Herman Ottó – A magyar halászat könyve (Reprint)

A magyar halászat könyveHerman Ottó – A magyar halászat könyve I-II. kötet

Háromszáz ábrával, tizenkét műlappal és kilencz kőnyomatú táblával illusztrálva. A K. M. Természettudományi Társulat által 1887-ben kiadott könyv reprint kiadása. A két kötet egybekötve.

Nyíregyháza, 2008, Fűzött kemény papírkötés. 860 oldal.

A legátfogóbb munka mely megjelent a magyar halászatroól es a magyarországi halakról.

Előjegyezhető

 

 

I. kötet
Bevezető
A könyv története
Az ember és a hal
A társadalom és a hal
A magyar ember és a hal
Történeti rész
A halászat őskora
Az őskor jellemzése
Az őshalász nyomai
Az őshalászat képe
Az ókor halászata
A vas kora
A magyar halászat multja
Az elhelyezkedés
A történeti mesterszavak
Halászbokor, kötés, felekezet
A régi “Piscina”
Vejsze
Vész
Czége
A füles varsa
Szóegyeztetés
Összefoglalás
Okiratos történet
A magyar konyha és tudomány
A régi magyar halászat képe
A magyar népies halásszerszám ősi elemei
A magyar történeti halásszerszámok
A czége
A vejsze
A varsa
Ősrégészeti és néprajzi vonatkozású magyar halászszerszámok
A háló- és fenékhorogsúlyok
A horgok és tűzsérek
A fentők
A szigonyok
A nádvágók
A ladik
A csikász szerszáma
Apró szerszám
Néprajzi szerszám
A magyar halászat szerszámjárása és a magyar halászélet
A magyar halászat szerszámjárása
A szerszámjárás beosztása
A hal a közhalász szemében
Higvizen való halászat
Rekesztő halászat
A kerítő halászat
Az öregháló
A kecsegeháló
A futtató vagy pirityháló
A szegénység kerítőhálói
A gyalom 286
Emelő halászat
Hajtóhalászat
Állító halászat
Kereső halászat
Vetőhalászat
Tapogató halászat
Hurokvető halászat
Szigonyos halászat
Horgászat
Jeges halászat
Összegzés
A magyar halászélet
A magyar halászember
Tihany
A “látott hal”
Rév-Komárom
Babonák
Hagyományos szabályok
Halfogás. Haljárás. Regula
Mesterszavak
A komáromi halászat története
Pákásztanya
A csikász
A szigonyos
A pöndörös
A kullogó
A “Zsidóutcza” tája
A kishalász
Halebéd
Hálóállítás
Székely halászok
A czigányhalász
Az orvhalász
A szerencse halász
A “fisér” és a “halárosné”
A “Pisztrángtudós”
Az igazi halászat
II. kötet
Természethistória
A hal és a tudomány
A hal a természet háztartásában
A hal ellenségei
A hal szervezetéről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres lajstroma
A magyar édesvizek halainak elterjedéséről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres átnézete
Csontoshalak
Vérteshalak
Szájtátó halak v. körszájúak
A fajok leírása
A magyar népies halászat mesterszótára
A magyarországi halak csoportos szótára
Szepességi és erdélyi német halnevek
Szláv halnevek (tót és horvát)
Oláh halnevek
Mesterszótár
Irodalom

herman otto A magyar halászat könyveherman A magyar halászat könyve