Erdődy Rudolf Gróf – Magyar kopófalkák és falkászok

Magyar kopófalkák és falkászokErdődy Rudolf Gróf – Magyar kopófalkák és falkászok

Első kiadás. Magyar kopófalkák és falkászok. Írta: Gróf Erdődy Rudolf. Szerzői ajánlással és előszóval, szövegközti, fekete-fehér, egész oldalas, feliratos, műnyomópapíros fotókkal, csillagozott lábjegyzetekkel, a falkák betűrendes névsorával, függelékkel, valamint részletes tartalomjegyzékkel ellátott kötet. A kötetet az “Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. nyomtatta Budapesten.

Kiadói egészvászon kötésben lévő példány aranyozott feliratos címfedéllel és könyvgerinccel, hiánytalan állapotban. Ritka!

A könyv a magyar falkavadászat máig forrásértékű kézikönyvének számít. A gazdag tényanyaggal, forrásértékű információkkal és értékes képanyag rendelkező kötet a magyar falkavadászat múltját, jelenét, hagyományait és európai múltú, máig élő örökségét mutatja be.

A mai formájában űzött falkavadászatnak hazánkban immár közel 120 éves multja van. E hosszú idő folyamán igen nagy számban talált lelkes hívekre, kik ezt a hozzáértést követelő sportot szakértelemmel tartott és vezetett kopófalkákkal űzték. Közéletünk kimagasló alakjai közül elég sokan tartoztak a falkavadászat lelkes és actív hívei közé, és évek hosszú során át e sportot az a kitüntetés érte, hogy Ferenc József király és Erzsébet királyné Ő Felségeik igaz szenvedéllyel résztvettek benne, miáltal a “Rákosi falka” abban az időben mint társadalmi központ is igen nevezetes szerephez jutott.
Sportirodalmunk hiányosságára vall, hogy mindezen, nagyrészt sport-történelmi szempontból is érdekes, események egybegyüjtött adatai eddig nem álltak az érdeklődők rendelkezésére. Ezért hasznos munkát véltem teljesíteni, amikor szétszórt adatokból, szóbeli elbeszélésekből és személyes emlékekből megkíséreltem hazai falkavadász-sportunk történetét, lehetőleg hiánytalanul összeállitani.

Budapest, 1940 , Kiadói egészvászon kötés, 120 oldal kiváló állapotban. Előjegyezhető

Magyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászok 2Magyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászokMagyar kopófalkák és falkászok