Belházi-Szécsi-Illés: A Vadászati Ismeretek Kézikönyve (1892)

A vadászati ismeretek kézikönyveA vadászati ismeretek kézikönyve 3 kötetben. 1892-1895.

Bölcsházi Belházi Jenő: I. kötet

Fegyvertan, fogó készülékek, csalétkek, hívók, hurkok s a vadászatnál még szükséges egyéb berendezésekről, szerszámokról és tárgyakról. A vadász-ebek, vadász-ló és sólyom.

440 ábrával és 31 képmelléklettel. Budapest, 1892. 476 oldal.

Szécsi Zsigmond: II. kötet

A hazai vadak természetrajza. Első rész emlősök, második rész madarak. 192 ábrával és 24 képmelléklettel.

Budapest, 1892. 286 oldal.

Illés Nándor: III. kötet

A vadászat kezelése és gyakorlása

Budapest, 1895. 448 és 310 oldal.

Az “Országos Magyar Vadászati Védegylet” lelkes és buzgó elnöke, gróf Nádasdy Ferencz keveselni látszik az egylet csendes, de folytonos, inkább a vadászat napi érdekeinek kielégitésére czélzó működését. Nemcsak óvni iparkodik a vadászterületek tulajdonosainak és birtokosainak érdekeit, biztositani őket nemes sportjuk gyakorlásában; a bő vadállomány nemzetgazdasági érdekének emelése által hasznot hajtani ugy a lősport embereinek, mint a fogyasztó közönségnek, hanem maradandót is kivánt alkotni. Maradandót, mit nem kőbe vésve vagy érczbe öntve lásson e hon vadászközönsége, hanem a mi irodalmilag megörökítve, oktató tanítás mellett érdekes olvasmány gyanánt is szellemi élvezetet nyujtson a tapasztalt vadásznak, mint a hogy kiképeztetéséhez, fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez járulhat a fiatal, de közönséges puskásnál magasbra törekvő nemes vadászkedvelőnek.

Korai vadászati munka mely az vadászat minden ágát és formáját átöleli. A három kötet egységes dúsan aranyozott és festett kiadüi egészvászon kötésben jó állapotban. Igen ritka egységes sorozat. 180.000 ft

A vadászati ismeretek kézikönyvebelházybelházy 4belházy 5belházy vadászkönyvbelházy 3belházy vadászati ismeretek