Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában

Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-AfrikábanCholnoky Béla: Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában

Teleki Sámuel gróf már az 1880-as évek elején foglalkozott azzal a gondolattal, hogy nagy vadászexpediciót szerel fel. Afrika akkoriban még jórészt ismeretlen belsejében akarta ezt a szenvedélyét kielégíteni. Rudolf trónörököshöz személyes barátság fűzte és a főherceg a legmelegebben pártfogolta az eszmét. Teleki nagy magánvagyona teljesen független szabadságot biztosított számára. A kiváló főherceg világosan látta, hogy egy ilyen eredetileg vadászkirándulásnak tervezett expedíció is nagy tudományos eredményeket mutathat fel, ha alkalmas ember veszi kezébe a vezetést. Erre alkalmasabbat pedig keresve sem találhatott volna Telekinél. A gróf minden testi fáradsággal szemben közömbös, hatalmas erejű, kiválóan erélyes és eszes ember volt. Számtalan bizonyságát adta rettenthetetlen bátorságának és éles eszének. Azok közé a ritka gazdagok közé tartozott, akik mindig tudatában vannak annak, hogy vagyonuk nem csupán saját kicsinyes szenvedélyeik és szeszélyeik kielégítésére való, hanem bizonyos mértékig tartoznak vele az emberiségnek és hazájuknak is. Teleki elhatározta az utazást és az ő elhatározását tett szokta követni. Rudolf trónörökös ajánlatára még egy európai kísérőt vett maga mellé, hogy legyen mellette valaki, aki otthonos a csillagászati helymeghatározásokban, térképezésben, és fáradtságot nem kímélve szenteli magát az expedíció tudományos eredményeinek gyarapítására.

A tartalom:

A tengerpartról a Kilimandzsáróig
A Kilimandzsárón
A Maszai-földön át
A kikuju-népek földjén
Leikipiából a Baringó-tó vidékére
A Guasszo Nyiro-folyó és a Baringo-tó vidékén
A Rudolf-tóhoz!
A Rudolf-tó partján
A resiátok országában. A Stefánia-tó fölfedezése
A Rudolf-tótól vissza a Baringó-tóhoz
Vissza a partra

A kötet 1930-ban jelent meg. Aranyozott kiadói egész vászonkötésben kiváló állapotban. 137 oldal. 26 képpel, 1 térképpel illusztrálva. Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája. 12.000 ft

Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-AfrikábanGróf Teleki Sámuel útja Kelet-AfrikábanGróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában