József főherceg Útiemlékeim Afrikából – Bársony István A vadászat

További Vadászkönyvek
Útiemlékeim AfrikábólDr. József főherceg – Útiemlékeim Afrikából
Bársony István  – A vadászat
Az ezredfordulón nagy lendületet vett a vadászattal kapcsolatos könyvkiadás. Ez egyrészt államunk ezeréves fennállásának köszönhető, másrészt híres vadászíróink születésének vagy halálának kerek számú évfordulója alkalmából következett be.
Az új könyvek másik csoportja a XX. század végének vadgazdálkodási, vadászati eredményeit kívánta dokumentálni az utókor számára. Ezen kiadványok tovább gazdagították a magyar vadászati kultúrát, és öregbítették annak hírnevét. Egyben lehetőséget adnak az új nemzedékeknek a régi művek megismerésére, valamint üzenetet küldenek a jövőbe a XXI. század vadászai számára.
Ezt a célt szolgálja az olvasó által most kézben tartott könyv is. Habsburg József főherceg és Bársony István a XIX. században születtek, s műveik többsége az I. világháború előtt jelent meg. írásaik manapság ugyan nem tartoznak a divatos könyvek közé, de értékük elvitathatatlan. Az eredeti kiadványok ma már csak gyűjtők polcain találhatók meg.
József főherceg most kiadott írása, a Századok Legendái című folyóirat 1911-es számaiban jelent meg folytatásokban, és elsősorban földrajzi és néprajzi tekintetben enged bepillantást korábbi utazásainak Afrikájába.
Bársony István pedig kifejezetten a nem vadász olvasókkal igyekszik megismertetni ezen írásában a vadászat lényegét, történetét, kultúráját és szükségességét. (Úgy tűnik, az akkori vadászoknak is fontos volt már, hogy a társadalom értse és elfogadja a „vadászni szükséges” gondolatot!)
Megőrzésük, szélesebb körben való megismertetésük céljából karoltuk fel e közel százesztendős, meglepően jó nyomdatechnikai kivitelű folyóiratok után, fakszimile formájú kiadásukat. Az eredetiben olvasható két írást csak a szerzők életrajzával egészítettük ki, a magyar történelemben, illetve irodalomban betöltött szerepük méltatása érdekében.
Reményeink szerint jó célt szolgálunk, s a könyv a szakközönség és a gyűjtők előtt egyaránt érdeklődésre tarthat számot.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a kedves Olvasónak kellemes és hasznos időtöltést, a könyv elolvasásához.
Zalaerdő Rt. kiadásában 300 példányban megjelent vadászkönyv. A4-es méret. 120 oldal fekete-fehér fotókkal illusztrálva. 22.000 ft
Útiemlékeim AfrikábólÚtiemlékeim AfrikábólÚtiemlékeim Afrikából