Hanvay Zoltán – Sport-szilánkok a vadászat-természetrajz és vizslászat köréből (1891)

Hanvay Zoltán - Sport-szilánkokHanvay Zoltán – Sport-szilánkok a vadászat-természetrajz és vizslászat köréből

Földbirtokos és sportférfiú, szül. 1840. jún. 12. Hanván Gömörmegyében; a középiskolai tanfolyamot Késmárkon végezte, a jogot pedig Sárospatakon hallgatta. 1890-ig élénk részt vett Gömörmegye közéletében, mikor a közügyektől teljesen visszavonult. Egyik legjobb barátja volt Tompa Mihálynak. Nevét a vadászat és a kutyatenyésztés körül kifejtett tevékenységével és ez ügyben írt műveivel tette ismeretessé.

Rendszeresen publikált a Vadászlap hasábjain, szakértelme és tapasztalata a vadászat terén megkérdõjelezhetetlen volt.

Budapest. 1891. Grill. 190 oldal. Korabeli aranyozott vászonkötésben.

Elsõ és egyetlen kiadás.

220.000 ft

Hanvay Zoltán - Sport-szilánkok 1891Hanvay Zoltán - Sport-szilánkok vizslászatHanvay Zoltán - Sport-szilánkok vadászkönyve