Search Results for 'széchenyi zsigmond'

Gróf Széchenyi Zsigmond – Csui. Afrikai vadásznapló – Első kiadás 1930

Gróf Széchenyi Zsigmond Csui elso kiadasGróf Széchenyi Zsigmond – Csui.

Afrikai vadásznapló. (1928 okt.-1929. ápr.)

Széchenyi Zsigmond elsőnek megjelent vadászkönyve. Oroszlánvadászatok, bivaly és elefántvadászatok izgalmas történetei, érdekes írások afrika történetéhez és néprajzáshoz.

Vajna és Bokor kiadása.

Budapest, 1930, 409 oldal. Rengeteg fotóval illusztrálva.

Eredeti bordó egészvászon kötésben, kopott de jó állapotban. Ritka első kiadás. 45.000 ft

 

 

csui afrikai vadásznaplószéchenyi zsigmond csuiGróf Széchenyi Zsigmond - Csui 1930 elso kiadas

Gróf Széchenyi Zsigmond – Hengergő Homok (1935)

hengergő homok vadászkönyvGróf Széchenyi Zsigmond – Hengergő Homok

Vadászexpedíció A lybiai sivatagba.

A szerző kiadása, 1935-ös első kiadás.

A könyv Széchenyi Zsigmond sivatagi vadászélményeit tartalmazza, többek között a világrekord Addax elejtésének történetét. Az úton társai voltak Almásy László és Horthy Jenő.

A kötet első része egy sivatagi expedíció vadásznaplója, veszedelmei, izgalmai merőben különböznek az őserdők kalandjaitól: itt a legfőbb veszedelem a vízhiány, az eltévedés, az autók elakadása. Járatlan, ismeretlen úton indul el a három magyar vadász, hogy a sivatag ritka állatait, az addrát, addaxot, fehéroryxot zsákmányul ejtse. S a sivatag ismeretlenségéből, tévelygések, küszködések, szorongató helyzetek után sikeresen térnek vissza a termékeny és eleven Nílushoz.
A második rész (Núbiai vadkecske) szintén sivatagi, de színhelye nem a végtelen homokmező, hanem a sivatagi hegyek vigasztalan kopársága. Itt él a ritka nagybecsű vad, a “bedein”.
Széchenyi Zsigmond sivatagi beszámolói érdekes képet adnak a kopár, félelmetes, veszedelmes, de mégsem élettelen sivatag világáról.
A könyvet a szerző felvételei díszitik.

Rengeteg a szerző által készített fotóval illusztrálva. 135 oldal. Eredeti kiadói kötésben jó állapotban. 35.000 ft

 

 

addax

Nahar 1-2

Alaszkában vadásztam

Ahogy elkezdődött

Ünnepnapok

Két kecske

Csui

Elefántország

Széchenyi Zsigmond – Afrikai tábortüzek (Mérték sorozat)

September 2, 2023 Vadászkönyvek No Comments

Széchenyi Zsigmond - Afrikai tábortüzek (Mérték)Széchenyi Zsigmond – Afrikai tábortüzek (Mérték sorozat)

Mérték sorozat kiadása.

Széchenyi Zsigmond műveit közreadó sorozat egyik leglíraibb darabja a könyv. Bizonyára azért, mert Afrika állt a szerző szívéhez a legközelebb. A műhöz írt előszavában nosztalgiával emlékszik Afrika tábortüzeire: “Őket szeretném ebben a könyvben megszólaltatni, sok felejthetetlen élményem legmegbízhatóbb ismerőit, leghitelesebb krónikásait. Őket próbálom visszaidézni, új lángra ébreszteni – hajdani vadásztanyáim rég elhamvadt tábortüzeit! Valamennyi kalandomnak legelső fültanúi voltak, esténként az ő fényük oltalmában, úgyszólván őnekik mondtam el napi beszámolómat. Frissen hazacipelt agyarpárt, bivalyszarvat, oroszlánbőrt is az ő lángjuk lobogása ünnepelt, az ő füstjük tömjénezett..!

148 oldal. Új állapot.

3500 ft

Széchenyi Zsigmond – Ahogy ​elkezdődött (Amicus)

September 2, 2023 Vadászkönyvek No Comments

Széchenyi Zsigmond - Ahogy ​elkezdődött (Amicus)Széchenyi Zsigmond – Ahogy ​elkezdődött

Amicus könyvsorozat kiadása.

Afrikai, ​indiai, alaszkai vadászkönyvei után Széchenyi Zsigmond e könyvben hazai vadászemlékeit írta meg: vadászneveltetésének első részét, a csúzlitól a golyós puskáig, az első vérebtől az első szarvasig. Egy vadász-önéletrajz első kötete tehát ez; egy életre szóló szenvedély kezdetének és kialakulásának története, bevezetés a férfikor „igazi” nagy vadászataihoz, amelyeket a szerző emlékezéseinek más köteteiben írt meg. Széchenyi Zsigmond ezt a vállalkozást nehezebbnek érzi, mint az egzotikus tájak, ismeretlen állatok bemutatását. „A téma méretei megtorpantanak – írja bevezetőjében –, fémjelzése bizonytalanná teszi kezemben a tollat. Ilyesfélét érezhet steril fátyla alatt a gumikesztyűs sebész, mikor legkedvesebb hozzátartozója fekszik előtte a műtőasztalon. Én is olyan ingadozva, olyan megilletődve nyúlok ehhez az íráshoz, mint valami féltett, törékeny portékához; nehogy elejtsem, nehogy megsértsem, nehogy bántódása essék.

3500 ft

Gróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország (Első kiadás 1935)

széchenyi zsigmond elefántországGróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország

Afrikai vadásznaplójegyzetek. 1932-33, 1933-34

Dr. Vajna és Bokor Kiadása. Budapest, 1935. Első kiadás.

Gróf Széchenyi Zsigmond elefántország című munkája két utolsó afrikai vadász- és fényképező-expedíciójának élményeiről számol be.
Ma már minden természetbarát, vadász és a jó könyvet szerető olvasó tudja, hogy gróf Széchenyi Zsigmond új könyve milyen gyönyörűséget jelent számára, mert a szerző írásainak egyéni zamata van, mely tősgyökeres magyarságában, nagyszerű humorában és az átélések leírásának igaz hűségében nyilvánul meg.
A Csui nagysikerű első afrikai vadásznapló megjelenése óta a szerző kétízben járt Afrikában. Ott töltötte 1932-33. és 1933-34. év telét, összesen tíz és fél hónapot, vadászva és fényképezve.
Utazásának eredményéről könyvének majd 200 eredeti fényképe tanúskodik. A képek jelentőségét és kiválóságát élénken bizonyítják, hogy a nagy angol világlapok: The Illustr. London News 7th July. 1934; The Field 20th. Okt. 1934; Daily Telegraph 17th July. 1934. számai e könyvben levő felvételek egy részét leközölték. Az alig pár lépésről lefotografált támadó elefánt, a közvetlen közelből megfigyelt oroszlán és sok-sok hasonló állatkép a szerző nagy türelmét és lélekjelenlét igazolja. Kiváló érzékkel és humorral ismerteti és fotografálja a benszülöttek életét. Jellemzései találóak. A természeti szépségek iránt kifejlett érzékét tükrözik vissza hangulatos tájképfelvételei. A mellékelt térkép tájékoztatja az olvasót a bejárt vadászterületekről.

Leghíresebb vadászírónk elsőnek megjelent vadászkönyvbe, melyben első afrikai élményeit és vadászkalandjait írja le. Rengeteg a szerző által készített fotóval illusztrálva. A tartalomból:

A tartalom:

A civilizációmarta Afrika
A bongó nyomában
Az elefántvadászat sem fenékig tejfel
Az afrikai állomásfőnök gondjai
A csodadoktor
Betegség
Mégegy bongó-kísérlet
A nagykudu
Áldozati reggeli
Termiták
Karácsonyi elefántvadászat
Bivalyos nap
Bivalytalan nap
Oroszlánvadászat fényképezőgéppel
A szitutunga
Oroszlánok
Elefántcsont
Kendőlobogtató

Eredeti, kopottas kiadói kötésben, közepes állapotban. 38.000

Gróf Széchenyi Zsigmond - Elefántország

bivalyvadászat A szerző további könyvei:

Nahar 1-2

Alaszkában vadásztam

Ahogy elkezdődött

Ünnepnapok

Két kecske

Csui

Hengergő homok

Széchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött (Nemzeti könyvtár)

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdődött - Egy magyar vadász hitvallásaSzéchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött (Nemzeti könyvtár sorozat 28.)

232 oldal, 214-es kiadás. Schell József illusztrációival.

