Ripka Ferencz – Gödöllő – A királyi család otthona

Ripka Ferencz Gödöllő A királyi család otthonaRipka Ferencz – Gödöllő – A királyi család otthona

Lapszámozáson belül 62 egész-oldalas és számos szövegközti illusztrációval. A címkép Ferenc József császárt mint vadászt ábrázolja.

Ripka Ferenc (1871-1944) politikus, Budapest egykori főpolgármestere. „Ripka Ferenc gazdagon illusztrált, album formátumú könyve Gödöllő városáról, az uralkodócsalád magyarországi lakóhelyéről szól. A kötet hódolatteli hangütését Jókai Mór előszava adja meg. Maga a leírás legelőbb Gödöllő környéke földrajzával, kastély épületének jellemzésével, történetének fölmondásával, berendezésének bemutatásával kezdődik. Epizódokat idéz a szerző, például arról, miképp tér ki a tisztelettudó nép Erzsébet királyné útjából, miként muzsikáltak az uralkodónak a gödöllői zenészek. A kiadvány utolsó része Gödöllő és Máriabesnyő történetének rövid foglalata kuriózumszámba menő művelődéstörténeti visszapillantás a királyi család gödöllői napjaira.

A kötetben terjedelmes rész foglalkozik a királyi család gödöllői vadászatairól, miként és kikkel zajlottak ezek a főuri vadászatok.

ferenc jozsef a vadasz

Gyönyörű táj, viruló tenyészet, a természet pompája együtt: – megaranyozva történelmi emlékek alkonyfényétől.
Támadása is egy darab regény, mely korszakot jellemez; történelemmé vált idyll: – minő álmokat valósít meg a sors, ha ész és szerencse összefognak! S a mint ezek külön váltak, megint álom lesz a csodatörténetből.
Csak a kastély, meg az erdők maradtak meg belőle.
Ezeket – ismét egy áldott fordulatában a sorsnak – a nemzet vásárolta meg s országos ajándékul adta koronás királyának és királynéjának. S hogy a nemzet hódolatának adománya mily kedvesen fogadtatott az uralkodó pár által, arról tanúskodik az a vonzódás, mely évről évre, a világ minden szép tájáról a királyi párt idevezérli hosszabb időtöltésre.
Pedig a mi szerény Gödöllőnk nem dicsekedik sem Versailles, sem Sanssouci, sem Peterhof pompás csarnokaival, művészi gallériáival, mesterséges vízműveivel.
Hanem van egy varázsa. Az, hogy a király itt érezheti azt, hogy ő az első «ember» Magyarországon. Ember, úr, polgár! De mindig első. Mint vadász is első.

Számos szövegközti és még több egészoldalas képpel, rajzos könyvdísszel, hasonmásokkal gazdagon illusztrálva. Ezen, Magyarország ezeréves fennállásának ünnepe alkalmából, Gödöllő M.-város és Pest vármegye támogatásával irt műnek kinyomtatásával Hornyánszky Viktor budapesti könyvnyomtató bizatott meg.

1896-os kiadás, eredeti festett kaucsuk kötésben a korához képest jó stabil állapotban, nem széteső, nem szakadt. Igen ritka helytörténti és egyben vadászattörténeti könyv mely mára csak kevés példányban maradt fenn. 241 oldal. Előjegyezhető

Ripka Ferencz Gödöllő A királyi család otthona 2Ripka Ferencz Gödöllő A királyi család otthona 3Ripka Ferencz Gödöllő A királyi család otthona 4Ripka Ferencz Gödöllő A királyi család otthona 5kiralyi vadasztarsasagvadasztarsasag a teriteknel