Vadászati utmutató XIV. évfolyam 1940

Vadászati utmutató 1940Vadászati utmutató XIV. évfolyam 1940

A vadászat ismereteinek könyve/Kárpátalja is visszatért!/

XIV. évfolyam. kiváló vadászati szakírók közreműködésével.

Szerkeszti Nikolits György. 470 oldal

ELŐSZÓ

Midőn a Vadászati Útmutató 18 évvel ezelőtt először indult útjára, akkor még egy kis zsenge vadászati zsebnaptár volt, míg ma, a XIV. évfolyam már egy komoly, tartalomban gazdag, kiállításban fényes és alapos, tudományos vadászati szakkönyvként már másodízben megy a magyar vadászközönség kezébe és a visszatért Kárpátaljára. e nagy haladást az a megértés tette lehetővé, hogy szerkesztő és munkatársak, a magyar hivatalos fórumok és magyar vadászközönség úgy kezdő, mint haladó gyakorlott tagjai megérezték, hogy csak úgy szolgálhatják a magyar nemzetgazdasági szempontból oly fontos magyar vadászati közügyet, ha egyesült erővel végzik feladataikat.

A tartalom:

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 20 évi országlása
Előkelő köszönőlevelek a szerkesztőhöz
Rövid visszapillantás az elmúlt vadászati évadra
Magyarország földrajzi fekvése és éghajlati jelenségei
Magyarország költségvetéséből
A vadászat közgazdasági jelentősége
Vadászati statisztika
Szőrmés vadak, párzás, vemhesség, szaporítás, elélése
Szárnyas vadak, párzás, keltetés, szaporulat, elélése
Vadászat, vadvédelem, vadismeret
Péterfay József: Nagy-vad. Elhullások az őzállományban
A magyar szarvasért. Szózat, az erdőradalmak tulajdonosaihoz
Szederjei Ákos: A jó őzagancs titka
Kis-vad. A kisvad elszaporodásának feltételei
ifj. Sebős Károly: a vadmacska
József Ákos: A kukoricát fuvarozó borzok
Kárpátalja. Kárpátaljai vadásztestvéreink!
Dr. Szent-Ivány Géza: Kárpátaljai vadászkincseink
Beszélgetés Kárpátalja vadászati értékéről
Vadtenyésztés – Vadóvás – Vadgazdaság
Dr. Roglaticzai Pilaszanovich Antal: Egy tökéletes vadgazdaság
Iparpártolás a vadászatban
Vadászat és horgászat
Madártan. Sólymászat. Költözködő madaraink
Kálóczy Lajos: A sokoldalú héja
Dr. Zilahi Sebes Géza: A Cserepes-sori mocsarak madárvilága
Kolossy Gábor: Sólymászat
Költözködő madaraink tavaszi megérkezésének középnapja
Vadászeb. Magyarvizsga. Vadásztacskó. Spánielek
Bába Károly: A sárga magyarvizsla eredetéről és beszámoló a kitenyésztéséről
József Ákos: Vadásztacskó-Spánielek
Fegyver – Lőtechnika – Töltények
Dr. Fenczik Jenő: A billenőcsövű fegyverek golyóstöltényei
Az alátartással (Zielanfassen) való fegyverbelövés előnyei és hátrányai
A legjobb fegyverola
Próba- és füstnélküli belövések jelei
Különféle töltési adatokról kimutatás, közli a Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár R.-T.
A háromravaszos drilling
Dr. Melléky Kornél: Vadászati jog
A községi, közbirtokossági erdők vadászbérlői és vadkármegtérítés
Vadászterületek bérbeadásánál követendő joggyakorlatró
A M. Kir. Közigazgatási Bíróság Döntvényei és Elvi Jelentőségű Határozatai
A M. Kir. Belügyminiszter Elvi Jelentőségű Határozatai
Újabb törvények és rendeletek. A hegyközségről szóló törvény és végrehajtási utasításai
Vadászati tilalmi idők. M. Kir. Földmívelésügyi Miniszteri rendeletek
Vadászat-Közigazgatás. Községi jegyzők teendői a vadászat körül. Vadászat, halászat, vad- és halforgalom 301
Vadászati rendeletek – Újabb
A kutyáknak nyilvános helyiségekbe való beviteléről szabályrendeleti intézkedés
Halászati jog. A M. Kir. Közigazgatási Bíróság Döntvénye és Elvi Jelentőségű Határozata
Halászati tilalmi idő megállapítása
Halászati társulatok újraalakítása a visszacsatolt Felvidéken
Halászati tilalmi idő az 1940. évre
A balatoni horgászat idei rendje
Vadkereskedelem. Lőtt-vad szakszerű kezelése, szállítása, átvétele
Hogyan kell a lőtt-vadat kezelni, hogy meg ne romoljon
A nyúlhúst megzöldítő baktérium
A lőtt-vad szakszerű kezelése és szállítása
A lőtt-vad átvétele
Főúri vadászatok. Egyiptomi herceg vadászata Magyarországon
Királyi udvari vadászatok szarvasra, Gödöllőn
József Kir. Herceg vadászata Pandur szigetén
Vadászati és agancskiállítás
Széchenyi Zsigmond gróf vadászati kiállítása
Agancskiállítás (Nemzeti Vadászati Védegylet)
Halászat-horgászat
Szurmay Sándor: A kezdő horgászról
Halbemutató a bánhidai tavon
Vadkonyha. Vadak. Vadszárnyas
Halak. Hal, csiga, rák, stb.
Az emlékezés lapjai. Emlékezzünk
Új vadászok
József Királyi Herceg Ő Fensége ünneplése
Dr. Fenczik Jenő
Vadászebeknek a budapesti villamosokon való szállítása
Irodalom – Könyvek
Vadászati Útmutató előző évfolyamra vonatkozó sajtóvélemények
Országos jellegű egyesületek. Vadászegyesületek
Erdészeti Egyesülete
Vadászeb egyesületek
Egyéb egyesületek. Magyar Sólymász Egyesületek
Vadásztársaságok
Vadászati szaklapok, magyar és külföldi lapok
Címtár. Érdekképviseletek, stb.
Vadászati Tudósítók, járási beosztás, cím- és lakjegyzék
Vadászati Útmutató előző évi miniszteri ajánlásai
Vadászati Útmutató még kapható évfolyamainak tartalma
Vadászati tilalmi idő táblázat
Hasznos tudnivalók
A vadászgazda teendői
Előfizetési felhivás a Vadászati útmutató 1941. évi XV. jubiláris évfolyamára
Tartalom jegyzék

Eredeti piros aranyozott egészvászon kötésben jó állapotban. Előjegyezhető

Vadászati utmutató xiv