Afrikai, indiai, alaszkai vadászkönyvei után Széchenyi Zsigmond most hazai vadászemlékeit írja meg: vadászneveltetésének első részét, a csúzlitól a golyóspuskáig, az első verébtől az első szarvasig. Egy vadász-önéletrajz első kötete tehát ez: egy életre szóló szenvedély kezdetének és kialakulásának története, bevezetés a férfikor itthoni nagy vadászataihoz, amelyeket a szerző emlékezéseinek második kötetében fog megírni. Széchenyi Zsigmond ezt a vállalkozást nehezebbnek érzi, mint az egzotikus tájak, ismeretlen állatok bemutatását. “A téma méretei megtorpantanak – írja bevezetőjében -, fémjelzése bizonytalanná teszi kezemben a tollat. Ilyesfélét érezhet steril fátyla alatt a gumikesztyűs sebész, mikor legkedvesebb hozzátartozója fekszik előtte a műtőasztalon. Én is olyan ingadozva, olyan megilletődve nyúlok ehhez az íráshoz, mint valami féltett, törékeny portékához; nehogy elejtsem, nehogy megsértsem, nehogy bántódása essék. Nehogy utóbb még az én erdőm, a magyar erdő csalatkozzék tollamban.”
De nem nevezhető ez az emlékezés pusztán vadászkönyvnek: a vadász-emlékek között itt is, ott is felbukkannak a valóság másfajta képei, egy elsüllyedt világ vonásai, apró jellemző részletek egy eltűnt osztály életéből. És noha a szerző nem erről akar elsősorban beszámolni, hanem vadász-pályafutásának kezdeteiről, e villanások mégis közvetítenek valamit a vadászatnál tágabb valóságból: hiszen Széchényi Zsigmond avatott ábrázolója ennek a világnak, amelyet oly jól ismer, ahonnét jött. S e villanások a mai olvasónak talán többet mondanak, mint a jelenetek hajdani szereplőinek: a karácsonyeste patriarkális áhítata vagy a pusztai iskola kedélyessége mögött ma már háttérként a történelem tanulságai feszülnek ki, még akkor is, ha az író nem utal rájuk. És éppen ezek a kis életképek emelik ki Széchényi Zsigmond kitűnő könnyei közül ezt; sajátos vadászemlékirattá teszik, amelyből éppúgy sugárzik az emlékezés kötelességérzete, a vadászat etikája, mint a természet áhítatos, tudós ismerete és szeretete.

5500 ft

Széchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött…

February 20, 2023 Vadászkönyvek No Comments

szechenyi zsigmond ahogy elkezdődöttSzéchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött…

Egy magyar vadász hitvallása.

Szépirodalmi könyvkiadó, 1963.

A könyvet Schell József illusztrálta.

Széchenyi Zsigmond talán legjobb vadászkönyve, melyben első vadászélményeit írja le. Kiváló állapotban.

Afrikai, indiai, alaszkai vadászkönyvei után Széchenyi Zsigmond most hazai vadászemlékeit írja meg: vadászneveltetésének első részét, a csúzlitól a golyóspuskáig, az első verébtől az első szarvasig. Egy vadász-önéletrajz első kötete tehát ez: egy életre szóló szenvedély kezdetének és kialakulásának története, bevezetés a férfikor itthoni nagy vadászataihoz, amelyeket a szerző emlékezéseinek második kötetében fog megírni. Széchenyi Zsigmond ezt a vállalkozást nehezebbnek érzi, mint az egzotikus tájak, ismeretlen állatok bemutatását. “A téma méretei megtorpantanak – írja bevezetőjében -, fémjelzése bizonytalanná teszi kezemben a tollat. Ilyesfélét érezhet steril fátyla alatt a gumikesztyűs sebész, mikor legkedvesebb hozzátartozója fekszik előtte a műtőasztalon. Én is olyan ingadozva, olyan megilletődve nyúlok ehhez az íráshoz, mint valami féltett, törékeny portékához; nehogy elejtsem, nehogy megsértsem, nehogy bántódása essék. Nehogy utóbb még az én erdőm, a magyar erdő csalatkozzék tollamban.”
De nem nevezhető ez az emlékezés pusztán vadászkönyvnek: a vadász-emlékek között itt is, ott is felbukkannak a valóság másfajta képei, egy elsüllyedt világ vonásai, apró jellemző részletek egy eltűnt osztály életéből. És noha a szerző nem erről akar elsősorban beszámolni, hanem vadász-pályafutásának kezdeteiről, e villanások mégis közvetítenek valamit a vadászatnál tágabb valóságból: hiszen Széchényi Zsigmond avatott ábrázolója ennek a világnak, amelyet oly jól ismer, ahonnét jött. S e villanások a mai olvasónak talán többet mondanak, mint a jelenetek hajdani szereplőinek: a karácsonyeste patriarkális áhítata vagy a pusztai iskola kedélyessége mögött ma már háttérként a történelem tanulságai feszülnek ki, még akkor is, ha az író nem utal rájuk. És éppen ezek a kis életképek emelik ki Széchényi Zsigmond kitűnő könnyei közül ezt; sajátos vadászemlékirattá teszik, amelyből éppúgy sugárzik az emlékezés kötelességérzete, a vadászat etikája, mint a természet áhítatos, tudós ismerete és szeretete.
A könyvet Schell József rajzai díszíttetik.

4000 ft

Széchenyi Zsigmond - Ahogy elkezdődött

Gróf Széchenyi Zsigmond – Alaszkában vadásztam (Első kiadás 1937)

széchenyi zsigmond alaszkában vadásztamGróf Széchenyi Zsigmond – Alaszkában vadásztam.

Északamerikai vadásznapló. 1935 augusztus – október.

Széchenyi Zsigmond kiváló vadászkönyve és útleírása a távoli Alaszkáról. Talán ő volt az első magyar vadász, aki eljutott erre a

gyönyörű vidékre. Hatalmas jávorszarvasok, grizzly és kodiak medvék, rénszarvasok és hegyi kosok nyomában járta a vadont,

cserkészett sikerrrel olykor sikertelenül. Ő volt az első vadász a világon, aki verekedő jávorbikák harcát filmezhette le – mint útólag

kiderült a gépben sajnos nem volt film. Rengeteg kalandban volt része, érdekes emberekkel találkozott. A vadásztörténetek mellett

nagyon sok érdekes dolgot tudhatunk meg Alaszka múltjáról, élővilágáról és a vadászható vadfajok természetrajzáról. Letehetetlen

könyv, a magyar vadászirodalom örökzöld kötete.

Első kiadás. 1937-ben jelent meg, Budapesten, Vajna és Bokor kiadásában. Eredeti angolvászon kötésben, szakszerūen javított picit a gerince, de kivül belül kiváló állapotban.

Az előzéklapon Alaszka térképével. 432 oldal, rengeteg a szerző által készített fotófelvétellel.

30.000 ft

alaszkában vadásztamgróf széchenyi zsigmondalaszkai vadászatokszéchenyi zsigmond alaszkában vadásztam 1937

Széchenyi Zsigmond – Elefántország (1944)

Gróf Széchenyi Zsigmond – ElefántországGróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország

Afrikai vadásznapló jegyzetek. 1932-33, 1933-34

Szerző Kiadása. Budapest, 1944. Második kiadás.

Leghíresebb vadászírónk elsőnek megjelent vadászkönyvbe, melyben első afrikai élményeit és vadászkalandjait írja le. Rengeteg a szerző által készített fotóval illusztrálva. A tartalomból:

Még egy Bongó kísérlet

Az elefántvadászat sem fenékig tejfel

A nagykudu

A szitutunga

Bivalyos nap stb.

Zöld eredeti félvászon kötésben,  jó állapotban. 28.000 ft

Gróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország 1944Gróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország eredeti kiadasGróf Széchenyi Zsigmond – Elefántország regi kiadas

Széchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött + Ünnepnapok

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdődött - ÜnnepnapokSzéchenyi Zsigmond – Ahogy elkezdődött és Ünnepnapok című két könyve egy kötetben.

Egy magyar vadász hitvallása.

A magyar vadászirodalom talán két legkiválóbb kötete egy kiadásban. Széchenyi vadász pályafutásának kezdetét, gyerekkori vadászatait majd felnőttkori kalandjait és vadászati tapasztalatait írja le. Kizárólag hazai vadásztörténtek, afrikai ázsiai írások nem szerepelnek a könyvben.

Szépirodalmi Könyvkiadó 1978. 701 oldal.

Kiváló állapotban. 4500 ft

Gróf Széchenyi Zsigmond – Csui 1-2 (1944)

Gróf Széchenyi Zsigmond - Csui 1-2Gróf Széchenyi Zsigmond – Csui 1-2 (1944)

Afrikai vadásznapló

Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Nyomatta: Athenaeum, Budapest. Harmadik, javított és bővített kiadás 1944-bõl.

“Az »afrikavadászok«-nak két fajtáját ismerjük. Két aránytalan csoportját, mert az egyik fölényes többséggel áll a másik elenyésző kisebbségével szemben. Ennek a kisebbségnek tagjai egytöl-egyig kiváló, jeles emberek, ritka kivételek, akik megérdemlik a legnagyobb elismerést.
Ők azok, akik – nem írnak könyvet.
A mai napig én is közéjük tartoztam. A mai napig mindenki szeretett. Ujjal mutogattak rám: íme, egy ember, aki Afrikában vadászott és nem írt róla könyvet!
És most vége a dicsőségnek. De szolgáljon mentségemül, hogy most sem könyvet írok, hanem csak ott, helyszínen készült naplómat bocsátom a közönség elé. Mindennapos feljegyzéseim ezek, melyeket esténkint a tábor tüze mellett, sokszor álmos fejjel vetettem papírra, hogy emlékemben össze ne keveredjenek.
Kérem, olvassák a megfelelő elnézéssel!”

Ritka kiadás a háborús idõk – papírhiányos – éveibõl. Két kötet eredeti kötésben kiváló állapotban. Előjegyezhető

Gróf Széchenyi Zsigmond - Csui 1944

 

Gyorgyevics Tamás – Széchenyi Zsigmond élete

Gyorgyevics Tamás - Széchenyi Zsigmond életeGyorgyevics Tamás – Széchenyi Zsigmond élete

2018-as kiadás, olvasatlan állapotban. Az eddigi legrészletesebb és lega2tfogóbb könyv mely megjelent a híres vadászról és vadászíróról. Rengeteg eddig ismeretlen fotót, dokumentumot és történetet az olvasó elé tárva. Kötelezõ olvasmánt mindent Széchenyi Zsigmond rajnongónak.

