Bársony István – A rab király szabadon

Bársony István - A rab király szabadonBársony István – A rab király szabadon

Fantasztikus állatregény.

Müchlbeck Károly egész oldalas és szövegközti rajzaival illusztrált kiadás. A Hungaria könyvnyomda nyomása, Budapest.

207 oldal, dombornyomásos félvászon kötésben megkímélt jó állapotban.

Kb. 1900-as kiadás. Bársony István kevéssé ismert könyve.

Elõszó:

Mintha gyászos, szomorú sóhajtást hallanék.
Mintha a sóhajtást harangkongás kísérné messziről.
De nem templomi harangszó, hanem a szelek összecsapódásából származó, amelynek búgással, jajongással váltakozik egyhangúsága.
Honnan jön?!… Talán a távolban látszó kék hegyek mögül, ahová túlvilági visszhang sodorta. Gyöngéd a hangja, mint a méhzümmögés. Vagy tán a föld szívéből törnek fel a halkan konduló panaszok? Kínnal fúrják keresztül magokat a lávatengeren, ami a mélységben forr; azután átverődnek az évmilliók során sziklává keményült rétegeken, amelyek valaha, a világ kiskorúsága idejében, cseppfolyós tűzzel sisteregtek.
A bűvös gyászhangok soha meg nem szűnnek. Belefájul a szívem s aggódva kérdem a láthatatlan Erőtől: micsoda jel van ebben a folytonos titkos jajgatásban?

30.000 ft

Bársony István - A rab király szabadon 1900Bársony István – A rab király szabadon 1903Bársony István – A rab király szabadon allatregeny