Barthos Tivadar – Örökzöld (Vadászemlékek) 1926

Barthos Tivadar Örökzöld VadászemlékekBarthos Tivadar: Örökzöld (Vadászemlékek)

Budapest, 1926, k. n. (Budapesti Hírlap Nyomdája), 173 oldal.

A kötet szerzője, Szigethi Barthos Tivadar író. Született Sátoraljaújhelyen 1871. november 10-én. Jogi diploma után a földművelésügyi minisztérium szolgálatába lépett. 1910-ben kormánybiztos és a vadászati ügyek osztályvezetője lett. 1924-ben mint államtitkár vonult nyugdíjba. Zemplén megye képviselője volt a felsőházban. Közgazdasági és irodalmi tevékenységet is folytatott Budapesten. Barthos vadászként is széles körben ismertté vált miután nyugdíjba vonulása után két évvel egy érdekes vadászkönyvvel (Örökzöld, Bp. 1926) lepte meg a magyarországi vadászvilágot.

“Királyi Fenség!
Negyvenöt évi vadászélményeimnek legszebbjeit örökítettem meg jelen könyvemben. Másfél emberöltő tapasztalatait tettem papirra magyar vadászbajtársaim épülésére és szórakozására. Könyvemet éppen ezért magyar vadásztársaimnak szántam, azoknak a derék férfiaknak, kiknek szivében a hazaszeretet a magyar vadászat ügyének ápolásával és fejlesztésével kapcsolatosan él és buzog.
A magyar ember, a magyar vadász ideálját minden hazafi királyi Fenségedben látja. mindenki tudja, hogy királyi Fenséged minden gondolata, érzése szeretett hazánk boldogulásával van összeforrva. Ezért rajong királyi Fenségedért a paloták, a magyar uri udvarházak birtokosa éppen úgy, mint az egyszerű falusi, tanyai porták lakói, kik Fenségedet a harctéren, a nehéz, vészterhes évek nyomoruságaiban és leirhatalan küzdelmeiben Apjuknak tanultak tisztelni…”

A következőket írta a szerzőről az Ujság c. lap: “…Nincs ennek a nemes sportnak egyetlen egy ága sem, amelyben szép eredményeket ne ért volna el. Olthatatlan vadászszenvedélye és a természet iránti rajongása adta kezébe a tollat, hogy vadászemlé­keit mások okulására és gyönyörködtetésére meg­örökítse. A biztoskezű lövő az írószerszámnak is épp oly hivatott mestere, mint a puskának. Törté­netei színesek, érdekesek. Szinte megelevenednek az olvasó előtt. A természetbúvár alapos ismere­teivel, az igaz vadász lelkességével és az őszinteség meggyőző erejével írta meg elbeszéléseit, amelyeket a laikus nagy gyönyörűséggel, a vadász­ember pedig azonkívül még okulással is olvashat…” – (1926. június 16./2. évfolyam/133. szám).

Új félvászon kötésben kiváló állapotban. Vadászirodalmunk kedves ám kevéssé ismert kis kötete mely csak egyszeri kiadást élt meg. Előjegyezhető