Gyorgyevics Tamás Széchenyi Zsigmond élete kötetében a magyar vadászat talán legismertebb alakjáról ír, aki mindmáig töretlen hazai és nemzetközi népszerűségét 14 magyar és 8 idegennyelvű könyvének, illetőleg az abban szereplő természeti és szociológiai tanulmánynak is beillő írásainak, valamint a kötetekben megfogalmazott erkölcsi iránymutatásainak köszönheti. 2015-ben „Ahogy elkezdődött” című önéletrajzát a honi vadászirodalom legjobb könyvének választották. Nem véletlenül… Pályáját és életművét ebből az Amicus Kiadó gondozásában megjelent, vadonatúj, 420 oldalas tanulmányból még alaposabban megismerhetik az olvasók, a sárpentelei gyermekévektől, az I. világháborús frontszolgálat időszakán és az afrikai vagy alaszkai szafarikon át, egészen a páratlanul gazdag trófeagyűjtemény Budapest ostroma során bekövetkező megsemmisülésén keresztül, egészen a haláláig. A kötet „Zsiga gróf” magánéletébe szintén betekintést enged, nemcsak írásban, hanem jónéhány fényképfelvételen keresztül is. A kötet Széchenyi Zsigmond tisztelőinek, a vadászkönyvek szerelmeseinek, sőt, úgy hiszem, minden magyar puskaforgatónak ajánlott, azaz inkább kötelező olvasmány!

424 oldal, kemént kötés. Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Trófeáim bemutatkoznak

széchenyi zsigmond trófeáim bemutatkoznakSzéchenyi Zsigmond – Trófeáim bemutatkoznak

Zsákmányom négy világrászből.

Széchenyi Zsigmond ezen könyvében legkiválóbb vadásztrófeáit mutatja be, képekkel és

részletes leírásokkal. A szerző 4 kontines

legritkább vadfajait ejtette el, gyakran igen kapitális példányok kerültek puskája elé. A trófeák a

második világháború bombázásai során megsemmisültek, így már csak ezen könyv lapjain

keresztül csodálhatjuk meg a világrekord addax vagy a 140 fontos elefánt

agyarait. Ritka, Széchenyi Zsigmond kevésbé ismert könyve.

Mezőgazdasági Kiadó, 1990.  Jó állapotban. 10.000 ft

Hétköznapok Sárpentelén – Fotográfiák Széchenyi Zsigmond gyermekkoráról

hétköznapok sárpentelén

 

Hétköznapok Sárpentelén – Fotográfiák Széchenyi Zsigmond gyermekkoráról

Székesfehérvár 2005, 145 oldal. A fényképek nagy részét Czakó Ferenc tanár úr, Széchenyi nevelője készítette. Igen rita, kis példányszámú kiadvány.

Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Vadászat négy földrészen

November 7, 2021 Vadászkönyvek No Comments

vadászat négy földrészenSzéchenyi Zsigmond – Vadászat négy földrészen

Corvina Kiadó, 1987. 213 oldal.

A könyv összefoglalja Széchenyi Zsigmond gazdag vadászéletét, vadászútjait a világ körül. Legemlékezetesebb vadászélményeit

olvashatjuk Európából (kőszáli kecske, zerge és medvevadászat) Afrikából (bivaly, elefánt, oroszlánvadásuzatok) Indiából és

Alaszkából. A kiadvány rengeteg eredeti fotóval van illusztrálva. Kiváló könyv a leghíresebb magyar vadászról.

A4-es méret, kemény karton kötésben. 9500 ft

Széchenyi Zsigmond – Afrikai Tábortüzek

afrikai tábortüzekSzéchenyi Zsigmond – Afrikai Tábortüzek

Vadásznapló kivonatok 1932-1934.

Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest 1966.

Széchenyi Zsigmond eredeti fényképfelvételeivel.

Aki olvasta valaha az Elefántországot, aligha felejti el a lakomázó oroszláncsalád képét, a “bivalyos nap” káprázatos szerencséjét és izgalmát, a bongórejtő bambuszcserjék fagyos, nyirkos, didergető hajnalait. Ez az Elefántország kerül most az olvasó kezébe – de tíz új fejezettel bővítve. Tíz fejezettel, amelyek Afrika kevésbé ismert, ritkábban megírt témáihoz nyúlnak – egyik egy pillantást vet a fehér vadászok, a “white hunterek” néha anekdotai alakjaira és cseppet sem anekdotikus mesterségére, a másik bemutatja Afrika apróvad-világát, a harmadik elmondja a hiúzlövő kiskarabély hőstettét… Eddig megíratlan élményeket, alakokat, megfigyeléseket emelnek ki ezek a fejezetek a naplók mélyvizéből s tesznek a többiek, a már ismertek mellé, hogy húsz egynéhány év múltán még erősebben sugározzák a vadászok és vadállatok Afrikájának varázsát.

280 oldal. A borítón apró szakadásnyomok. Izgalmas afrikai vadászkönyv.

2500 ft

Széchenyi Zsigmond – Denaturált Afrika

széchenyi zsigmond denaturált afrikaSzéchenyi Zsigmond – Denaturált Afrika

Feleségemmel a fekete földrészen.

Szépirodalmi kiadó, Budapest, 1968-es kiadás.

A Denaturált Afrika Széchenyi Zsigmond utolsó könyve. A háborút követő meghurcoltatások után 1960-ban részt vett a Természettudományi Múzeum 1956-ban elpusztult Afrika gyűjteményének pótlására indított expedícióban. Az akkor hozott anyag kiegészítésére 1963 decemberében feleségével kettesben három hónapos vadász- és fotószafárira indultak Széchenyi ifjúkori vadászatainak helyszíneire. Ennek az útnak a története ez a könyv.
Az útleírásból annak idején szerkesztői megfontolásból kimaradt két fontos fejezet, melyek csak sokkal később, a Szarvasok nyomában című kötetben kaphattak helyet. A kiadó ezt a hiányt most pótolta, így bekerült a könyvbe a Mese az uborkafáról című visszaemlékezés, és helyet kaptak benne 1960-as útjának feljegyzései is. A Denaturált Afrika szomorú tanúja a fekete földrész változásainak, és lelkes krónikája a feleségével közösen tett sikeres gyűjtőexpedíciónak.

370 oldal, rengeteg fotóval illusztrálva.

Eredeti kötésben. 3500 ft

Széchenyi Zsigmond – Ünnepnapok, Egy magyar vadász hitvallása

széchenyi zsigmond ünnepnapokSzéchenyi Zsigmond – Ünnepnapok, Egy magyar vadász hitvallása

A magyar vadászirodalom egyik legkiválóbb könyve.

Széchényi Zsigmond kitűnő könyvei közül ezt; sajátos vadászemlékirattá teszik, amelyből éppúgy sugárzik az emlékezés kötelességérzete, a vadászat etikája, mint a természet áhítatos, tudós ismerete és szeretete. A könyvet Schell József rajzai díszítik.

Budapest, 1965-òs kiadás.

651 oldal, rengeteg fotóval kivaáloó állapotban.

Széchenyi Zsigmond (1898-1967) Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok címmel folytatta Ahogy elkezdődött… című önéletrajzi könyvét. Az ikerkötet második felében nem időrendi sorrendet követ az író, hanem a „vadászati főkönyv” pirosbetűs ünnepeit veszi sorra páratlan korrajzot nyújtva a XX. század első felének soha meg nem ismételhető vadászatairól. Ha nem lenne olyan lebilincselő a stílusa, azt is mondhatnánk, hogy a legjobb magyar vadászati szakkönyv, melyből a ma is mérvadó vadászetikán kívül pontos eligazítást kaphatunk a vadászatok rendezéséről, a fácánvadászat „magas” tudományáról, vagy a szarvasállomány javításának módjáról. Az Ünnepnapok Széchenyi Zsigmond legérettebb műve, joggal lehet tehát minden magyar vadász bibliája.

4500 ft

Széchenyi Zsigmond – Csui Afrikai vadásznapló [1940]

csui 1940Gróf Széchenyi Zsigmond – Csui. Afrikai vadásznapló.

Budapest, 1940, 223 oldal, 138 fényképpel.

A könyv belso borítóján Kenya Colony térképével.

Vajna és Bokor Kiadása. Eredeti kissé kopott kék vászonkötésben.

Széchenyi Zsigmond első afrikai vadászútjáról szóló könyv, rengeteg a szerző által készített fotóval illusztrálva. Izgalmas vadászkönyv Kelet-Afrika világáról.

15.000 ft

 

csui 1940szechenyi zsigmond csuicsui afrikai vadásznapló

Gróf Széchenyi Zsigmond – Nahar Indiai Vadásznapló I-II (1940)

szechenyi zsigmond naharGróf Széchenyi Zsigmond – Nahar Indiai Vadásznapló

A leghíresebb magyar vadász és vadászíró kiváló úti és vadászkönyve az indiai vadonból. Az indiai maharadzsa vendégeként az ország számos

kiváló vadászterületén volt szerencséje vadászni tigrisre, indiai vadtulokra, ajakos medvére és különböző antilopfajokra. Remekül megírt

könyvéből hű képet kaphatunk India igazi máig misztikus arcáról, történelméről.

Első kiadás! Az I. kötet 1940-ben jelent meg. Fekete-fehér fotókkal gazdagon illusztrálva. A címlapot tervezte és a záródíszeket rajzolta: Repcze János. Nyomtatta az Athenaeum.

