Balkay Adolf – A szarvas és vadászata (1903)

Balkay Adolf - A szarvas és vadászataBalkay Adolf – A szarvas és vadászata

A szarvas vadászatáról írt első magyar nyelvű összefoglaló jellegű szakmunka, a szerző szemléletes rajzaival.

Budapest, 1903, 137 oldal, 27 színes képtáblával illusztrált.

A VADÁSZAT ős időktől fogva előbb foglalkozása, később szenvedélye volt a magyarnak, de a mily előszeretettel űzte mindenkor a vadászatot, ép oly tartózkodással viseltetett az irótoll és a szakkönyvek irányában; innét van, hogy sem vadásznyelvünk, sem vadászati irodalmunk nincsen. Azaz, hogy a vadásznyelvünk az bizonyára megvan, olyan értelemben, mint az egykori szobrásznak gyönyörű szobra, a melyre midőn dicsérték, azt mondotta a művész, hogy a szobor benne volt a kőben, csak ki kellett hámozni belőle. Olyan vadászati műnyelve, mint a minő német szomszédainknál használatos, soha sem lesz a magyarnak, mert tudvalévő dolog, hogy ha a világ valamely félreeső pontján két német találkozik, rögtön három egyletet alakit: egyet közösen, és mindegyik külön egyet a maga számára, azután pedig összeülnek, és megállapítják minden egyletnek a maga műnyelvét. Ez az ő nemzeti sajátságuk, a mihez nekünk sem érzékünk sem hajlandóságunk nincsen, a minthogy éppenséggel nem is szükséges, hogy mi például a szarvasnak lábát falónak, a fülét hallónak, a szemét látónak, és az orrát szélfogónak nevezzük. Azokra a különös fogalmakra, a melyek a vadászat körében felmerülnek, ha keresünk, mindig találunk jó magyar kifejezéseket, nem kell azért a szomszédtól kölcsönt kérnünk, sem olyan szavakat gyártanunk, a melyek eltorzítják nyelvünket.

A tartalom:

I. RÉSZ
A szarvas természetrajza
1. A szarvas és életmódja 11
2. Az agancs képződése 29
II. RÉSZ
A szarvas vadászata
1. A cserkelés 47
2. A les 81
3. A hajtás 88
4. A kopózás 100
5. A sebzett vad keresése 107
6. A véreb használata 114
7. A fővad óvása 123
8. A vadász felszerelése 132

A rajzok jegyzéke
I. A szarvas fogazata.
II. A rózsató képződése.
III. A háncsban lévő agancs szelvényei.
IV. A háncsban lévő és lehántott agancs ferde szelvényei.
V. A rózsa és elválási felülete.
VI. Csenevész agancsok.
VII. Parókás agancsok.
VIII. Gyilkos szarvasok agancsai.
IX. Összekapaszkodott agancsok.
X. A menekülő szarvas nyoma.
XI. Az erős szarvas csülke.
XII. Az öreg tehén csülke.
XIII. A tehén és a szarvas járása.
XIV. Az öreg tehén nyoma.
XV. Az erős bika nyoma.
XVI. A hozzálépés.
XVII. Az elmaradás.
XVIII. A keresztezés.
XIX. Az előzés.
XX. A szarvas hulladéka.
XXI. A szarvas csontváza.
XXII. A szív, a máj és lép verítéke.
XXIII. A tüdőnek és czombnak verítéke.
XXIV. A bendő, a nyak és a lábszár verítéke.
XXV. A nyak és horzslövés verítéke.
XXVI. Leshelyek.
XXVII. Tömeges vadászat.

Kopottas piros eredeti vászonkötésben, ritka. Előjegyezhető

Balkay A szarvas és vadászatabalkay adolfBalkay Adolf - A szarvas és vadászataBalkay Adolf - A szarvas és vadászata vadaszkonyvBalkay Adolf - A szarvas és vadászata regiBalkay Adolf - A szarvas és vadászata konyvBalkay Adolf - A szarvas és vadászata illusztracioBalkay Adolf - A szarvas és vadászata antikBalkay Adolf - A szarvas és vadászata 1903