Dr. Mika Károly – A Vizsla Parforce Idomítása [1894]

Mika Károly - A Vizsla Parforce IdomításaDr. Mika Károly – A Vizsla Parforce Idomítása

Oswald és Wörz módszere nyomán.

Budapest, 1894-es első és egyetlen kiadás.

Nagyon korai mű a vadászkutyák idomításáról igazi ritkaság.

“A vizsla parforce-idomitása kézikönyvének megírására a vizsla- és vadászat szeretete s irodalmunkban egy rendszeres idomitási módszer hiányának érzete, adta kezembe a tollat.
Czélom nem a többet tudás fitogtatása, sem valami újnak, még eddig ismeretlennek produkálása volt, hanem az, hogy könnyen hozzáférhető, olcsó könyv alakjában vezérfonalat adjak a kezdők, hivatásos vadászok és erdész személyzet kezébe, kiknek alkalmuk van maguk, vagy mások részére vizslát idomítani, de nincsen módjukban az idegen nyelven irt, illetve drágább szakmunkákat megszerezni.
A czimlap mutatja, hogy e könyv sem uj rendszert, sem uj módszert – mely minden más meglevőt felülmúlna – nem tartalmaz; husz év alatt szerzett tapasztalataim csak itt-ott érvényesülnek, inkább módosítva, mint változtatva a bevált módszert, mely alapjában ugy maradt, mint azt nálam hivatottabb és tapasztaltabb vadászok megalkották.”

Eredeti zöld aranyozott kopott vászonkötésben de belül jó állapotban. Ritka kutyás könyv. 170 oldal. Előjegyezhető

Részletes tartalom:

A vizslák fajta-jellegei.
1. Hosszúszőrű vizslafajták
1. Német hosszúszőrű vizsla
2. Angol (Laverack) setter
3. Gordon-setter
4. Ir-setter
2. Rövidszőrű vizslafajták.
1. Német rövidszőrű vizsla
2. Német szálkásszörü vizsla
3. Angol rövidszörü vizsla (pointer)
4. Griffon
I. Bevezetés.
1. Az idomítás fogalma és beosztása
2. Az idomitási módszerek és ezek méltatása
3. A nevelésről és idomitásról általában
II. A nevelés.
1. A nevelés kezdete, terjedelme és jelentősége
2. A testi nevelés
1. A hajlék
2. Az etetés.
3. A mozgás
4. A tisztaság
3. A nevelés
1. A szobatisztaság
2. Megszökés, kóborlás
3. Rágás, tépés, rongálás
4. Helyre szoktatás
5. Koldulás és nyalakodás
6. Emberek megtámadása, házi szárnyasok stb. hajszolása, megfogása
7. Pórázon vezetés
8. Engedelmesség
9. Vezetés póráz nélkül
10. Parancsra bárhol fekve maradni
11. A vizsla mint házőrző
12. A vadászat
III. A parforce-idomitás.
1. Az idomítandó vizsla kora
2. Az idomítás köre és tartama
3. A vizsla megszoktatása
4. Próba az idomítás előtt
5. Az idomitásnál használt eszközök
A. Szoba-idomitás.
1. A szoba-idomitásról általában
2. A szoba-idomitás gyakorlatai
1. Gyakorlat. Vezetés jobbra és balra
2. Gyakorlat. »Hátra!«
3. Gyakorlat. »Ülj le!«
4. Gyakorlat. »Feküdj!«
5. Gyakorlat. »Ide!«
6. Gyakorlat. »Ott maradj!«
7. Gyakorlat. »Hasalj!«
8. Gyakorlat. »Lassan előre!«
9. Gyakorlat. »Vissza!«
10. Gyakorlat. »Fogd meg!«
11. Gyakorlat. » Ereszd! Add ide !«
12. Gyakorlat. »Fogd meg! Hozd el!«
13. Gyakorlat. Nem élö vad s más tárgyak elhozása
14. Gyakorlat. A vizsla visszahívása az eldobott tárgytól
15. Gyakorlat. »Keresd! Hozd el!«
3. Az idomítás ismétlése
1. Akadályokkal
a) Ugrás 91
b) A czölöp kikerülése
c) Önmegtartóztatás
d) Az idomítás ismétlése idegen és ismerős egyének jelenlétében
e) Idomítás élö állatokkal
2. Póráz nélkül
3. Gyors ütemben
4. Jelekkel
5. A gyakorlatok kombinálása
6. A szabadban
B. A vizsla bevezetése és vezetése.
1. A mezon
a) A kerestetés
b) Az állás és a vizsla viselkedése lövés előtt
c) A vizsla viselkedése a lövés után és az apportirozás
d) Kerestetés több vadász és-több vizsla jelenlétében
e) A vizsla kör- vagy hajtó-vadászaton
1. Az erdőben
Általános megjegyzések
1. A kerestetés (bokrászás)
2. A vizsla a véres csapán
3. Vizivadászat
a) Elögyakorlatok
1. Vezetés a vizben
2. Apportiroztatás a vizböl
b) A vadászat…
1. A mocsári szalonkák vadászata
2. Az uszó madarak vadászata
C. Az elrontott vizsla javítása
Függelék.
A borzeb nevelése hajtásra, rókaugratásra és a véres csapára.
1. A rövidszőrü borzeb jellegei
2. A borzebröl általában
3. A tacskó mint hajtóeb
4. A borzeb rókaugratásnál
5. A tacskó mint véreb

Mika Károly - A Vizsla Parforce Idomítása 1894
vadászvizsla
régi vizsláskönyv