India – az ellentétek, a szörnyű nyomor és mérhetetlen gazdagság, utcai koldusok és maharadzsák, városban élő szent tehenek és emberevő tigrisek Indiája, a Taj Mahal, márványpaloták és dzsungelek Indiája ide visz el legkiválóbb vadászírónk útinaplója, a Nahar. Az a gyanakvó aggodalom, mellyel a vadász útnak indul, hogy az afrikai magányos táborok vadonbéli éjszakái után meglátogassa a különös, alig kiismerhető Indiát, eleinte mintha igazolódna: a tigrisek a maharadzsák ereiben vannak s ők vendégeiket nem engedik vadász módra, majdnem egyenlő esélyekkel szembeszállni a nagy macskákkal, hanem sokszorosan biztosítva életüket, magaslesekhez, megrendezett hajtásokkal terelik feléjük a vadat; de azután egy magányos dzsungelbeli táborban felhangzik a nagyúr, Nahar éjszakai bődülése s a vadász mégis megtalálja azt, amiért érdemes volt Indiába jönnie: a vadászélményt és a vadászhangulatot. És nemcsak a tigrist találja meg, hanem az indiai dzsungel több vadját, s a párducot, a gurt, chitalt. S két vadászat közt meglesi India életének egy-egy pompázó vagy szomorú pillanatát, hátra-hátra tekint a történelembe, hogy megértse és megértesse ezt a könnyeden, éles vonalakkal rajzolt izgalmas é bonyolult jelent.

I-II kötet. Vajna és Bokor kiadása. 1940-1941. Festett angolvászon kötésben jó állapotban. 350+380 oldal. Rengeteg fotóval illusztrálva.

45.000 ft

Széchenyi Zsigmond – A Szarvas Selejtezése

Széchenyi Zsigmond – A Szarvas SelejtezéseSzéchenyi Zsigmond – A Szarvas Selejtezése

Nimród Kiskönyvtár 7. kötete.

Széchenyi Zsigmond kevéssé ismert szakmai könyve a szarvas selejtezéséről, mely csak nagyon korlátozott, 500 példányban jelent meg 1948-ban vadőrök számára. Rengeteg hasznos megfigyelést és tanácsot tartalmaz amelyek még manapság is aktuálisak. 42 képpel illusztrálva. 88 oldal.

Félvászon kötésben az eredeti borító bekötve. Sok helyen aláhúzásokkal, forgatott sokat olvasott példány de jó stabil állapotban. Rendkívül ritka vadászkönyv!

Előjegyezhető

A szarvasbika agancsának helyes megítélése – nevezetesen annak eldöntése, hogy a szabadban megpillantott bika vajon kívánatos, egészséges, nemesformájú fejdíszt, vagy pedig állományunk szempontjából alkalmatlan, „selejtes” agancsot visel-e – még tapasztalt szarvasvadász számára sem mindig könnyű feladat.
Ennek a kis könyvnek az a célja, hogy a fiatal, valamint az új vadászoknak segítségére legyen, megkönnyítse nékik a selejtezés kényes munkáját, szemléltető csoportokba sorakoztassa a káros, fajrontó, tehát kiselejtezendő szarvasok legismertebb alakjait.
Örülnék, ha írásom – amelynek anyagát egy-két szakmunkából, nagyobbára azonban saját, harmincötéves tapasztalatomból merítettem – a magyar vadászoknak, s egyúttal a magyar szarvasok megtépázott maradványának is hasznára válhatna.

KÉPEK JEGYZÉKE:
1. Egyszerű agancsszár-törés
2. Hólyagszerű bütyök (háncsban történt sérülés)
3. Elfagyott agancs
4. Agancstö-törés
5. Elvetéskor megsérült agancstő
6. Koszorúnélküli agancsszár
7. Többszárú agancs
8. Osztottszárú agancs
9. Parókás agancs
10. Súlyos lábtörés következtében képződött rendellenesség
11. Tüdővész következtében képződött rendellenesség
12. ,,Dugóhúzó”-, vagy kosszarvú-agancs
13. Egymásra rakott agancs
14. „Gyilkos” agancs
15. Egyenes szemágú agancs
16. „Pudvásvégü” agancs
17. Tarfejű vagy sulafejű bika
18. „Gombagancs”
19. Szűkállású agancs
20. Hiányzó szemágú agancs
21. Magasratűzött szemág
22. Kifogástalan szemág
23. Abroncs-agancs
24. Létrás-agancs
25. „Örökös nyolcas”
26. Hanyatló agancs
27. Bikaborjú
28. Fiatal csapos
29. Selejtes csapos
30. Kifogástalan csapos
31. Nagyreményű elsöagancsos
32. Első agancs (másodfü-bika)
33. Második agancs (harmadfű-bika)
34. Selejtes másodagancsos (harmadfű-bika)
35. Kifogástalan másodagancsos (harmadik-bika)
36. Selejtes harmadagancsos (negyedfü-bika)
37. Kifogástalan harmadagancsos (negyedfű-bika)
38. Fiatal bika
39. Középkorú bika
40. Öreg bika
41. Kapitális agancs
42. Képletes selejtező-tanács

Széchenyi Zsigmond – A Szarvas SelejtezéseSzéchenyi Zsigmond – A Szarvas SelejtezéseSzéchenyi Zsigmond – A Szarvas SelejtezéseSzéchenyi Zsigmond – A Szarvas SelejtezéseSzéchenyi Zsigmond – A Szarvas Selejtezése

 

selejtezésöreg bika

Gróf Széchenyi Zsigmond – Két kecske (1942)

Széchenyi Zsigmond - Két kecskeGróf Széchenyi Zsigmond – Két kecske

Vajna és Bokor kiadása. 1942

195 oldal, sok fotóval illusztrálva.

Széchenyi Zsigmond alpesi kőszálikecske vadászatát valamint Észak-afrikai útja során elejtett vadkecske történetét meséli el. Igen olvasmányos és izgalmas vadászkönyv, gyakorlatilag letehetetlen. Korai vadászkönyv a hegyi vadászatokról.

Széchenyi Zsigmond Két kecske című könyve az idáig mindössze egyszer, 1942-ben jelent meg. Már javában tartott a háború, a határok lezárása miatt újabb expedícióra gondolni sem lehetett, így az író két korábbi vadásznaplóját szerkesztette önálló kötetté. Mint ő maga említi, az egyik kecskét Afrikába menet, a másikat Indiából jövet ejtette, így akkoriban mindkét útinaplóból kimaradtak.

Elõszó:

Attól tartok, hogy ez a könyv többet beszél kecskéről, mint amennyit az átlagolvasó türelme bevesz. Ebben a könyvben ugyanis a “kecske” szó – pontosan megszámoltam – kétszáznegyvennyolcszor fordul elő. Tehát oldalankint átlag csaknem háromszor. Amiből további számítás után kitűnik, hogy másfél oldalt ezzel az egyetlen szóval írtam tele.
De ne felejtsük el, hogy hiszen ezt a könyvet nem az olvasó szórakoztatására írtam, hanem csakis a két kitömött kecskefejem kiengesztelésére. Azon voltam tehát, hogy minél gyakrabban emlegessem a két ünnepeltet.
A két kecskét.
Pedig – remélem megtanulták – nemcsak kettőt, négyféle kőszálikecskét ismer a természetrajz. És higyjék el, nekem nemcsak ez a kettő kellett, a másik kettő méginkább kéne. (Mellesleg mondva: arról a két hiányzóról a szibériairól meg az abesszíniairól mennyivel különb és főleg mennyivel vastagabb könyvet írhatnék!)
Mindenki láthatja: a jószándék nem hiányzik belőlem. Éppencsak vízumok hiányoznak az útlevelemből.
Gyerünk hát kérem, ne halogassuk azt a világbékét mindenféle kifogással, nyissuk már ki valamennyi határsorompót – sürgős dolgom van Thian-shan-ban!

A kötet szerzője gróf Széchenyi Zsigmond (Nagyvárad, 1898. január 23. – Budapest, 1967. április 24.) vadász, vadászati író, utazó. A magyar vadászati kultúra kimagasló alakja. Afrika, India, Alaszka és Európa híres vadásza. Kiemelkedő vadásztrófeája egy világrekorder addax (mendeszantilop). Vadászkönyvtára Magyarország legjelentősebb vadászati szakkönyv gyűjteménye, ami jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumban tekinthető meg. A kiváló vadász, gróf Széchenyi Zsigmond sajátos hangulatú, ragyogó humorral és természetszeretettel megírt könyve az írói életmű kiemelkedő darabja.

Eredeti kötésben jó állapotban. 30.000 ft

 

széchenyi zsigmond két kecskeket kecskeGróf Széchenyi Zsigmond - Két kecske 1942

 

Széchenyiek Sárpentelén – Széchenyi Viktor, Széchenyi Zsigmond

Széchenyiek Sárpentelén – Széchenyi Viktor, Széchenyi Zsigmond

Szerkesztette Bödő István. Megjelent a Fejér Megyei Levéltár kiadásában 2019-ben.

A kötet a Széchenyi család Sárpentelei mindennapjait mutatja be rengeteg fotóval illusztrálva, többek között Széchenyi Zsigmond Fejér megyei vadászatait.

Kemény kötésben, 202 oldalon.

Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Szarvasok nyomában

széchenyi zsigmond szarvasok nyomában

 

Széchenyi Zsigmond – Szarvasok nyomában és egyéb írások.

A kötet Széchenyi eddig iadatlan írásait tartalmazza.

A könyv első felében a szerző a világ szarvasait ismerteti gyönyörű metszetekkel illusztrálva. Utána a csak kevesek által ismert könyve, a “Szarvas selejtezése” található új kiadásban. Alapos, sok évtizedes tapasztalok alapján írja le témáról alkotott véleményét. A könyv végén további afrikai vadászkalandok olvashatóak.

Gondolat Kiadó, 1979. 261 oldal. Fotókkal illusztrálva. Kiváló állapotban.

Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Denaturált Afrika

Denaturált AfrikaSzéchenyi Zsigmond – Denaturált Afrika

Feleségemmel a Fekete Földrészen.

