Pátkai Imre – Ragadozó Madaraink [1947]

Pátkai Imre - Ragadozó MadarainkPátkai Imre – Ragadozó Madaraink

Nimród Kiskönyvtár soroza kötete.

A madarak rajzaival és röpképeivel illusztrált kiadás. A rajzokat, ábrákat és röpképeket Dr. Vertse Albert, a Magyar Madártani Intézet igazgatója rajzolta.

Készült a Független-nyomdában, a könyvnyomtatás ötszázhetedik esztendejében, Budapesten.

Budapest, 1947-es kiadás.

Korai kiadás hazánk ragadozó madarairól, csak kis példányszámban jelent meg, kevés példány

maradt fenn a rossz minőségű nyomdapapírnak köszönhetően.

Előszó: A természet szépségeit áhítva kereső vadászember lelkében az élmények és tapasztalatok mély nyomokat hagynak. Élményeink tudatos fejlesztés révén idővel természetismeretté kristályosodnak, hogy aztán egyre növekvő távlatokban bontakozzék ki előttünk ez a csodálatos és örök szépségekben gazdag világ. A természet igazságai iratlan törvényekbe foglalva határozzák meg minden lénynek a szerepét és jelöli ki helyét a természet háztartásában.
Bár ősi jogon minden élőlénynek joga van az élethez, mégis életért örökösen harcolnia kell. A küzdelemből mindig az ügyesebb, a tökéletesebb kerül ki győztesen. Sok esetben látszólag egyenlőtlen küzdelem folyik támadó és megtámadott között, holott a természet bölcs elrendezése folytán mindkét félnek megvannak jól megválasztott fegyverei. Ha az egyiknek erőt és támadófegyvert adott, akkor a másiknak az alkalmazkodás, alakoskodás és éber figyelem képességét juttatta osztályrészül s ezáltal kiegyenlítette az erőviszonyokat. Általában ez az egyensúlytartásra való törekvés jellemzi a természet törvényeit. Helyenként – főleg emberi beavatkozásra – ez a biológiai egyensúly néha megbomlik és egymást követik a pusztulás és túlszaporodás jelenségei.

Ritka kis kiadvány. Félvászon kötésben kiváló állapotban. 15.000 ft

Pátkai Imre - Ragadozó Madaraink 1947Pátkai Imre - Ragadozó Madaraink nimrod kiskonyvtarPátkai Imre - Ragadozó Madaraink ornitologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalom:

Testalkat
Érzékszervek
Agyvelő
Hang
Emésztés
Családalapítás
Fészkelés
Kotlás
Vedlés, ivarérettség
A madár külső testrészei
Csőr
Fej
Szem
Nyak
Törzs
Szárny
Farok
Láb
A madár méretei
Nappali ragadozó madaraink
Nappali ragadozó madaraink méretei (Táblázatok)
A határozókulcs használata
Nappali ragadozó madaraink határozókulcsa
Sólymok határozókulcsa
Vándorsólyom
Keleti vándorsólyom és Keleti kerecsen sólyom
Kerecsen sólyom
Kabasólyom
Törpesólyom
Kék vércse
Fehérkarmú vércse
Vörös vércse
Sasok határozókulcsa
Szirti sas
Parlagi sas
Pusztai sas
Nagybékászó sas
Kis békászó sas
Héjasas
Törpe sas
Fehérfarkú ölyv
Vörösfarkú ölyv
Egerész ölyv
Gatyás ölyv
Rétihéják határozókulcsa
Barna rétihéja
Kékes rétihéja
Fakó rétihéja
Hamvas rétihéja
Héja
Balkáni héja
Északi héja
Rövidujjú héja
Karvaly
Vörös kánya
Barna kánya
Réti sas
Darázsölyv
Kígyászölyv
Halászsas
Saskeselyű
Dögkeselyű
Fakó keselyű
Barátkeselyű
Baglyok
Baglyok határozókulcsa
Baglyok méretei (Táblázat)
Hóbagoly
Buhu
Füleskuvik
Erdei fülesbagoly
Réti fülesbagoly
Gatyás kuvik
Kuvik
Törpe kuvik
Karvalybagoly
Hosszúfarku bagoly
Gyöngybagoly
Megfigyelés – felismerés
Útravaló
Irodalom
Névmutató
Index