. (Vers.) Lakatos Károly.
Ornithologia: A parlagi sas ismertető jegyei és leirása. Lakatos Károly.
Vadászat: A nyestek, menyétek és a görény pusztítása. (Folyt, és vége.) Lakatos Károly
Irodalom.
Vegyesek. Szerkesztői üzenetek.

A HALÁSZAT 1900. szeptember 1. – 1901. augusztus 15.

1. szám:
A tó életéből. R.
Halászatunk a statisztika szemüvegén. Muraközy Endre.
Hasznos tudnivalók. K. Ö,
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Elevenhalak szállítása víz nélkül. M.
A régi áldott Tisza-folyó dicsérete, ifj. Móricz Fúl.
Vegyesek. – Hirdetmény. – Szerkesztői üzenetek.

2. szám:
Hivatalos rész.
A halászatnak mint vízhasználatnak helyzete és a mezei gazdasághoz való viszonya. Nemo.
Változások a halfaunában Kassa vidékén. Deseő Béla dr.
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
A hal regevilága. Bebercsi.
Társulatok. – Hirdetmény. – Szerkesztői üzenetek.

3. szám:
Az első üzleti mérleg. Landgraf János.
Változások a halfaunában. Deseő Béla dr. (Befejező rész.)
Pisztrángok nevelése tavakban, fs.
A rákok vedléséről. Kuttner Kálmán.
A hal regevilága. Behersci.
Társulatok. – Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

4. szám:
A dejthei pisztrángos tógazdaság. Répássy Miklós.
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Románia halászati ügyei. m.
A halastavak téli gondozása. K-r.
A vlák. Egy öreg halász.
A hal rege világa. Bebercsi.
Vegyesek.

5. szám:
Hivatalos rész.
A halastavak javításáról Landgraf János.
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
A lehalászás. Nemo,
Az infuzoriumokról. K,
A hal regevilága. Behercsi.
Vegyesek.

6. szám:
A halastavak javításáról. Landgraf János. (Befejező rész.)
Az ipari és városi szennyesvizek által okozott vizfertőzések kimutatásának módjairól, m.
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Szentpétervári nemzetközi halászati kiállitás és kongresszus 1902-ben. K.
A Balaton költészete. Lakatos Vincze.
Vegyesek.

7. szám :
Törvényesnél kisebb szenű hálók engedélyezése.
A halak betegségeiről. Répássy Miklós.
Halaink. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Szülői szeretet a halak életében. Vutskits György dr.
Társulatok. – Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

8. szám :
Egy nagyszabású halasgazdaság. Nemo.
Halaink. Kohant Rezső, (Folytatás.)
A folyók holt ágainak halászata. Muraközy Endre.
A nagy és kis halastavak előnyei. K.
Egy halászkorcsma. Tömörkény István.
Társulatok. – Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

9. szám :
Hivatalos rész.
Idegen halfajok meghonosítása. Répássy Miklós.
Halaink. Kohaut Rezső. (Befejező rész.)
A pisztráng és a szivárványos pisztráng ivási ideje. M.
Irodalom : Pisztrángtenyésztés. Nemo.
Pisztrángfogás. Boér Miklós.
Társulatok. – Vegyese

10. szám:
Hivatalos rész.
Haltenyésztés – tultermelés. Landgraf János.
A salmonida-ivadék táplálása és fölnevelése. Dr. Steuer L.
A fonó-horgászat. Egy öreg horgász.
Emlékek vizeink felől. Krenedits Ferencz.
Társulatok. – Vegyesek.

11. szám:
Hivatalos rész.
A salmonida-ivadék táplálása és fölnevelése. Dr. Steuer L. (Befejező rész.)
A fonó-horgászat. Egy öreg horgász. (Befejező rész.)
Emlékek vizeink felöl. Krenedüs Ferencz.
Vegyesek.

