Szederjei Ákos – Vadcsapáson

További Vadászkönyvek

szederjei ákos vadcsapásonSzederjei Ákos – Vadcsapáson

A vadgazdálkodás tudományának alapvető elemi tudnivalói közé tartozik a vadnyomok ismerete. Az ebben járatos vadász biztosan következtet a területen mozgó vad fajára, bizonyos esetekben a fajon belül a nemre, sőt nem egyszer a különleges egyedekre, meg tudja becsülni a terület vadállományának mennyiségét és minőségét. A könyv leírja az egyes vadfajok jellegzetes nyomait és jeleit, egyúttal természetrajzi ismereteket is közöl ezen vadfajokról.

A vadgazdálkodás tudományának alapvető, elemi tudnivalói közé tartozik a vadnyomok ismerete. Az ebben járatos vadász – anélkül, hogy a vadat látná – biztosan következtet a területen mozgó vad fajára, bizonyos esetekben a fajon belül a nemre, sőt nem egyszer a különleges egyedekre is, meg tudja becsülni a terület vadállományának mennyiségét és minőségét. Nálunk a vadgazdaságtudománynak ezt az ágát eddig meglehetősen elhanyagolták, a szakirodalomban is csak szétszórtan és hiányosan találhatók meg az ide vonatkozó adatok. Szederjei könyve ezt a hiányt pótolja. Nemcsak száraz adatfelsorolás keretében írja le az egyes vadfajok jellegzetes nyomait és jeleit, hanem egyúttal azok természetrajzi ismeretét is adja és az elmondottakat vadásztörténetekkel élénkíti. Így tehát a könyv tulajdonképpen témájánál – a vadnyomok és jelek ismereténél – lényegesen többet nyújt, mert fontosság szerint hosszabb-rövidebb áttekintést ad valamennyi hazai vadfaj biológiájáról, foglalkozik szaporodásbiológiai, táplálkozásökológiai kérdéseikkel és az egyes fajok élettérigényét is részletezi.

Ritka vadászati szakkönyv.

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1961. Eredeti szines papírborítóban, közepes állapotban.

10.000 ft

szederjei vadcsapásonvadcsapáson