Stein Aurél – Romvárosok Ázsia sivatagjaiban (1913)

Stein Aurél - Romvárosok Ázsia sivatagjaibanStein Aurél – Romvárosok Ázsia sivatagjaiban

192 képpel, köztük 16 külön melléklettel és egy színes térképpel – ez hiányzik a kötetbõl. A “Pátria” irod. váll. és nyomdai részv. társ nyomása, Budapest. A XIV. (1911-1913. évi) cziklus ötödik kötete a Könyvkiadó-vállalat aláírói számára.

“Az útleírásoknak nem mindennapi fajtáját adjuk át tisztelt olvasóinknak. E mű szerzője nem fedezett fel eddig ismeretlen világrészt, még felfedezett világrésznek elegendően ki nem kutatott részleteiről sem számol be, hanem Ázsiának olyan vidékein kalauzol bennünket, a melyeken hajdan nagyműveltségű lakóknak csodálatot keltő építészeti, művészeti és irodalmi emlékei sok száz éven keresztül homoktól eltemetve pihentek. Ezt a könyvet hazánknak kitűnő fia Stein Aurél írta, ki nagy egyéni tulajdonságainál fogva az angol Indiákon elfoglalt szép állásában meggyőzte az angol kormányt arról, hogy egy régi időben virágzott közművelődési állapotnak nyomozására nemcska teljesen elkészült, hanem a sors bőven megáldotta mindazokkal a szellemi és fizikai tehetségekkel, a melyeknek segítségével a maga elébe tűzött óriási feladatot meg is oldhatja. Művéből nem hiányoznak a képzeletet megragadó érdekes részletek, de igzai és mély hatása mégis abban nyilávnul, hogy páratlanul nagy energiájával, rendületlen kitartásával, a legnagyobb veszedelmeknek semmibevevésével az emberi szellemnek tömérdek szép alkotását meg tudta mentei a jelen és a jövő nemzedék okulására…”

Vászon Gottermayer kötés, a hátsó kötéstáblán régi folttal, ettõl eltekintve jó állapotban. 1913-as elsõ és egyetlen kiadás. 25.000 ft

Stein Aurél - Romvárosok Ázsia sivatagjaiban