A Föld felfedezői és meghódítói I-V

A Föld felfedezői és meghódítóiA Föld felfedezői és meghódítói I-V

A Föld felfedezői és meghódítói egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű földrajz-tudományi mű volt.

Díszbordázott, aranyozott kiadói félbőr kötésben, szép állapotban.
A kötetek fekete-fehér fotókkal, térképekkel gazdagon illusztráltak.

Az 1938-ban a Révai Irodalmi Intézet jóvoltából megjelent, összességében mintegy 2000 oldal terjedelmű mű jelenleg nem rendelkezik sem reprint, sem elektronikus kiadással.

Budapest, 1938. Révai. [2] + 474 + [6] p. + 24 t.; [2] + 373 + [5] p. + 15 t. (1 kihajt.); [2] + 371 + [6] p. + 16 t.; [2] + 441 + [7] p. + 20 t. képmelléklet [2] + 236 + [4] + LXVIII p. + 8 tábla melléklet.

Kötetcímek:
I. Európa, Kisázsia, Belső- és Kelet Ázsia
II. Észak- és Dél-Afrika
III. India, Ausztrália és Oceánia
IV. Észak-, Közép- és Dél-Amerika
V. Északi- és Déli-Sark

Szerzők:
Germanus Gyula, Baktay Ervin, Juhász Vilmos, Bulla Béla, Cholnoky Jenő, Kéz Andor

Tartalom

I. kötet
Cholnoky Jenő: Európa, Kis-Ázsia, Belső- és Kelet-Ázsia felfedezése és meghódítása
Bevezetés 5
A hellének földrajzi ismereteinek fejlődése 13
A rómaiak földrajzi ismeretei 31
Európa és Ázsia megismerésének fejlődésének a középkorban 39
Julianus barát 47
Pápai követek Julianus nyomán 57
Marco Polo 65
Szibíria fölfedezése 89
A Turáni-alföld fölfedezése 113
Kis-Ázsia, az Örmény-felvidék és a Kaukázus fölfedezése 139
Az Irán-medence fölfedezése 161
A Tien-sas és a Pamír-hegyvidék fölfedezése 183
A Kelet-Turkenisztáni- vagy Tamir-medence fölfedezése 197
Stein Aurél utazásai 211
Tibet fölfedezése 237
Hedin Sven 267
Kína fölfedezése 289
A Széchenyi-Lóczy-expedíció 309
Újabb utazások Kínában és Mandzsuriában 329
Japán fölfedezése 355
Germanus Gyula: Arábia, Szíria és Mezopotámia felfedezése és meghódítása
Arábia földje és népe 369
Az első úttörők Arábiában 385
A “gazdag” Arábia felfedezése 395
Jemen és a délarab feliratok 405
Közép-Arábia 415
A szent városok 447
Szíria 457
Mezopotámia 467

II. kötet
Észak és Dél-Afrika
I. fejezet
A rejtélyes Afrika 5
Afrika őslakossága 13
II. fejezet
Észak-Afrika 17
Az első felderítők és gyarmatosítók 17
Hanno 20
Görögök 21
Eudoxosz 22
A rómaiak 23
A vandálok 25
A mohamedán térhódítása 26
Az első “mádi” 28
A legnagyobb arab utazó 31
A török kalózvilág 35
Tengerész Henrik 38
Rabszolgakereskedelem 41
Spanyol közjáték 55
A hollandok Nyugat-Afrikában 57
Az angolok Nyugat-Afrikában 58
Gambia 58
Sierra Leone, egy emberbaráti gyarmatalapítás 60
Aranypart 61
A Níger problémája 63
A Níger-kérdés rendezése 65
Nigeria, a pálmaolaj földje 75
Az angolok Kelet-Afrikában 79
A Kongó problémája 82
Stanley 85
A Kongó-kérdés megoldása 94
Emin pasa felszabadítása 105
Magyar kutató a Kongó vízvidékén 119
A franciák Észak-Afrikában 123
Caillé 131
Északafrikai francia gyarmatok 138
Algéria: a “legeurópaibb” francia gyarmat 138
Tunisz: francia-olasz érdekellentét 140
Marokkó: a világpolitika Erisz almája 142
Belga-Kongó megalapítása 149
A németek is megtelepednek Afrikában 153
Szahara és Szudán 158
El Ved, Dél-Algéria 212
Legelő, lovaglásra használt tevék 213
Északszaharai berber típusok 213
Gardaia oázisváros 244
A Colomb-béchari kaszárnya 244
Tauregek, 1798 245
Bornui vattapáncélos lovas 245
Murza király teljes fejedelmi díszben 245
Tripoli régi erődjei 260
A mai Tripoli 260
Északnyugat-Líbia. Nalut 261
Az Aszváni-gát 292
A Suezi-csatorna 292
Kibo, a Kilimanjaro legmagasabb csúcsa 293
A Nyasza partján 293
A négus palotája Gondarban, 1857 308
Harrar 308
Olasz útépítés Abesszíniában 309
Capetown a XVIII. század végén 340
A Jóreménység-fokának hollandus térképe, XVII. század 340
A Jóremnység-foka; metszet a XVIII. század elejéről 341
Jóreménység-fokának kiugró félszigete 341
David Livingstone 356
Magyar László 356
Torday Emil 356
Hollandus erődítés, XVII. század 357
Szent Ilona szigete, 1835 357

III. kötet
Baktay Ervin: India és Indonézia felfedezése és meghódítása
India és Indonézia földrajzi helyzete 5
India első felfedezői és meghódítói 11
Az első nyugati hódítás Indiában 17
A görög-indiai kapcsolatok hatásai 24
A hún hódítások és hatásaik 33
A Nyugat ismét utat tör Kelet felé 55
Európai nemzetek versengése Indiáért és a Fűszer-szigetekért 65

Előjegyezhető