Csörgey Titus – Madártani töredékek Petényi J. Salamon irataiból

Madártani töredékek Petényi J. Salamon irataibólCsörgey Titus/Herman Ottó – Madártani töredékek Petényi J. Salamon irataiból

Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. udvari Könyvnyomdája
398 oldal, Budapest 1904.
Elsó és egyetlen kiadás. Négy szines, négy fekete táblával, nyolcz szövegrajzzal illusztrálva.

“Ez a szerény kötet magában foglalja Petényi J. Salamon ornithologiai kutatásainak töredékeit, a mint azok megmentett irataiból összeállíthatók voltak.
Petényi 1855-ben, mint a Magyar Nemzeti Múzeum Custosa halt meg férfikora delén. Ő tekintendő a magyar tudományos ornithologia megalapítójának, ki mint ilyen a művelt nyugot szakköreiben is rokonszenvet és becsülést szerzett magának és hazájának.
Ez a szerény kötet egyszersmind végét jelenti egy részemről, tőlem telhető makacssággal és szívóssággal folytatott küzdelemnek, a mely negyven évvel ezelőtt vette kezdetét, a melyre nemcsak a tisztelet és kegyelet, hanem annak tudata is buzdított, hogy a tapasztalati tudományok terén a folytonosság okvetlenül fentartandó, mert ettől függ a haladás történeti menete. Hogy itt csak komoly munkák jöhetnek tekintetbe, az természetes.”

Előjegyezhető