Faragó Sándor – Élőhelyfejlesztés az apróvad gazdálkodásban

Faragó Sándor - Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásbanFaragó Sándor – Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban

A fenntartható apróvad-gazdálkodás környezeti alapjai

Mezőgazda Kiadó, Budapest 1997. 356 oldal

A könyv fekete-fehér illusztrációkat, néhány színes fotót tartalmaz.

Fűzött kemény papírkötés, kiváló állapotban.

Előjegyezhető

A tartalom:

Bevezetés
Történeti ökológiai alapok
A mezei élettérben élő vadfajok állománydinamikája
A magyar táj arculatának változása
A földhasználat változása
A termesztett növények diverzitásváltozása
A táblaméretek változása
A mezőgazdasági technológia változása
Következtetések történeti ökológiai alapon
A mezei élettérben élő vadfajok környezetigénye
Mezei vadfajok területigénye
Fogoly
Fácán
Túzok
Mezei nyúl
Őz
Mezei vadfajok habithasználata
Fogoly
Fácán
Túzok
Mezei nyúl
Őz
Mezei vadfajok táplálék-összetétele
Fogoly
Fácán
Túzok
A szárnyasvad összegző értékelése
Mezei nyúl
Őz
Mezei élőhelyen élő vadfajok környezeti rendszere
A makro- és mikroklimatikus tényezők szerepe
Az ízeltlábú táplálékforrás-kínálat szerepe
A növényi táplálékforrás-kínálat szerepe
A habitatstruktúra szerepe
A mezőgazdasági technológiák hatása a vadállományra
A dúvadfajok (predátorok) hatása a populációra
A mezei élőhely-gazdálkodás
Magyarország fontosabb fátlan, nem vizes természetes növénytársulásai
Füves élőhelyek védelme
A füves élőhelyeket veszélyeztető tényezők
A füves élőhelyek megőrzésének lehetőségei
Ugaroltatás, a set-aside
A rotációs ugar/set-aside gazdálkodás
A jelen gazdálkodása és a jövő – alkalmazkodó növénytermesztési rendszerek
Az integrált növénytermesztés
Az alternatív növénytermesztés, biogazdálkodás
Extenzív mezőgazdálkodási módok, és a mezei vadgazdálkodás
A határvegetációk kímélete és fejlesztése
Útszélek, vasútparkok, árokpartok, gátoldalak védelme
Nem szilárd burkolatú utak védelme
Nádfoltok és -szegélyek védelme
Gyomsávok, gyomfoltok, ruderáliák megőrzése
Táblaszegélyek kaszálásának, aratásának elhagyása
Vegyszermentes táblaszegély kialakítás
Tárcsázott (növénymentes) porfürdőző sávok kialakítása
Vadvédelmi táblaszegély. A “Game Conservancy”-mezsgye
Bogárteleltető bakhátak kialakítása
Vadföldek mezei élőhelyeken
Vadbúvók termesztett növényekből, gyógynövényekből
Fás és cserjés vegetáció kialakítása, kezelése
A telepítés módja, a kívánatos szerkezet
A fás vegetáció jelenlétének egyéb előnyei
Apróvadas vadászerdő kialakítása
A mezei térszerkezet átalakítása
Mesterséges takarmányozás és vízellátás
Az apróvadas vadászterület vadgazdálkodási berendezései
Az apróvad takarmányozása
A dúvad (predátor) fajok gyérítésének vadgazdálkodái berendezései
A bölcs hasznosítás és az élőhely-gazdálkodás
Egyetlen fajra vonatkozó bölcs hasznosítás
Egy-egy faj bölcs hasznosításának hatása az ökoszisztémára
A bölcs hasznosítás megvalósíthatósága
Hazai esettanulmányok a mezei élőhely-gazdalkodás gyakorlatára
LAJTA-Project
Magyar Fogolyvédelmi Program
MOSON-Project
Túzokkíméleti területek rendszere
Célzott vadföldgazdálkodás a mezei nyúl populációsűrűségének növelésére
Egy sokat ígérő koncepció – Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) hálózata
A vízivadfajok környezetigénye
A vízimadarak habitathasználata
A vízifajok táplálkozása
A vadászható vízivadfajok táplálkozása
A védett vízivadfajok táplálkozása
A vízivadfajok környezetigényének összegzése
A vízivadfajok környezetei rendszere
A táplálékforrás kínálat szerepe
A habitatstruktúra szerepe
Az emberi tevékenység hatása a vízivadállományra
Vízi élőhely-gazdálkodás
Magyarország fontosabb vízi és vízközeli természetes növénytársulásai
A vízivad (-madár) élőhelyek típusai
A természetes vizes élőhelyek védelme
A Ramsari Egyezmény
Az Afrikai-Eurázsiai Vízimadárvédelmi Egyezmény (AEWA) és a vizes területek védelme
Víziélőhely-rekonstrukciók
Természetszerű élőhelyek kialakítása vízivad számára
Vízi élőhelyek átalakítása
Vízi élőhelyek létesítése
Gazdálkodási formák vizes élőhelyeken, hatásaik és befolyásolásuk
Egy különleges vízi élőhely-gazdálkodási fogalom: a nyugalom
Hazai esettanulmányok a vízi élőhely-gazdálkodás gyakorlatára
Vízi élőhely-gazdálkodás védett természeti területeken
Vízi élőhely-gazdálkodás vadászterületen
Az elsődlegesen vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztések kapcsolódása a nemzeti ökológia hálózathoz