Friedreich István – A Fogoly a Mezőgazdaság Leghasznosabb Vadja

Friedreich István - A FogolyFriedreich István – A Fogoly a mezőgazdaság leghasznosabb vadja.

Kultóra könyvnyomda Kispest, 1943-as eredeti első és egyetlen kiadás.

Egyedülálló munka e nemes kis madarunkról.

Előszó:

“Örömmel irok ez értekezés elé néhány szót, mert tartalma igazán hézagpótló hazai szakirodalmunkban. Már a tény maga, hogy a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a fogolyról írt monografiát, mint doktori dissertátiót elfogadta, nagyjelentőségű: e munkának, mint dissertátiónak elfogadása ráüti a tudományos kritika kiállásának bélyegét, a tárgynak, mint dissertátió anyagának elfogadása pedig egyben elismerése a vadászat növekvő nemzetgazdasági fontosságának. Nagyon sokszor elhangzott ugyan már ily értelmű megállapítás az arra hivatott tényezők részéről, de sajnos sok esetben eredménytelenül még azok előtt is, akiknek ugyancsak – mondhatnám hivatalból – kellene a nemzeti vagyont jelentő vadállományunknak fenntartására irányuló törekvéseket támogatni.
Igen szerencsés volt éppen a fogolynak, mint a magyar vadászatot annyira jellemző vadnak a leírása, eltekintve ugyanis attól az élvezettől, melyet vadászata nyujt, ápolása mezőgazdasági szempontból is mérhetetlenül fontos, amit a szerző kellő gondossággal ki is mutat.”

A tartalomból:

A fogoly természetrajza
A fogoly élete
A tenyésztés feltételei
A fogolyállomány “sűrűsége” csonkahazánkban
A tenyésztésre alkalmas területek
A tenyésztésre alkalmas időjárás
A fogoly tápláléka
A fogoly táplálkozásának mezőgazd. jelentősége
Tenyésztés
Védőhely létesítése
Fészkelőhely biztosítása
Terület megtisztítása ragadozóktól
Telepítés
A tojástermelés fokozása a meglevő állományban
A helyes ivararány fenntartása
Az állomány emelésének szemmeltartása a vadászat gyakorlásánál
Az állomány kezelése (óvása)
A fogoly ellenségei
A fogoly értékesítése

Félvászon kötésben kiváló állapotban. Igen ritka. Előjegyezhető

Friedreich István - A Fogolya fogoly elterjedése