Justh Ödön – Vadásznapló töredékek (1941)

JUSTH Ödön Vadásznapló töredékekJusth Ödön – Vadásznapló töredékek

Bratislava-Pozsony, 1941. Toldy Kör. 138 oldal 12 kétoldalas fotóval. Hubay Cebrián Andor festőművész illusztrációival. Eredeti aranyozott vászonkötésben.

Justh Ödön (1886-1957) a felvidéki vadászközösség ismert alakja volt és a korabeli vadásztársadalom aktīv szereplõje. Írásai rendszeresen megjelent a korabeli szaklapokban.

A könyv írója sokat és sok helyen járt fegyverrel a kezében s amikor nemcsak szórakozásról, hanem a vadásznak minden porcikáját igénybe vevő munkáról volt szó, akkor nemcsak nézett, hanem látott és tapasztalt is. Ennek köszönhette erdei vadászatain szerzett értékes zsákmányait és soha el nem múló szép emlékeit. Vadászatának súlypontja az erdőn, annak is legszebbjén, a kárpáti erdőn van. A könyvnek az a része, amely a kárpáti szarvasbika vadászatát ismerteti és erre vonatkozó hasznos tanácsokat ad, különösen időszerű és értékes.

ELŐSZÓ

Sűrű, nagy pelyhekben hull alá a hó, patyolatfehér szemfedőt borít a pihenő anyaföldre. Kályhámban vígan pattog a tűz. Ropognak és szikráznak a nagy fahasábok. A szürke téli est leszáll. Csend van odakint, csak néhány elkésett varjú igyekszik éjjeli tanyája felé, rekedt hangon károgva: Kár, kár!… Gondolataim visszakalandoznak a múltba. Vadászképek elevenednek meg előttem. Magam előtt látom a hatalmas medvét, kárpáti erdeink büszkeségét, látom a szirti sas köreit fenn a szédítő magasban, és megcsendül fülemben a kárpáti ősszarvas érces hangja. Vadászeseményeket foglal magában e kis munka, mozaikszerű képeket vadászmúltamból, kiragadva a sok közül, ahogy éppen eszembe jutottak. Tökéletlen színekben megrajzolva, hiszen az emberi toll nem képes a fenséges Természet méltó ecsetelésére. Emlékeimet híven igyekeztem visszaadni úgy, ahogy annak idején átéltem azokat. Fogadja az olvasó szeretettel e naplótöredékeket. Olvasásuk közben talán elfelejti rövid időre a mostani idők rohanó áradatát, csendes, békés légkörbe vezetik őt vissza, a Természet közelébe, hol felülemelkedünk a kicsinyes emberi érzéseken, hol távol vagyunk az emberi rútságoktól. Gondolataim visszaszállnak, és vágyódva gondolok vissza az elmúlt időkre. És sűrű nagy pelyhekben hull alá a hó…

A tartalom:

Előszó
Kakasdürgés
Szalonkavadászatok
A skalnai öreg
Hajtóvadászati emlékek
Cserkészések
Apróvadvadászatok
Hanna
Téli cserkészés fővadra és muflonra
Kapitális szarvasbikák, melyeket nem kaptam meg
Lila őszirózsa
Ha Szent Hubertus segít
Álom
A kárpáti szarvas és vadászata (Tanulmány)

Előjegyezhető

Justh Ödön - Vadásznapló töredékek 1941Justh Ödön - Vadásznapló töredékek elso kiadasJusth Ödön - Vadásznapló töredékek medve vadászatJusth Ödön - Vadásznapló töredékek regi vadászkönyvJusth Ödön - Vadásznapló töredékek szarvas vadászat