A Denaturált Afrika Széchenyi Zsigmond utolsó könyve. A háborút követő meghurcoltatások után 1960-ban részt vett a Természettudományi Múzeum 1956-ban elpusztult Afrika gyűjteményének pótlására indított expedícióban. Az akkor hozott anyag kiegészítésére 1963 decemberében feleségével kettesben három hónapos vadász- és fotószafárira indultak Széchenyi ifjúkori vadászatainak helyszíneire. Ennek az útnak a története ez a könyv.
Az útleírásból annak idején szerkesztői megfontolásból kimaradt két fontos fejezet, melyek csak sokkal később, a Szarvasok nyomában című kötetben kaphattak helyet. A kiadó ezt a hiányt most pótolta, így bekerült a könyvbe a Mese az uborkafáról című visszaemlékezés, és helyet kaptak benne 1960-as útjának feljegyzései is. A Denaturált Afrika szomorú tanúja a fekete földrész változásainak, és lelkes krónikája a feleségével közösen tett sikeres gyűjtőexpedíciónak.

M-Érték Kiadó Kft.
Budapest 2003. Fűzött kemény papírkötés. 424 oldal. Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Elefántország

ElefántországSzéchenyi Zsigmond – Elefántország

Széchenyi Zsigmond Elefántország című könyve első ízben 1934-ben jelent meg. A Csui! című nagy sikerű vadásznaplója után ez a második könyve, amely ezúttal nem szabályos vadásznapló. Az időközben tapasztalt Afrika-vadásszá vált Széchenyi ebben a művében újabb expedícióinak kiemelkedő eseményeit írja meg.
Nagy fogú elefántokkal, hatalmas bivalyokkal, támadó oroszlánokkal találkozhatunk a kötet lapjain. A vadászkalandokat kitűnő zoológiai és etnográfiai megfigyelések gazdagítják.
Külön figyelmet érdemel a könyv képanyaga. A szerző saját felvételei önmagukban is szenzációt jelentettek megjelenésük idején.

Magyar Könyvklub kiadása.
Budapest. 2001
Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 159 oldal. Előjegyezhető

100 éve született Széchenyi Zsigmond

100 éve született Széchenyi Zsigmond100 éve született Széchenyi Zsigmond

Iváncsics Lajos
Lektorálta: Gyorgyevics Tamás

Fülszöveg:

“Tegnapelőtt nagyon mulatságos história történt. Délután kilovagoltam a Pityóval. A Pityó elkezdett beszélni, hogy én nem tudok lovagolni, én meg azt mondtam, hogy de bizony tudok! Ő ekkor azt mondta, hogy rögtön ad nekem 5 pengőt, ha a Csádéval átugratom a Manzégerék mögött levő gémes kutnak nagy és széles vályuját, mely egészen tele volt vizzel. – A Csádé meg nem irtózik semmitől sem annyira mint a viztől. Még három kilóméterre voltam a vályutól, már kitört és borzasztóan elkezdett ugrálni. De végre is megmagyaráztam a Csádénak, hogy addig bizony haza nem megy, mig ezt át nem ugorja és akkor ő is meggondolta a dolgot és végre egy förtelmes ugrással és nyögéssel átúgorta. A nyert 5 pengőn veszek egy láda patront.
Isten vele édes Papikám, a viszontlátásig öleli: Zsiga”

Budapest, 1998. 44 oldal. Ritka kiadvány. Előjegyezhető

Gróf Széchenyi Zsigmond Csui 1940 (második kiadás)

gróf széchenyi csui

Gróf Széchenyi Zsigmond Csui 1940 (második kiadás)

Csui. Afrikai vadásznapló. 1928-1929

Budapest, 1940, 223 oldal, 138 fényképpel.

Eredeti védőborítóval, a védőborító kicsit szakadozott.  Jó szép állapotban.

Előjegyezhető

szechenyi csui masodik kiadéscsui 1940 szechenyi

szechenyi csui térkép

Széchenyi Zsigmond Életmű Sorozat 4 Kötet

széchenyi életműsorozataSzéchenyi Zsigmond életmű sorozat

A leghíresebb magyar vadász és az egyik legkiválóbb vadászírónk életműsorozata. 4 kiváló, lebilincselő vadászkönyv afrikai, európai és hazai vadásztörténetekről. A könyvek listája:

 

Elefántország

Kéz kecske

Hengergő homok

Csui

 

A könyvek kiváló állapotban vannak, több száz a szerző által készített fotóval illusztrálva. Ajándéknak is kiváló. Előjegyezhető

széchenyi zsigmond könyvsorozat

 

 

Széchenyi Zsigmond – Afrikai tábortüzek

afrikai tábortüzek

 

Széchenyi Zsigmond – Afrikai tábortüzek

Vadásznapló kivonatok 1932-1934 között.

 

Néhány fejezetcím: Fehérvadászok, Az elefántvadászat sem fenékig tejfel, Még egy bongó kisérlet, Oroszlánok, sáskajárás, A szitatunga stb.

Szépirodalmi kiadó, 1959. 307 oldal.

A papír védőborító szakadozott, de a könyv maga kifogástalan állapotban van.

Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Hengergő homok

széchenyi zsigmond hengergő homokSzéchenyi Zsigmond – Hengergő homok

Sivatagi vadásznapló.

Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1964.
163 oldal, rengeteg fotóval. Eredeti picit sérül védőborítóval. Jó állapotú könyv.

Széchenyi Zsigmond sivatafi vadászélményeit írja le. Észak-afrika hatalmas kiterjedésű sivatagjában vadászik a legkülönbfélébb és legritkább állatokra, úgy mint az addra vagy fehéroryx antilopokra. Sikereül elejteni egy világrekord addax antilopot is. Útitársai Horthy Jenő és Almásy László. A könyv második felében Núbiai vadkecskevadászat izgalmas történetét olvashatjuk.

Előjegyezhető

Széchenyi Zsigmond – Nahar. Indiai Útinapló

September 29, 2012 Vadászkönyvek No Comments

 

Széchenyi Zsigmond – Nahar. Indiai Útinapló

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964.

465 oldal. Rengeteg fotóval illusztrálva. A papírborító helyenként picit szakadozott. 2500ft

Széchenyi Zsigmond 1930-ban eljutott Indiába is. Maharadzsákkal vadászott együtt, akiknek parádés, izgalommentes vadejtéseiről sokat hallott. De az igazi vadász mindenütt megtalálja a kockázatos, forró helyzeteket. Széchenyi Zsigmondnak is sikerült. A mérkőzés, a fojtogatóan nagyszerű küzdelem jutalma valóban fenséges: egy királytigris. Erről ír legnépszerűbb művében, a Náharban.

Széchenyi Zsigmond – Csui

széchenyi csui

 

Széchenyi Zsigmond – Csui

Afrikai vadásznapló 1928 október – 1929 április.

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966. 342 oldal.

Rengeteg fotóval illusztrálva. Előjegyezhető

 

Gr. Széchenyi Ferdinánd – A csodaszarvas

Gr. Széchenyi Ferdinánd - A csodaszarvasGr. Széchenyi Ferdinánd – A csodaszarvas

Egy magyar vadász emlékei.

Gróf Széchényi Ferdinánd A “csodaszarvas” c. könyvét emigrációban írta és Belgiumban adta ki. A szerző 11 évestől 36 éves koráig, 1945-ig, terjedő vadászéletének gazdag élményeit emlékeiből vetette papírra. A vadásztörténetek vadászati szempontból adatszerűségükben, hangulatukban hitelesek, irodalmi szempontból pedig hasonlóak az unokabátja gróf Széchenyi Zsigmond írásaihoz.

E szinte ismeretlen könyvből néhány példány Magyarországra is eljutott és igen becses darabnak számít a vadászati könyveket gyűjtők körében.
A mostani kiadás e mű alapján készült. Az elírásokat, helyesírási hibákat kijavítottuk, a szakmai és egyéb pontatlanságokat lábjegyzetben igazítottuk ki.
A szerző 11 évestől 36 éves koráig, 1945-ig, terjedő “vadászéletének” gazdag élményeit emlékeiből vetette papírra. A vadásztörténetek vadászati szempontból adatszerűségükben, hangulatukban hitelesek, amit a történetek helyszíneit korabelien ismerő uradalmi főerdész is tanúsít. Irodalmi szempontból pedig hasonlóak az unokabátyja gróf Széchenyi Zsigmond írásaihoz.
Köszönet illesse a szerzőt, hogy írásaival gazdagította a magyar vadászati irodalmat!
A kiadó jó szívvel ajánlja e könyvet, és hiszi, hogy a vadászati kultúra egy kivételes ritkaságát nyújtja át a kedves Olvasónak.

Terraprint könyvkiadó, 1995. 278 oldal. Előjegyezhető

Michel Maes – Vadászterületek a nagyvilágban

September 2, 2023 Vadászkönyvek No Comments

Vadászterületek a nagyvilágbanMichel Maes – Vadászterületek a nagyvilágban

Járt Afrika hat, Amerika négy, Ázsia három és Európa hat országában, köztük saját hazájának királyi vadaskertjében, Chambord-ban és nálunk, Magyarországon is, ahol a vadászati hagyományok elevenen élnek, s ahol – a szenvedélyes világjáró vadászok ezt jól tudják – legalább olyan érdekes fácánra hajtani, mint például a skót Felföldön hófajdra, Tanzániában oroszlánra vagy Kasmírban indiai lúdra. Egyszerre kapunk lenyűgöző leírást izgalmas vadászkalandokról, hasznos tanácsokat az utazásokhoz, új ismereteket különös, ismeretlen vagy kipusztulófélben levő vadfajokról, az adott terület “királyi vadjáról”, elragadó tájleírásokat no és felejthetetlen fotókat ebben az egyedülálló vadászkönyvben, amelyet egyaránt haszonnal forgathatnak azok a hivatásos vadászok, akik vadászvendégeket fogadnak, akik távoli országokba készülnek, akiknek minden vágyuk egy igazi szafarin részt venni, és természetesen valamennyi, természetet és utazást kedvelő régi és leendő vadász. A könyvet nemcsak ez iránt a különös sport iránti szenvedély, de a természet- és állatszeretet, a környezetvédelem tiszteletben tartása, a korszellemnek megfelelő gondolkodás hatja át, mely elengedhetetlen napjaink Teleki Sámueljei, Kittenberger Kálmánjai vagy Széchenyi Zsigmondjai számára.

