Magyar László délafrikai utazásai 1849–57. években

Magyar László délafrikai utazásaiMagyar László délafrikai utazásai 1849–57. években

A Magy. Tudom. Akadémia megbízásából sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta Hunfalvy János. Első kötet. [Unicus.]

Pest, 1859, Eggenberger. (Emich G. ny.). 1 térkép („Dél-Afrika földképe”. Színes, kihajtható kőnyomat), XVI, [2], 464p., 8t. (kőnyomatok, ebből 4 tónusos). A kőnyomatokat a szerző rajzai nyomán Rohn Alajos készítette, Pesti nyomdájában. Magyar László (1818–1864) földrajzi kutató, felfedező, 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Előbb Dél-Amerikába tervezett kutatást, de a remélt anyagi támogatás elmaradása miatt végül Afrikát választotta felfedező útjai helyszínéül. Három nagyobb utazása során szerzett kutatási anyagát, útleírásait, az általa készített térképeket hazaküldte a Magyar Tudományos Akadémiának. Az ennek alapján készült kötet becses munka, a magyar Afrika-kutatás első jelentős alkotása. A szerző korai halála miatt a műből további kötet nem jelent meg, a még kiadatlan kéziratrész elveszett.

Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben, márványmintás lapszélekkel. Előjegyezhető