Csépánfalvi Teöke Béla – Vadászhistóriák (1936)

Csépánfalvi Teöke Béla - VadászhistóriákDr. Csépánfalvi Teöke Béla – Vadászhistóriák

A magyar kárpátok és erdély havasain divó vadászatok módjának és néhány személyes vadászati élménynek és vadásztörténetnek leirása.

Nyomatta Hornyánszky Viktor R. T. magyar királyi udvari könyvnyomdája. Budapest, 1936. Eredeti első és egyetlen kiadás. Szerzői magánkiadás.

E címen dr. Teőke Béla írta meg kárpáti és erdélyi gazdag és változatos vadászélményeit egy közel 8 ívre terjedő könyvben. A vadászhistóriák anyaga természetesen a béke idejéből való.
A könyv érdekes és értékes is, mert olyan természetű vadászatokat ír le, amilyenekben nem sok magyar vadásznak lehetett része, s amely vadászatok ma, a csonka hazában, már ismeretlenek. Rendszeres csoportosítás nélkül, mozaikszerűen állítja elénk a szerző az érdekes eseteket, melyek elárulják, hogy kitűnően kezelte a golyósfegyvert, de Diana sem volt hozzá hűtelen. A kevés baleset, melyeket a Csalódások című fejezetben árul el, eltörpül a sok szerencsés eredmény mellett, másrészt egy pillanatig sem kételkedik az olvasó az élmények valóságában.
Nagyon gazdag a zergevadászatok leírásában, a vaddisznó* és őzbak-esetekben, míg szarvasvadászatai elénk tárják a nagyurak területbérlési poliitkáját. Érdekesen írja le a nagy, és nyirfajdkakasok elejtését ; itt is bő tapasztalatai mellett jó megfigyeléseket árul el.
A kopózást igen színesen írja le, és azt mondja, hogy ez «a vadászat egyik nagy élvezetet nyújtó legizgatóbb módja». Némi következetlenség, hogy néhány fejezettel később kijelenti : «a kopóvadászatot nem szerettem».
Kár. hogy a könyv stílusában nincs elég könnyedség, gyakran használja a bővítményekkel megtömött mondatokat, mint pl. «a katlan túlsó oldalán, egy a hegygerinc alatt elhúzódó sziklaperem alatt levő gödörszerű mélyedés sziklapadján fekvő zergére …» Ezek kissé nehézkessé és itt-ott fárasztóvá teszik a különben értékes könyv olvasását. Azt már csak az avatott stiliszta veszi észre, hogy néha egész kifejezéseket ismétel, pl. a messzire való célzásnál, mikor a cső hegye szinte nagyobb, mint a vad, stb. Igaz, hogy ilyen helyzet ismételten is adódik, de egy kis stilizálási ügyességgel ugyanazt a mozzanatot más és más módon lehet kifejezni.

Részlet a könyvből:

A zergék hazájában

Erdős Kárpátok! A mult gondmentes napjainak mennyi szép vadászélménye fűződik hozzátok! Ezekről mondok el egyet-mást, visszaemlékezve a vadászat gyakorlásának ott szokásos módjaira is. Ottlétem idején a Kárpátok és a vadászat nagy rajongói közt első helyet foglalt el Hohenlohe Oehringen Kraft Keresztély herceg, aki Javorinán vadászkastélyában töltötte élete alkonyának javarészét s külön vadászbirodalmat létesített, amelyben a medveállomány óvása és szaporítása mellett a kőszáli kecske meghonosításával és a szarvasállomány agancsképződésének “Vapiti” és Urálszarvas keresztezéssel való megjavításán fáradozott. Hatalma rendkívül nagy volt, hiszen az alapítás első évtizedeiben korlátlan pénzmennyiségek felett rendelkezett és élelmes kiszolgálói semmi eszköztől nem riadtak vissza, hogy a nagy úr paszsziói kellő kielégítést találjanak. Ezek közt nem utolsó elmés megoldás volt Zsdjár község nagyrészének kisajátítása; melyet, hogy a szarvas- és medvekárok megfizetésétől mentesüljön és kedvelt medvéit a lelövéstől mentesítse, jogitanácsra akként oldott meg, hogy elsőbben vagy 2-3-szoros áron megvette az egyes parasztgazdáknak az országútra lenyúló párhuzamosan keskeny sávokban az erdőkbe benyúló telkeit (Zsdjár községben minden parasztgazda külön párhuzamos teleksávon építkezett s folytatott majoros gazdálkodást) s ezeket beerdősítette.

A tartalom:

A zergék hazájában
Kopózás vaddisznóra
Disznóhajtás
Kis- és nagykakasdürgésen
Őzbakcserkészet hóban
Őzhíváson
Csalódások
Mikor a bikákat Diana védelmezi
A zergék birodalmában
Két téli nap a havasokon
A javorinai 16-os
A Csorba-tó környékén
Fajddürgésen
Két szarvas és néhány őzbak
Róka és kan tragédiája
Térdig érő hóban, a Tátra üzekedő bakjai után
Cserkészet és kopózás disznóra
Siketfajddürgésen a Tátrában
Vaddisznóhajtás, kopózenével
Három nyírfajdkakas
Zergevadászat a Tátrában és Erdély havasain
Leghűségesebb vadászcimboráim
Hajtóvadászat a Muntyén

Tűzött kötés, 127 oldal. Eredeti első és egyetlen kiadás. 75.000 ft

Csépánfalvi Teöke Béla - Vadászhistóriák 1936