Új állapot. 6000 ft

Schell József – Megint ősz lesz

schell józsef megint ősz leszSchell József – Megint ősz lesz

Emlékkönyv egy vadászfestőről.

A könyv telejs körűen bemutatja Schell József életútját. Talán az egyik legkiválóbb vadászfestőnk volt, művei egy-egy gyűjtemény

féltett kincseit képezik. Rengeteg vadászkönyvet illusztrált, többek között Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdődött valamint

Ünnepnapok című könyveit is.

A könyv első felében a szerzőről olvashatunk, ez után következik “Megint ősz lesz” című könyve, mely 1931-ben jelent meg. A kiadvány

végén gyűjtemény található műveiből, olajfestmények, akvarellek. Ritka könyv.

Dénes Natúr Műhely kiadó, 2001. Előjegyezhető

Vadászati utmutató XIV. évfolyam 1940

Vadászati utmutató 1940Vadászati utmutató XIV. évfolyam 1940

A vadászat ismereteinek könyve/Kárpátalja is visszatért!/

XIV. évfolyam. kiváló vadászati szakírók közreműködésével.

Szerkeszti Nikolits György. 470 oldal

ELŐSZÓ

Midőn a Vadászati Útmutató 18 évvel ezelőtt először indult útjára, akkor még egy kis zsenge vadászati zsebnaptár volt, míg ma, a XIV. évfolyam már egy komoly, tartalomban gazdag, kiállításban fényes és alapos, tudományos vadászati szakkönyvként már másodízben megy a magyar vadászközönség kezébe és a visszatért Kárpátaljára. e nagy haladást az a megértés tette lehetővé, hogy szerkesztő és munkatársak, a magyar hivatalos fórumok és magyar vadászközönség úgy kezdő, mint haladó gyakorlott tagjai megérezték, hogy csak úgy szolgálhatják a magyar nemzetgazdasági szempontból oly fontos magyar vadászati közügyet, ha egyesült erővel végzik feladataikat.

A tartalom:

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 20 évi országlása
Előkelő köszönőlevelek a szerkesztőhöz
Rövid visszapillantás az elmúlt vadászati évadra
Magyarország földrajzi fekvése és éghajlati jelenségei
Magyarország költségvetéséből
A vadászat közgazdasági jelentősége
Vadászati statisztika
Szőrmés vadak, párzás, vemhesség, szaporítás, elélése
Szárnyas vadak, párzás, keltetés, szaporulat, elélése
Vadászat, vadvédelem, vadismeret
Péterfay József: Nagy-vad. Elhullások az őzállományban
A magyar szarvasért. Szózat, az erdőradalmak tulajdonosaihoz
Szederjei Ákos: A jó őzagancs titka
Kis-vad. A kisvad elszaporodásának feltételei
ifj. Sebős Károly: a vadmacska
József Ákos: A kukoricát fuvarozó borzok
Kárpátalja. Kárpátaljai vadásztestvéreink!
Dr. Szent-Ivány Géza: Kárpátaljai vadászkincseink
Beszélgetés Kárpátalja vadászati értékéről
Vadtenyésztés – Vadóvás – Vadgazdaság
Dr. Roglaticzai Pilaszanovich Antal: Egy tökéletes vadgazdaság
Iparpártolás a vadászatban
Vadászat és horgászat
Madártan. Sólymászat. Költözködő madaraink
Kálóczy Lajos: A sokoldalú héja
Dr. Zilahi Sebes Géza: A Cserepes-sori mocsarak madárvilága
Kolossy Gábor: Sólymászat
Költözködő madaraink tavaszi megérkezésének középnapja
Vadászeb. Magyarvizsga. Vadásztacskó. Spánielek
Bába Károly: A sárga magyarvizsla eredetéről és beszámoló a kitenyésztéséről
József Ákos: Vadásztacskó-Spánielek
Fegyver – Lőtechnika – Töltények
Dr. Fenczik Jenő: A billenőcsövű fegyverek golyóstöltényei
Az alátartással (Zielanfassen) való fegyverbelövés előnyei és hátrányai
A legjobb fegyverola
Próba- és füstnélküli belövések jelei
Különféle töltési adatokról kimutatás, közli a Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár R.-T.
A háromravaszos drilling
Dr. Melléky Kornél: Vadászati jog
A községi, közbirtokossági erdők vadászbérlői és vadkármegtérítés
Vadászterületek bérbeadásánál követendő joggyakorlatró
A M. Kir. Közigazgatási Bíróság Döntvényei és Elvi Jelentőségű Határozatai
A M. Kir. Belügyminiszter Elvi Jelentőségű Határozatai
Újabb törvények és rendeletek. A hegyközségről szóló törvény és végrehajtási utasításai
Vadászati tilalmi idők. M. Kir. Földmívelésügyi Miniszteri rendeletek
Vadászat-Közigazgatás. Községi jegyzők teendői a vadászat körül. Vadászat, halászat, vad- és halforgalom 301
Vadászati rendeletek – Újabb
A kutyáknak nyilvános helyiségekbe való beviteléről szabályrendeleti intézkedés
Halászati jog. A M. Kir. Közigazgatási Bíróság Döntvénye és Elvi Jelentőségű Határozata
Halászati tilalmi idő megállapítása
Halászati társulatok újraalakítása a visszacsatolt Felvidéken
Halászati tilalmi idő az 1940. évre
A balatoni horgászat idei rendje
Vadkereskedelem. Lőtt-vad szakszerű kezelése, szállítása, átvétele
Hogyan kell a lőtt-vadat kezelni, hogy meg ne romoljon
A nyúlhúst megzöldítő baktérium
A lőtt-vad szakszerű kezelése és szállítása
A lőtt-vad átvétele
Főúri vadászatok. Egyiptomi herceg vadászata Magyarországon
Királyi udvari vadászatok szarvasra, Gödöllőn
József Kir. Herceg vadászata Pandur szigetén
Vadászati és agancskiállítás
Széchenyi Zsigmond gróf vadászati kiállítása
Agancskiállítás (Nemzeti Vadászati Védegylet)
Halászat-horgászat
Szurmay Sándor: A kezdő horgászról
Halbemutató a bánhidai tavon
Vadkonyha. Vadak. Vadszárnyas
Halak. Hal, csiga, rák, stb.
Az emlékezés lapjai. Emlékezzünk
Új vadászok
József Királyi Herceg Ő Fensége ünneplése
Dr. Fenczik Jenő
Vadászebeknek a budapesti villamosokon való szállítása
Irodalom – Könyvek
Vadászati Útmutató előző évfolyamra vonatkozó sajtóvélemények
Országos jellegű egyesületek. Vadászegyesületek
Erdészeti Egyesülete
Vadászeb egyesületek
Egyéb egyesületek. Magyar Sólymász Egyesületek
Vadásztársaságok
Vadászati szaklapok, magyar és külföldi lapok
Címtár. Érdekképviseletek, stb.
Vadászati Tudósítók, járási beosztás, cím- és lakjegyzék
Vadászati Útmutató előző évi miniszteri ajánlásai
Vadászati Útmutató még kapható évfolyamainak tartalma
Vadászati tilalmi idő táblázat
Hasznos tudnivalók
A vadászgazda teendői
Előfizetési felhivás a Vadászati útmutató 1941. évi XV. jubiláris évfolyamára
Tartalom jegyzék

Eredeti piros aranyozott egészvászon kötésben jó állapotban. Előjegyezhető

Vadászati utmutató xiv

Vadásznapló Anno

vadásznapló annoVadásznapló Anno

Válogatta és szerkesztette Dr. Székely István

A kötet régi híres vadászaink írásait tartalmazza: Nadler Herbert, Nemeskéri Kiss Sándor, Thurn Rumbach István, Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán stb. 283 oldal.

Jó állapotban. 3000 ft

Nagy Imre – Gödöllő vadgazdálkodásának 200 éves múltja

Gödöllő vadgazdálkodásának 200 éves múltja“Kicsi a világ” – szokták volt mondani, különösen akkor, ha egy találkozás fél évszázad múlva is emlékezetes marad. A vadászat egyik “nagy öregje” volt Nagy Imre a Gödöllői Állami Vadgazdaság vezetője, akinek Szűcs Ferenc főosztályvezető mutatott be, mint frissen végzett erdőmérnök “vadászpalántát”. Röviden csak annyit mondott, hogy “amit a vadászatról és a vadgazdálkodásról tudni érdemes, azt Imre bátyád tudja!” A vadászat boszorkánykonyhájában akkortájt olyanok főztek együtt Nagy Imre társaságában, mint dr. Bertóti István, Lumnitzer Sándor, gr. Széchenyi Zsigmond, Szederjei Ákos. A szakmai beszélgetések egyikén dr. Csőre Pali bácsi hívta fel a figyelmemet, hogy Imre bácsinak van egy jegyzete a gödöllői vadgazdálkodásról és egy kisebb anyaga a vérebvezetésről. Mindkét írást abban az időben sikerült megszereznem, s igen jó szakanyagként emlékszem rájuk. Sajnos mindkét anyag az egyik költözésnél sok más fontos irattal együtt elveszett. 2015-ben dr. Nagy Péter szemfülességének köszönhetően egy irodalmi hivatkozást talált édesapja munkájára. A nyomon elindulva sikerült megszereznem Nagy Imre: Gödöllő vadgazdálkodásának 200 éves múltja című kissé elmosódott gépelt patinás anyagot. Közel fél évszázad után a tisztelet meghatottságával vettem kézbe a viseltes írást, s nagy örömmel olvastam végig a 87 oldalt. Ez az anyag úgy jó, ahogy van! – mint szerkesztő, eddigi 34 könyvem tapasztalatának alázatával bátorkodtam Imre bácsi könyvét a fellelhető dokumentumokból összeállítani és az olvasóra bízom a könyvben található információk továbbgondolását. A kötet jelentőségét növeli, hogy a hazai és külföldi vadászberkekben Gödöllő mindig is a figyelem középpontjában állt, és mintául szolgált. Igaz, hogy Nagy Imre gödöllői vadgazdaság vezető szolgálata óta fél évszázad telt el, de hivatástudata, szakmaszeretete, szaktudása, a vad végelme, emberi nagysága, összességében helytállása, példakép ma is, és az lesz a jövőben is.

