A Természet – Állattani, vadászati és halászati folyóirat 1903

A természet 1903-1904A Természet – Állattani, vadászati és halászati folyóirat 1903/04.

Szerkeszti Dr. Lendl Adolf

VII. évfolyam. 1-24 szám. Teljes

Rengeteg szöveg közti illusztrációval, igen szinvonalas korabeli újság volt.

Kiadói dïszesen aranyozott, kopottas kötésben jó állapotban.

Előjegyezhető

 

 

A tartalom:

1. szám
Egy világos fejezet az állatok fejlődéstörténetéből
Glück István: érdekes vadászat
A hesszeni légy
Lázár Lajos: Zergevadászaton
Apró közlemények
Dr. Feleki Sándor: Augusztus végén
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
2. szám
Dr. Vutskits György: A turfás vizek élete
Levél a tengerről
Egy világos fejezet az állatok fejlődéstörténetéből (Folytatás és vége)
Hanusz István: Állatpusztítás
A gabonazsizsik
Jurán Vidor: Megfigyelések
Vegyesek
3. szám
Őszi hangulat
Führer Miklós: Visszaemlékezések
Orosz Endre: Adatok a földi kutya (Spalax typhlus Pall) életének és előfordulásának ismeretéhez
Dr. Feleki Sándor: Októberben (vers)
Hanvay Zoltán: Kynologia: Levél a szerkesztőhöz
Matolai Etele: Kirándulás a Tátrába
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
4. szám
Sajó Károly: Elpusztulhat-e mai szellemi kulturánk?
Mátray Gyula: Vadászkirándulás Aradmegyébe
Kukuljevic József: Madárvédelmi ültetvények
Szittyay Géza: A csökkevényről
A tengeri kígyó
Weiser Sarolta: Medvekaland
Steinwalter Ödön: Vadkacsa az erdőben
Fábián Gáspár: Kis falumhoz (vers)
Apró közlemények. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
5. szám
Francé Rezső: Eszes állat-e a méh és hangya?
Magaslaki: Hull a levél
Szántó László: Szarvasbőgésen
A legnagyobb repülő állat (Uránia)
Tafner Vidor: A rovargyűjtésről
Führer Miklós: Galambfogás
Lázár Lajos: A babona és kártyavetés
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
6. szám
Gineverné Győry Ilona: Angol mezőn, skót halmokon
Glück István: Október végén
Hanusz István: Anthroologiai adatok
Fábián Gáspár: Érdekes fészkek
Molnár Albert: Reptilliákon való operácziók
Megfigyelések. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
7. szám
Sajó Károly:A fajkeletkezés folyamata hajdan és most
Jurán Vidor: Kopójellem
Hanusz István: Anthropologiai adatok (Folytatás és vége)
A budapesti agancskiállítás (1903. okt. 20-26.) legkiválóbb szarvasagancsai
Balkay Adolf: A kopózás
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
8. szám
Dr. Lovassy Sándor: Gém-fajaink előfordulása a Balatonnál
Führer Miklós: A Mihcleczék csacsija
Vedrődi Viktor: Ismeretlen utakon
Deczember
Tél küszöbén
Lázár Lajos: Mérges növények a legelőn
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
9. szám
Dr. Lovassy Sándor: Gém-fajaink előfordulása a Balatonnál (Folytatás és vége)
Perényi Adolf: Egy bikaviadal Madridban
Dr. Rátz István: Galandférgek madarakban
Dr. Feleki Sándor: Maczkó úr karácsonya
Megfigyelés. Felhívás. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
10. szám
Francé Rezső: Hatujjú őzlábak és azok keletkezésének oka
Téli éjszaka
Kukuljevic Jószef: A veszettségről
Legifj. Andaházy Pál: Farkaskaland
A selyemtermelés múltja hazánkban
Führer Miklós: A varjú
Bod Péter: Megfigyeelések a friss havon
Megfigyelések. Vegyesek
11. szám
Dr. Vutskits György: Vízkóros balatoni halak
Mátray Gyula: Vadászkirándulás
Kukuljevic József: A veszettségről (Folytatás és vége)
Fábián Gáspár: A verebek télen
Boér Miklós: Téli éjszaka a tuszai Ponoron
Lázár Lajos: Vadkanvadászaton
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
12. szám
Tusnády Lajos: Az örökös harcz
Jurán Vidor: Tél végén
Glück istván: Vidrák után
Boér Miklós: Téli szerelem
Firbás Nándor: Vadászemlékeimből
Jurán Vidor: Megfigyelések
Dr. Lendl Adolf: Téli megfigyelések
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
13. szám
Hanusz István: A halászat értéke
Kurjész: Karczolatok
Garády Viktor: A nyilttenger titkai
