Tallián Emil a Világutazó Vadász

További Vadászkönyvek

Szabó József – Tallián Emil a világutazó vadász

2002-es, szerbiai kiadás, mindössze 800 példányban jelent meg. A könyv Tallián Emil bácskai földbirtokos életútját mutatja be, beszámol afrikai útjűról, vadászatairól, híres kalandjairól.

Tallián Emil (1859-1911, törökkanizsai főszolgabíró, világjáró vadász) naplójegyzetei brazíliai, indiai, ceyloni és br. kelet-afrikai utazásai és vadászatairól.

1859. február 20-án született Törökkanizsán, mint a Tallián család ötödik gyermeke. Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte, majd gimnáziumban és Béla bátyjához hasonlóan Pozsonyban végezte a jogtudományi egyetemen. Már kis korában kíváncsi és tanulékony természetû volt. Vonzotta a természet. Az egyetemi évek után önkéntesen bevonul a hadseregbe és ott, egy évig Bécsben szolgált, ahol huszárhadnagyként szerelt le. Leszerelése után Torontál vármegye közigazgatásában vesz részt, mint aljegyzõ. Béla bátyjához hasonlóan õ is Tisza Lajos tanítványa volt. A szegedi árvíz ideje alatt õ is sokat segített a rendezésben. 1882-ben a vármegye szolgabírójaként tevékenykedik.

Ritka könyv, nem került kereskedelmi forgalomba. Karton kötésben, kiváló állapotban. 16.000 ft