2017-es kiadás, 267 oldal kiváló állapotban rengeteg illusztrációval. Előjegyezhető

Szarvasnyomon Magyarországon – Jeles Magyar Gímszarvastrófeák 1700-2015

Szarvasnyomon MagyarországonSzarvasnyomon Magyarországon – Jeles Magyar Gímszarvastrófeák 1700-2015 között.

Kíváló, monumentális kötet a világhírū magyar gímszarvasról. Legendás trófeák, világrekordok és elejtésük és elejtõik története. József Főherceg, Draskovich Iván, Széchenyi Zsigmond, Thurn Rumbach István és még sokan mások. Több száz fotóval illusztrált kötet.

Szerkeztették:

Prof. Dr. Csányi Sándor
Feiszt Ottó
Gellér Tibor
Dr. Jánoska Ferenc
Nyúl András
Dr. Köller Joachim
Dr. Zoltán Attila

Színes és fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. Párhuzamosan magyar és angol nyelven. Budapest, 2016. 475 oldal.

Előjegyezhető

Szarvasnyomon MagyarországonSzarvasnyomon MagyarországonSzarvasnyomon Magyarországon vadászkönyv

 

Ilosvay Ferenc – Jó Vadászatot!

ilosvay vadászkönyvIlosvay Ferenc – Jó Vadászatot!

Ilosvay Gusztáv 24 eredeti felvételével.

Dr. Vajna és Bokor Nyomda kiadása. Eredeti első kiadás 1943-ból.

Olvasmányos vadászkönyv főként apróvadról. A szerző sok cikket írt a korebli vadászújságokba írásai azokban is nagy sikert arattak.

Ilosvay Ferenc (1914-1990) író, újságíró, lapszerkesztő volt, nyírségi földbirtokos családból származott. Publicistaként A reggel és a Pester Lloyd című folyóiratoknál dolgozott. Diplomáját mezőgazdasági és állatorvosi karon szerezte, így néhány évig állatélettani és erdészeti kutatóintézetben is tevékenykedett. 1944 őszén háborúellenes magatartása miatt a Gestapo letartóztatta és Dachau majd Buchenwald koncentrációs táboraiban raboskodott. A háború után a Szabad Szó munkatársa lett, majd az Erdőgazdasági Kutatóintézetben dolgozott, de klerikális és szovjetellenes vádak miatt a kommunista munkatáborokkal is volt alkalma megismerkedni.
1953-ban kiszabadult, és a gemenci vadrezervátum vezetője lett. 1956-ban Pesten részt vett a forradalomban, harcolt a Széna téren, s közben szerkesztője lett a Hétfői Hírlapnak, ezért 1957 elején nyugatra menekült. 1959-től egészen haláláig a Münchenben megjelenő Nemzetőr állandó munkatársa volt, s ezekben az évtizedekben bontakozott ki igazán szépirodalmi munkássága. 1967-ben megnősült, feleségével felváltva Bécsben és Stájerorsztágban éltek. Közben sokat utaztak, vadászszenvedélyét követve többször megfordultak Kenyában, az afrikai szavannák csodálatos paradicsomában is.
Jó vadászatot! című művét még 1943-ban írta Nagykállón. A könyv hűen ábrázolja a szabolcsi vadászparadicsomot, melyet személyes élményei tesznek még színesebbé. A szabolcsi homok uralta vadászmezők nagyszerűségét rendkívül olvasmányosan tárja az olvasók elé, miközben nyulat, rucát, foglyot, fürjet, vadgalambot, rókát, fácánt, ludat, sőt fülesbaglyot is puskavégre kap.
Írásai Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán és Fekete István műveivel mutatják a legtöbb rokonságot.

260 oldal, eredeti kiadói félvászon kötésben jó állapotban. 16.000 ft

 

 

 

ilosvay jó vadászatot

Millenniumi Vadászati Almanach – Somogy megye

Vadászati Almanach - SomogyMillenniumi Vadászati Almanach – Somogy megye

Kiadja az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete

Fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Kaposvár, 2001. 415 oldal. Rengeteg fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Nagy tisztelettel köszöntöm a Somogy megyei vadászati almanach minden somogyi és nem somogyi olvasóját. A somogyi vadászokat azért, mert róluk és nekik szól az az összeállítás, amelyet a lezáruló millennium jegyében – részben közreműködésükkel – átadunk nekik. Az ország más területeinek vadászai azért, hogy bepillanthassanak Somogyország vadászattörténetének eredményekben és erőfeszítésekben gazdag múltjába és hiteles képet adjunk jelen állapotunkról.
Nem kevesebb figyelemmel ajánljuk könyvünket a nem vadász olvasóknak! A társadalom elenyésző kisebbsége vadászik. Tudjuk, hogy tevékenységünk ma nem meghatározó része a gazdaság és társadalom életének – szemben a letűnt ősfoglalkozás időszakával; amikor az ön- és fajfenntartás elemi feltételét jelentette.
Ebből adódik jelenünk és jövőnk küldetése; melyet az almanach minden oldalán – írva, vagy a sorok között – bizonyítani szeretnénk. A vadászat elfogadása, emberi múltunk elfogadása. Tagadása pedig az emberiség fejlődéstörténetének meghamisítása… Érezzük, hogy az emberek döntő többsége, még ha nem is szimpatizál táborunkkal, de elfogad bennünket.

Előjegyezhető

A tartalom:

KÖSZÖNTŐ (Ivusza Tamás)
VADGAZDÁLKODÁS
A nagyvad otthona az erdő (Nádas József)
A vadgazdálkodás és mezőgazdaság (dr. Pallér Endre)
Megyénk természetvédelmi kincsei (Török Gábor)
“SOMOGYORSZÁG” VADGAZDÁLKODÁSA
A vadászati igazgatás a nagyvad létszám alakulása (Simon Pál)
“A somogyi szarvas” (dr. Bod Lajos)
A vaddisznó Somogy megyében (Buzgó József)
Az őzgazdálkodás megyénkben (dr. Sugár László)
Apróvad Somogyban (Kanizsai Gábor)
Somogy megye kynológiai életének áttekintése – Vérebek Somogyban (Sajtos Lajos – dr. Galamb Gábor)
BEMUTATKOZUNK
Vadászkamara (Ivusza Tamás)
Érdekvédelem: MAVOSZ és OMW – VSZ. (dr. Diviánszky János)
Bemutatkozik a SEFAG (Barkóczi István – Buzgó József)
Lábod Rt. (Galamb Gábor dr.)
Kaszó Rt. (Tamás János – Schillinger András)
Hubertus Balatonfenyves (Horváth Tamás)
Szent Benedek vadásztársaság Bárdudvarnok (Intéző Bizottság)
Bedegkér és vidéke Hubertus vadásztársaság (Papp Ferenc)
Buzsáki “Cseralja” vadásztársaság (Kollman Ferenc)
Darányi “Új Élet” vadásztársaság (Vincze Lajos)
“Csalit” vadásztársaság Ecseny (Máj Péter)
Gyótai vadásztársaság (Páll Endre)
Kossuth vadásztársaság Karád (Kálmán Ferenc)
Kálmáncsa környéki Bordás -97′ (Huber József)
Somogyi Hunor vadásztársaság Kéthely (dr. Berényi Sándor)
Kisbárapáti Béke vadásztársaság (Fekete Sándor)
Kutas és vidéke “Kossuth” vadásztársaság (Németh István)
Magyaregresi “Hubertus” vadásztársaság (Bukovics József)
Osztopán és környéke vadásztársaság (Szabó József)
Őrtilosi határmenti vadásztársaság (Kovács János)
Rinya-völgye Bérkilövő (Huber József)
Diana vadásztársaság Siófok (Nagy Endre)
Szent László vadásztársaság Somogyvár (Ugrósdy Péter)
Tapsony és vidéke Petőfi vadásztársaság (Csordás Ferenc)
Törökkoppányi “íjász” vadásztársaság (dr. Ádámfi Tamás)
“Széchenyi Zsigmond” Újvárfalvai vadásztársaság (Bebes Tibor)
Zselici vadásztársaság (dr. Göndöcz Gyula)
A Somogy Megyei Területi Agrárkamara
TÖRETEK
Goszthony Géza (dr. Bod Lajos)
Szöllősi József (Simon Pál)
Eördögh Tibor (dr. Bod Lajos)
Dr. Studinka László (dr. Bod Lajos)
Barkóczi István (dr. Bod Lajos)
Dr. Boda Pál (dr. Bod Lajos)
Sütő Ödön (Kanizsay Gábor)
Jakab István (dr. Galamb Gábor)
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
A magyar nemzeti vadászrend
Dr. Bay Béla (dr. Bod Lajos)
Páll Endre (Páll Endre)
Dr. Galamb Gábor (dr. Galamb Gábor)
Bőhm István (Bőhm István)
A nimród vadászérem
Hubertus kereszt
ESEMÉNYEK, EMLÉKEZÉSEK
A centenáriumi kiállítás, Kaposvár. 1980. (dr, Bod Lajos)
A gyótai világrekord szarvasbika (Páll Endre)
Emlékezem… (dr. Bod Lajos)
Az Országos Vadásznapok Somogy megyei rendezvényei 1992-1999 (Ivusza Tamás)
VADÁSZAT A MŰVÉSZETBEN
Bene János festő
Darkó-Apor József festő
Muray Róbert festő
Proksza Gyöngyi festő
Szűcs Tibor festő
Tarr Lajos festő
BóTim István fotós
Török József fotós
Horváth-Béres János fafaragó
Németh János csontfaragó
SOMOGYI VADÁSZÍRÓK
Avar Péter
Dr. Boda Béla
Bozóki László
Böhm András
Cséplő József
Dr. Fülöp Gyula
Páll Endre
Dr. Szerb Imre Péter
Tóth Ferenc
Várszegi József
SOMOGY MEGYE VADÁSZAT-TÖRTÉNETE
Az utolsó 100 év sajtójában
SOMOGYBÓL-SOMOGYRÓL ÍRTÁK
Szak- és szépirodalmi címlista (dr. Bod Lajos)
A SOMOGYI VADÁSZOK NÉVJEGYZÉKE
A Somogy megyei vadászok névjegyzéke a 2001. évre kiváltott vadászjegyek alapján
SZERZŐINK