Lázár Lajos: Az én első nyulam
Merkl Ede: A resliczai erdőmesteri hivatalhoz tartozó erdőterület vadállományáról
Merkl Ede: Varjó-rovás
Érdekes fészkek
A resiczai erdőgondnokság pisztráng-tenyészete
Bod Péter: A nap
Megfigyelések. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
14. szám
Francé Rezső: Hogyan keletkeznek a rendellenes agancsok?
Dr. Feleki Sándor: Márczius (vers)
Ifj. Szüts Andor: A régi adonyi gémsziget
Balkay Adolf: Az állatok családi életéből
Orosz Endre: Adatok a földi kutya (Spalax typhlus Pall) életének és előfordulásának ismeretéhez
Tafner Vidor: Rovar-minutiák gyüjtéséről
Apró közlemény. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
15. szám
Sajó Károly: A fajkeletkezés folyamata hajdan és most
Ifj. Löw György: Rókalesen
Balkay Adolf: Az állatok családi életéből (Folyt. és vége)
Tafner Vidor: A lepkeszárnyak átlátszóvá tételéről
Orosz Endre: Adatok a földi kutya (Spalax typhulus Pall) életének és előfordulásának ismeretéhez
Dr. Lovassy Sándor: A kakuk-tojásokról
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
16. szám
Dr. Sztura Szilárd: A nyelv lélektana
Dr. Vutskits György: Harcsa-kaland
Boér Miklós: Víziszárnyasok a hegyek között
Soproni József: Szalonka-lesen
Téglás Gábor: A homoki vipera északi tenyészhatára hazánkban
Merkl Ede: A sas és a róka
Megfigyelések
Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
17. szám
Dr. Sztura Szilárd: A nyelv lélektana (Folyt.)
Glück István: Virághullás után
Lakatos Károly: Az erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai
Hanusz István: Beszélő növények
Vértessyné Makfalvay Gizella: Nádasd-Ladány
Megfigyelések. Vegyesek
18. szám
Dr. Sztura Szilárd: A nyelv lélektana (Folyt. és vége)
Dr. Feleki Sándor: Pacsirtadal (vers)
Cserreg ismét a szarka
Lakatos Károly: Az erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai
Boér Miklós: Idegen látogatók
Jurán Vidor: ritkaságok
Megfigyelések. Vegyesek
19. szám
Francé Rezső: Hogyan fejlődik a szarvas agancsa?
Führer Miklós: A városligetben
Lakatos Károly: Az erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai (Folytatás)
Albrecht Károly: Fajddürgésen a Jahorinán
Szántó I.: A baromfitenyésztésről
Jäger Albert: Bornemisza Pál báró kiállítása
Boér Miklós: Megfigyelések
Irodalom. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
20. szám
Dr. Vutskits György: Vízkóros balatoni dévérkeszegen élősködő és hazánkban új rákocska
Boér Miklós: Vihar a hegyen
Lakatos Károly: Az erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai (Folytatás)
Tafner Vidor: Rovarminutiák gyüjtéséről (Folyt.)
Dr. Tedeschi Borbála: A Lofótok, norvég halászat
Merkl Ede: A holló fészkeléséről
Megfigyelések. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
21. szám
Sajó Károly: Saison morte?
Glück István: Június az erdőben
Francé Rezső: A rádium hatása az élő lényekre
Lakatos Károly: Az erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai (Folytatás és vége)
Firbás Nándor: Őzhíváson
Megfigyelések. Vegyesek
22. szám
A tenger mélyében élő állatok szeme
Führer Miklós: Ürgeöntés
Dr. Tedeschi Borbála: Advent-bay
Endrey Elemér: A Montandon gőtéje
Vadászat krokodilusokra a Ganges deltájában
Boér Miklós: Sötét éjjel
Megfigyelések. Vegyesek
23. szám
Dr. Vutskits György: A magyar birodalom halfaunájáról
Mikszáth Kálmán: Kozsibrovszky tréfája
Dr. Z. Á.: Egy vadon élő lófajról
Boér Miklós: A szív az állatok életében
Jagsich János: Szélcsendben
Endrey Elemér: Visszaszerző képesség az állatoknál
Megfigyelések. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek
24. szám
Francé Rezső: A protoplazma szervezetéről
Glück István: Búzakeresztek között
Vutskits György: A magyar birodalom halfaunájáról
Tafner Vidor: Rovarminutiák gyüjtéséről (Folyt.)
Ifj. Molnár Albert: Mimieri a békáknál
Érdekes vadászati trofeák
Dr. Horváth Gyula: Megfigyelések
Irodalom. Vegyesek