12. szám:
Az angolnáról. Répássy Miklós.
A halászat külföldön.
Halászati kiállítás Pozsonyban.
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső.
Vízigombák, Tafner Viktor,
Balatoni halászfurfangok. Vutskits György dr.
Vegyesek.

13. szám:
Az angolnáról. Répássy Miklós. (Befejező rész.)
A házi halastavak. Muraközy Endre,
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Halászati egyezmény Románia és Bulgária között, m.
Emlékek vizeink felől. Krenedits Ferencz.
Meghivó. – Vegyesek.

14. szám:
Hivatalos rész.
Korlátolhatja-e a hatóság közegészségügyi szempontból a holtágakból eredő halak forgalomba hozását?
A hering-halászat. Muraközy Endre.
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Társulatok, – Vegyesek.

15. szám:
Hivatalos rész.
A fogassüllő tenyésztése. Répássy Miklós.
Haladás az okszerű halgazdaság terén. K-r.
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső. (Folytatás.)
Irodalom : Könyvismertetés.
Boldogabb időkből. K. Jurán Vidor.
Társulatok. – Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

10. szám:
Halászat és közgazdaság. Répássy Miklós.
A ponty válfajairól. Muraközy Endre,
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső, (Folytatás.)
A hal és a babona. Vutskits György dr.
Társulatok. – Vegyesek.

17. szám:
Halászat és közgazdaság. Répássy Miklós. (Folytatás.)
A természetes haltáplálék szaporodása a halasvizekben. K.
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső, (Folytatás.)
A halak látásáról K.
Emlékek vizeink felől. Krenedits Ferencz. (Folytatás.)
Társulatok. – Vegyesek.

18. szám:
A halivadék ellenségei. Muraközi Endre.
A hal szervezetének, fejlődésének és életmódjának rövid áttekintése. Kohaut Rezső (Befejező rész.)
Franczia tengerparti képek. Dr. Hirsch Alfréd.
Társulatok. – Vegyesek.

19. szám:
Tisztelt olvasó. Dr. Lendl Adolf.
Az országos halászati egyesület fölirata a külföldről eredő halak megvámolása tárgyában.
Pisztrángos telepek tagolása. N-ó,
A porosz királyi vizellátó és szenyesviz kísérleti- és vizsgálóállomás.
A pérhal tenyésztése. K-
A víz hatalma. Krenedits Ferencz,
Társulatok. – Vegyesek.

20. szám:
A halasgazdaságok megadóztatása.
Ártézivizzel táplált halastavak.
A pisztrángporontyok vizkórja. Dr. Rátz István,
Halászati kiállítás Pozsonyban. p.
Néhány szó a halak kereszteződéséről K.
A viz hatalma. Krenedits Ferencz, (Befejező rész.)
Társulatok. – Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

21. szám:
A halászati törvény revíziójáról. T,
A pontyos tavak mellékhalai. Muraközi Endre,
Adatok az édesvízi halivadék táplálkozásának ismeretéhez. Silurus
Oroszország halászata, Landgraf János
Társulatok. – Vegyesek.

22. szám:
Mi akadályozza a halászati társulatok alakulását? Nagykülüllőgyei.
Pisztrángetetés. Silurus,
A növényi plankton viszonya a melegséghez és világossághoz. k – r,
Oroszország halászata. Landgraf János, (Folytatás.)
Vizikirályok. Krenedits Ferencz.
Vegyesek. – Szerkesztői üzenetek.

23. szám :
Hivatalos rész.
A halászati jog köréből. Vidéki,
Pontyok etetése. Répássy Miklós,
A csuka húsában élő galandféreg. Dr. Rátz István.
Oroszország halászata. Landgraf János, (Folytatás.)
Társulatok. – Vegyesek.

24. szám :
Pontyok etetése. Répássy Miklós. (Befejező rész.)
Penészkórság anyapontyon. Dr. Rátz István,
Gyöngyhalászat Bajorországban, m.
Oroszország halászata. Landgraf János, (Folytatás.)
Halászati kiállítás.
Társulatok. – Vegyesek.