Földi László – Alaszkai Vadásznapok

alaszkai vadásznapokFöldi László – Alaszkai Vadásznapok

Apám elmékének.

Múlt és jelen – nagy elődök és mai követőik szellemi-lélekbeli találkozása, reminiszcenciák füzére ez a könyv: hajdan volt vadászösvények tűnt nyomait keresi a megtartó emlékezet. Közben feltárulkozik Nagyország – Alaszka – fenyveseinek, égereseinek vadvilága, megmutatkoznak, megszólalnak e távoli északi föld lakói, hol ősszel arany hull a fákról a méhében arannyal terhes földre. Ezt a romlatlan, az évtizedek változásaiban is hamisítatlan Nagyországot, Széchenyi Zsigmond hajdani Alaszkáját keresi s találja meg a szerző, Földi László, a Mester könyvével és vadászpuskával a kezében úgy; hogy közben maga is az óriás jávor, a karibu és a többi ottani vadfaj nyomába ered. Teszi ezt ösztönös érzékkel, mint ahogyan vadászösztöne szinte egész életpályáján vezérelte, egyben művészi érzékenységgel, ami a színpadon való szerepformálás letisztuló tapasztalatainak hozadéka. Ez a könyv azonban nem szerepjátszás: minden sora mérhetetlenül őszinte, sallangmentes. Amire az Olvasó a szerző előzőkét könyvének-Az orgonák völgyében és a Vadregény – ismeretében már számíthatott is. Ez a vadászkönyv még távolabb áll a szokványostól, írója mindvégig töretlenül, egyenesen vezeti jelképes tollát a gondolatai által megszabott úton, mondatai lényegre törőek, stílusa tiszta – éppen ezért megragadó.

Megjelent 2000-ben. Kemény kötésben, 108 oldal sok fotóval illusztrálva. Előjegyezhető

 

Somssich Pongrác – Húsz év Afrika szívében

sommsich pongráczSomssich Pongrác – Húsz év Afrika szívében

Mezőgazdasági Kiadó 1990. 174 oldal, fotókkal.

A szerző egy belga kávéimportör vállalat alkalmazottjaként 1948-ban került Afrikába. Széchenyi Zsigmond volt a nagybátyja, így tőle sem állt távol a kaland és a vadászat iránti szenvedély.

A kongói medencében hamar elsajátította kiszuaheli nyelvet, a helyi emberek is barátjuknak tekintették.

Élete nagy részét az afrikai dzsungelben töltötte, rengetek izgalmas vadászkalandban volt része.

Bivaly, oroszlán, leopárd és őserdei elefánt vadászat. Lebilincselő olvasmány egy kalandos vadász életútjáról. Előjegyezhető

Schell József élete és munkássága

schell józsefSchell József élete és munkássága

Összeállította dr. Koncz István

Kecskemét, 1997. 20 oldal.

Ritka kis kiadvány Schell József életéről és munkásságáról. Ő volt az egyik leghíresebb vadászfestő a háború előtti időszakban.

Festményei, aqvarelljei és ceruzarajzai a gyűjtemények féltett darabjai. Munkái rendszeresen jelentek meg a vadászújságok hasábjain,

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdődött című könyvét is ő illusztrálta. Kétség kívűl az egyik legnagyszerűbb vadászfestőnk egyike.

Előjegyezhető

Bulin István – Vadászéletem

bulin istván vadászéletemBulin István – Vadászéletem
Ha a vadászat terén lehet valaki szerencsés, akkor a könyv írója az… Erdész-vadász családban született, hazánk egyik legvadregényesebb vidékén, az Őrségben. A kisfiú olyan híres vadászemberek beszélgetéseit hallgathatta mint Nádler Herbert, Kittenberger Kálmán vagy Széchenyi Zsigmond. Ezzel a háttérrel lépett a vadászösvényre, és élte életét mint hivatásos erdész-vadász.
Nimród alapítvány vadászkönyv sorozata. Készült 1000 példányban.
Budapest, 1995. 180 oldal. Kemény karton kötésben.
Előjegyezhető

Fuchs Antal – Dícsértessék a Bakony

fuchs antal dícsértessák a bakony

Fuchs Antal – Dícsértessék a Bakony. Vadász és egyéb élményeim.

A Bakony legendás vadásza, a kiváló vérebes szakember Id. Fuchs Antal kéziratából összeállított és megszerkeztett kiváló vadászkönyv, mely nem hiányozhat egyetlen vadászember könyvepolcáról sem. A szerző még együtt vadászott Széchenyi Zsigmonddal a Bakony rengetegeiben, de számos híres vadász megfordult az általa kezelt vadászterületeken.

1994-es kiadás. 200 oldal. Közepes állapotban.

Előjegyezhető

Antik Vadászkönyvek

September 25, 2012 No Comments

Tisztelt Látogató, köszöntöm a Vadaszkonyv.com weboldalon!

höhnel a rudolf és stefánia tavakhoz

Egy-egy  régi vadászkönyv megszerzése olykor bizony felér egy vadászat megpróbáltatásaival. Régi 100-150 éves könyvek, melyek az idők folyamán bizony elkallódtak, elvesztek, megsérültek vagy csak hiányos állapotban maradtak az utókorra. Többek között ez az oka a vadászkönyvek ritkaságának és ettől válnak gyűjtemények féltett darabjaivá.

Az oldalon két kategóriába vannak rangsorolva a könyvek. A régi vadászkönyvek aloldalon az antik 1829-től 1945-ig bezáróan megjelent vadászkönyvek és régi vadászújságok találhatóak. Szakmai könyvek valamint szépirodalmi alkotások egyránt, a leghíresebb vadászírók könyveitől egészen a legritkább vadászati kiadványokig.

szederjei ákos szarvas

A vadászkönyvek aloldalon az 1945 után egészen napjainkig megjelent vadászati könyvek vannak felsorolva. Megtalálhatóak az egyes vadfajokról szóló kiváló szakkönyvek és vadászati monográfiák, de az érdekes  vadászkalandok és vadásztörténetek kedvelői is találhatnak kedvükre való könyveket.

Amennyiben egy könyv felkeltette érdeklődését , úgy a megrendelés oldalon elküldheti üzenetét a megvásárolni kívánt könyv(ek) adataival, üzenetére 24 órán belül választ küldünk és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

Előfordulhat, hogy régóta keres egy vadászkönyvet, de nem talál belőle elérhető példányt. Ez esetben az előjegyzés aloldalon küldjön egy üzenetet a keresett könyv adataival (könyv címe és szerzője) és amint lesz belőle megvásárolható példány értesítést kap róla emailben.

fonagy vizsla idomitasa

 

Ez egy különleges oldal, mely kifejezetten a régi vadászkönyvek kedvelői és gyűjtői számára készült. Sokan vannak akik szivesen hódolnak a vadászat gyönyörű szenvedélyének, de emellett szivesen forgatják kezükben vadászirodalmunk egy-egy remek példányát. Ki ne ismerné Széchenyi Zsigmond nevét, Kittenberger Kálmán afrikai vadászkalandjait, Bársony István gyönyörűen megírt erdei történeteit vagy Fekete István egyedülálló és utánozhatatlan stílusát? Mind nagyszerű vadászemberek és kiváló tollforgatók voltak. Nagyszerű írásaikat bizonyítja, hogy generációk nőttek fel könyveiken.

Joy Adamson – Elza és kölykei

January 12, 2012 Vadászkönyvek No Comments

elza és kölykeiJoy Adamson – Elza és kölykei

Szabadon élnek.

Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Harmadik kiadás. 320 oldal rengeteg fotóval. A fordítást az eredetivel összevetette Széchenyi Zsigmond.

A híres író és természetvédő kiváló könyve, melybe az első könyvében megismert Elza nevű oroszlán további sorsát meséli el. Hogyan szokott vissza a természetbe, hogyan nevelte fel első kölykeit az afrikai vadon viszintagségai közepette. Lebilincselő olvasmány egy oroszláncsaládról, mely szoros kapcsolatba került az emberekkel.

Papír védőborítóval, kiváló állapotban.

1500 ft